تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن

استفاده از این پروتئینهای هیدرولیزشده بعنوان غذا یا اجزاء تركیبی مواد غذایی ویا برای تهیه طعم غذاها در شرق دور و آسیای غرب در كشورهایی مثل ژاپن ، چین ، اندونزی ، جائیكه برای قرنهای متمادی به منظور حفظ و یا تغییر دادن طعم محتوای پروتئین غذاهایی از قبیل ماهی و گوشت از فرآیندهای تخمیری استفاده شده بود نشات گرفت
دسته بندی داروسازی
فرمت فایل doc
حجم فایل 415 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 64

تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

چکیده

این پروژه ، تحقیقی برروی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (hvp) با هدف تولید و كوشش برای فصل آن می باشد .

در فصل اول كه به تعریف ساختار و ویژگیهای hvp اختصاص دارد چگونگی فرآیند ایجاد رنگ و طعم بیان شده است .

فصل دوم اشاره ای دارد به محصولات و صنایعی كه در آن از HVP بعنوان یك طعم دهنده یا تقویت كننده طعم استفاده شده است .

در فصل سوم كه بخش اصلی پروژه می باشد چگونگی ساخت HVP در ازمایشگاه بیان شده است در این فصل دو روش مجزا برای تولید آزمایشگاهی HVP ارائه و تفسیر شده است .

در فصل چهارم با نظر به اهمیت فرآیند رنگبری در تولید HVP به بررسی اصول كلی این فرایند پرداخته ایم .

در فصل پنجم ابتدا به بیان چگونگی تولید و بررسی فرآیند صنعتی تولید HVP پرداخته و سپس كاربرد و وضعیت HVP در ایران را ارزیابی كرده ایم

فصل ششم شامل تعدادی Patent كه با موضوع بحث مرتبط بوده می باشد و برای استفاده علاقمندان در آخر پایان نامه آورده شده است .

فصل اول

شناخت خواص و ویژگیهای

پروتئین های گیاهی هیدرولیز شده

(1-1) مقدمه

صدها سال است كه منابع پروتئنی در تولید مواد طعم دهنده غذایی هیدرولیزشده

استفاده شده است . طعم های خوشمزه از هیدرولیزپروتئینها سالانه در حدود صدها و میلیونها كیلوگرم در جهان عرضه می شود .

استفاده از این پروتئینهای هیدرولیزشده بعنوان غذا یا اجزاء تركیبی مواد غذایی ویا برای تهیه طعم غذاها در شرق دور و آسیای غرب در كشورهایی مثل ژاپن ، چین ، اندونزی ، جائیكه برای قرنهای متمادی به منظور حفظ و یا تغییر دادن طعم محتوای پروتئین غذاهایی از قبیل ماهی و گوشت از فرآیندهای تخمیری استفاده شده بود نشات گرفت.

توجه صنعتی به پروتئین های گیاهی هیدرولیزشده بعد از كشف گلوتامات منوسدیم (MSG) توسط IKEDA بعنوان تركیب دهنده اصلی در پروتئین گیاهی هیدرولیزه سریعاً افزایش یافت . تولید پروتئین گیاهی هیدرولیزه اشل صنعتی ابتدا در اروپا شروع شد ه بود .

اولین محصول تجارتی كه ماده اصلی آن پروتئین گیاهی هیدرولیزه بود بعنوان یك جایگزین برای عصاره گوشت مصرف می شد. امروزه بوسیله بهینه سازی و فرمولاسیون فرآیند كارخانجات تولید كننده می توانند انواعی از پروتئین های گیاهی هیدرولیزه را كه مورد نیاز برای تولید یك غذای اختصاصی می باشدتولید كنند.

