كار آموزی: قوای محركه نیكروسیكلت

پیشرفت های تکنولوژی و متنوع شدن تولید، بالا رفتن انتظارات مشتریان و ظهور قدرت اقتصادی جدیدی به نام چین که توانسته محصولاتی به قیمت یک سوم کشورهای دیگر به بازارها عرضه نماید نه تنها بازار ایران بلکه بازارهای کلیه کشورهای اروپایی و آمریکایی را می تواند تحت الشعاع قرار دهد و می تواند موجب رکود یا تعطیلی کارخانجات کوچک موتور سیکلت سازی شود
دسته بندی گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 1630 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 84

كار آموزی: قوای محركه نیكروسیكلت

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فصل اول : ادبیات موضوع

– مقدمه

– تاریخچه كنترل كیفیت

– تعریف كنترل كیفیت

– اهداف و مزایای كنترل كیفیت

– لزوم كنترل كیفیت

فصل دوم : معرفی مكان كار آموزی

– تاریخچۀ شركت

– اهداف شركت

– بخش شماره گذاری شاسی

– انبار مواد اولیه

– تست شاسی

بخش نصب پلاك و ثبت مشخصات

فصل سوم : شناخت وضعیت موجود

– پیش مونتاژها

– مونتاژ فرمان

– مونتاژ محور عقب و جلو

– مونتاژ موتور

فصل چهارم : كنترل فرآیند تولید با روشهای آماری

– مقدمه

– مراحل تهیۀ نمودارهای كنترل

منظور و مقصود از تهیۀ نمودار كنترل

فصل پنجم : تجزیه و تحلیل

– تجزیه و تحلیل نمودارهای كنترل در بررسی سیستم های علت

– انواع مشخصات نمودار كنترلی

– نمودارهای كنترل برای مشخصه های متغیر

– اصول آماری نمودارهای كنترل

– اصول آماری نمودار كنترل R

– لزوم به كارگیری هم زمان نمودارهای كنترل میانگین و دامنه

– اصول آماری نمودار X با استفاده از تخمین S

– اصول آماری نمودار كنترل S

– اصول آماری نمودار كنترل میانگین با دامنۀ متحرك

– نمودارهای كنترل وضعی

– نمودار كنترل نسبت اقلام معیوب – نمودار p

– اصول آماری نمودارهای كنترلی p

– نمودار كنترلی برای تعداد اقلام معیوب – نمودار np

– نمونه گیری در نمودار كنترل p و np

– نمودار كنترل تعداد نقص ها ( c و u )

– اصول آماری نمودار كنترلی c

– نمودار كنترلی تعداد نقص ها در واحد محصول – نمودار u

– اندازه نمونه در نمودارهای كنترل c و u

– تحت كنترل در آوردن نمودارهای كنترل وصفی

– كاربرد نمودارهای وصفی به عنوان روش كنترل آماری فرآیند و بازرسی

– نمودار استخوان ماهی برای تاب برداشتن شاسی

– نمودار استخوان ماهی برای سوختن موتور

– نمودار پارتو

– تجزیه و تحلیل نمودار پارتو

فصل ششم :

نتایج و پیشنهادات

فصل اول :

ادبیات موضوع

مقدمه :