(2-1) ساختار و ویژگیهای پروتئین های گیاهی هیدرولیزه

پروتئین ها بیش از 30آمینو اسید را شامل می شوند كه به وسیله پیوند های زنجیری پپتدی برای تشكیل یك ساختار سه بعدی به همدیگر متصل شده اند . توالی صحیح آمینو اسید برای هر پروتئین خاص متفاوت خواهد بود و هنگامیكه در معرض هیدرولیزشدن قرار داده می شوند ، اتصالات زنجیری پپتیدی مورد حمله واقع شده و پروتئین ها به واحد های اصلی سازنده آنها یعنی آمینو اسید ها شكسته می شوند و اجزاء زیر می توانند در طول هیدرولیزبوجود آیند :

آمینواسیدها پپتیدی های ساده پیتونها پرتئوزهای ثانویه پرتئوزهای اولیه پروتئین

باانتخاب صحیح مواد خام و فرایند ،تولید هیدرولیز شده ای باطعم خوشایند كه طعم گوشتی را به غذا خواهد داد فزاش می یابد . مخلوط پیچیده شیمیایی كه بدست می آید محصولات واكنش maillard amodori و تجزیه strecker است . محصول نهایی معمولا یك سس ، خمیر یا جامد قهوهای رنگ است كه شامل بخشهای فعال طعمی فرار یا غیر فرار یا بهبود دهنده طعم كه در خیلی از رژیم های غذایی در سراسر جهان مورد پسند است می باشد .

manley در مقاله خود ، پروتئین هیدرولیز شده رابه سه دسته تقسیم كرده است:

هیدرولیز شدههای اسیدی عصارههای مخمری اتولیزه شده (AYE) و سس سویا،

پروسه ها میتوانند به دو دسته هیدرولیز كاتالیز شده اسید یا آنزیم تقسیم شوند.

در مورد پروتئین گیاهی هیدرولیزشده (HVP ) یك حجم نمك در حدود 40% ماده خشك حضور دار ، زیرا پروسه شامل اضافه كردن اسید هیدرولیك و سپس خنثی سازی بوسیله هیدروكسید سدیم یا كربنات سدیم است . در مورد سس سویا نمك بعنوان یك جزء تركیبی به منظور تولید محصولی با نمك بیشتر استفاده می شود .

پروتئین گیاهی هیدرولیزه شامل آمینو اسیدهای آزاد با مقادیر كوچك پپتیدها

می باشند كه این نشانه هیرولیز كاملتر با اسیدها می باشد .

(3-1) خواص ارگا نو لپتیكی :

(1-3-1) رنگ :

رنگ پروتئین هیدرولیزشده عمدتاً قهوهای است . گاهی اوقات در پروتئین هیدرولیزشده رنگ بطور جزئی بوسیله فیلتراسیون كم شده، و اغلب ذغال چوب برای تولید رنگی روشنتر استفاده می شود . در مورد تولید پروتئین های هیدرولیزشده بوسیله هیدرولیزاسیدی رنگها واكنش های قهوه ای شدن غیر آنزیمی هستند كه واكنش های Maillard ، كارملیز شدن و غیره را در بر می گیرند . رنگدانه های قهوه ای به هر وسیله ای كه تولید شوند اغلب Melanoidins نسبت داده می شوند .

(2-3-1) مزه :

قسمت قابل ملاحظه ای از محتوای پروتئین ماده خام به آمینو اسیدهای آزاد تبدیل می شود .

Glotamicacid آمینو اسیدی است كه معمولاً به میزان زیاد در هیدرولیزه شده ها حضور دارد و خود طعم قابل توجهی ندارد ولی طعم غذا ها را بیرون می اورد در نتیجه وظیفه اصلی آن بهبود دهندگی طعم است و غالباً بصورت یك جزء تركیبی بصورت نمك سدیم (Sodium-glutanateor MSG) كه یك طعم نمكی شیزین یا گوشتی دارد ، اشتباه میشود . آمینو اسیدهای دیگر از نظر تقویت كردن طعم خیلی كم اثر تر ظاهرمی شوند .

گیلیسین و آدنین یك مزه كمی شیرین قابل مقایسه با شكر دارد و برخی آمینو اسیدها تلخ هستند .

نوكلئوتیدها همراه بااسید گلوتامیك ، اجزاء اصلی مواد غذایی از نقطه نظرطعم میباشند .

(4-1) تركیبات معطر :

صدها تركیب فرار در طی تولید پروتئین هیدرولیز شده تشكیل میشوند كه برخی در طی فرایند از دست می روند ولی بسیاری از آنها در محصول باقی می مانند و در طعم نهایی شركت می كنند .

محصولات فرار شامل تركیبات نیتروژنی ، تركیبات اكسیژن و تركیبات سولفور می باشند.

(5-1) ویژگیهای پروتئین های گیاهی هیدرولیزه :

مزایا : با صرفه بودن پایداری دما حلالیت در آب مدت نگهداری مفید انعطاف پذیری تغذ یه ای .

معایب: عدم قابلیت انحلال در روغنها و چربیها و حلالهای معمولی دیگر به جز آب.

تمایل زیاد به جذب رطوبت در انواع پودر شده.

فقدان طعمها ی اختصاصی ویژه ، مثل جگر و ماهی .

پایداری دما: پروتئینهای هیدرولیز شده می توانند تحت فرایند كنسرو كردن تقریبا بدون هیچ خرابی یا فاسد یا كاهش در طعم یا رنگ قرار گیرند . بعلاوه حتی پس از فریز كردن طولانی تغییرات طعم نا محسوس است.

حلالیت درآب :

پروتئینهای هیدرولیزشده خالص كاملا در آب حل میشوند .مدت نگهداری مفید : پروتئینهای هیدرولیزشده به همان شكلی كه فروخته میشوند یك مدت نگهداری مفید و عملا نامحدود برطبق استاندارد های معمول مواد غذایی دارند . ولی نكات زیر وجود دارند:

1- طعم یك هیدرو لیز شده در اثر كهنگی تكمیل خواهد شد و تندی را از دست می دهد

2- در HVP خمیری شكل یك فیلم نازك رطوبت ممكن است روی سطح تشكیل شود

3- قسمتهای پودری بسیار رطوبت گیر هستند و باید در مقابل رطوبت محافظت شوند

4- ته نشینی مختصری از آمینو اسیدها ممكن است در قسمتهایی از محلول اتفاق بیفتد

از لحاظ استاندارد و ایمنی مصرف نیز از آنجا كه آنها محصولات شكستن ساده پروتئین هایی هستند كه تا اندازه ای سیستم هاضمه خود بدن را شبیه سازی می كند ایمنی شان عملاً تضمین شده است .

عدم قابلیت انحلال در روغنهای و چربیها :از آنجا كه هیدرولیزشده ها به مقدار زیادی قطبی هستند ، آنها قابلیت انحلال در روغنها و چربیها انتظار نمی رود . اگر چه با بكار گیری تكنیكهای ویژه ای ،امو لسیون پایداری بوجود می آید .

رطو بت گیری : این مورد بدون شك یك مشكل اساسی در تولید این محصول است و

هیچ روش قابل قبول موثری برای غلبه براین مساله وجود ندارد . شاید یك روش برای جلو گیری از نفوذ رطو بت استفاد ه از روغن با شد

(1-6-1) خواص عملكردی پروتئین های گیاهی هیدرولیزه:

HVP ها در آبگوشتها ، سوپها ، سس سویا و چاشنی های مشابه كاربردهای زیادی پیدا كرده اند . آنها بواسطه طعم گوشتی یا خوش طعمی و یا خواص بهبود دهنده طعمشان استفاده می شوند بنا به دلایل مذكور همچنین در سسها ، آبگوشتها و خوراكها ، گوشتهای فرآوری شده ،‌ماهی و محصولات مرغ و خواركهای سبك و تنقلاتی استفاده می شوند.

با توجه به اینكه مهمترین دلیل استفاده از HVP ها در غذا ،‌خواص طعم دهندگی آنها می باشد ، بیشتر به علت داشتن طعمی شبیه گوشت مقایسه تركیبات طعم دهنده گوشت و HVP و توجه به شبا هتها و تفاوتها می تواند مهم باشد.

یك برش گوشت تازه در ابتدا به یك عمل آوری مناسب نیاز دارد كه در طی آن فرآیندهای آنزیمی پیش سازهای طعم را آزاد كرده تا از آن در طول پخت یا سرخ كرد بعدی گوشت تركیبات طعم دهنده تشكیل شوند .

از طرف دیگر آماده سازی HVP ، یا بوسیله هیدرولیزآنزیمی ، یا بوسیله هیدرولیزه اسیدی ،‌پروتئین ها به پپتیدها و امینو اسیدها تبدیل می شوند ، در صورتیكه كربوهیدراتهای بزرگ ملكول به قندها تبدیل می شوند كه عمدتاً به محصولاتی شبیه

هیدروكسی متیل فور فورال و LEVULENIC ACID تجزیه میشوند.

پروتئین های گیاهی هیدرولیزه بدست آمده بوسیله هیدرولیزاسیدی همچنین دارای مقدار كمتری از بعضی اسیدهای غیر فرار هستند ،كه برای تركیبات طعمی (البته بعنوان نمك) در عصاره های گوشت و سس وسویا مهم است .

از این گذشته پروتئین گیاهی هیدرولیزفاقد هر نوع طعم نوكلئوتیدهای فعال هستند ولی از طرف دیگر از نظر ACID GLUTAMIC نسبتاً غنی هستند.

(7-1) دسته بندی پروتئین های گیاهی هیدرولیزه :

برخی از تولید كنندگان محدود بسیار وسیعی ار هیدرولیزشده ها را ارائه میكنند ولی بیشتر اینها میتوانند دریكی ازدو نوع دسته بندی زیر قرار داده شوند:

1) گرههای طعم دهنده كه تقریباً همواره تیره رنگ ، قوی و از انواع گوشتی هستند غالباً در مقادیر نسبتاً زیادی استفاده می شوند آنها مقداری از طعم خودشان را پخش میكنندو طیف طعماصلی غذا را گسترش میدهند.

2) هیدرولیز شده هایی كه در محلول كمرنگ هستند و طعم ملایم خالص دارند مزه بسیار خوبی دارند و طمعهای طبیعی موجود در غذا را تقویت خواهند كرد . اینها انواعی هستند كه به منظور بالا بردن طمعهائی كه بطور طبیعی وجود دارند افزوده می شوند ولی از خودشان مزه و عطر خیلی كمی پخش می كنند.

(8-1) فرآیند های توسعه طعم :

تا امروزه تصور می شد كه اثرات پروتئین هیدرولیزشد ه روی طعم فقط در اثر سه عامل است Marillared یا محصولات واكنش قهوه ای شدن تشكیل شده در طول هیدرولیزه.

1) MSG تولید شده از glutamic گرفته شده از پروتئین

2) سدیم كلراید بدست آمده از خنثی سازی محیط هیدرولیزشده

هم اكنون این نوع ساده نگری تلقی می شود ، زیرات عوامل طعم هیدرولیزشده ها تقریباًبه پیچیدگی طعم خود گوشت هستند . توسعه طعم گوشت پخته شده نتیجه سه فرآیند زیر است :

(a واكنش MAILLARD بین آمینو اسیدهای آزاد و قندها

(B تجربه Strecker

(c اكسید اسیدهای چرب آزاد و تری گلیسیریدها

هر دو طول هیدرولیزه پروتئین ها اتفاق می افتد و تعدادی اجزاء مشابه در هر دو گوشت وHVP شناسایی شده اند با توجه به مشابهت با گوشت ، غیر منظره نیست كه چندین هیدرولیزه شده وجود داشته باشند كه بوسیله روشهای ویژه ای مثل ، استخراج بعنوان جانشینهای عصاره گوشت توسعه داده شوند . بجز محتوای نمك ، این هیدرولیزشده ها اثری بسیار شبیه به گوشت ولی با هزینه خیلی كمتر .

(9-1) اصول تجزیه و طعم دادن در پروتئین كیاهی هیدرولیزه

بطور ساده هیدرولیزه شده خالص ممكن است مخلوطی شامل امینو اسیدها ، نمك ، جامدات طعم دهنده ، مواد رنگ دهنده غذایی ، آب و MSG باشد

یك تجزیه متعارف برای یك HVP پودر شده به شكل زیر است :

رطوبت 4%

جامدات طعم دهنده 55%

كل نیتروژن 9/5%

پروتئین معادل 8/38 % 26.5)× (N2

آمینو نیتروژن 6/4%

آمینا نیتروژن 7/.%

PH 5

نمك به شكل كلراید 41%

MSG 5/11%

محلول شفاف

این نوع HVP اتفاقی انتخاب شده و باید تاكید شود كه مقادیر فوق HVP تولید شد هدر در كارخانها ی مختلف بسته به مواد خام استفاده شده ، فرآیند و غیره از نوعی به نوع دیگر تغییر خواهد كرد .

همانطور كه مشاهده می شود اگر چه MSG نقش مهمی را طعم موثر یك هیدرولیزه شده ایفا می كند ، ولی به هیچ وجه تنها جزء تركیبی طعم دهنده فعال نیست هیدرولیزه شده ها شامل تعداد زیادی آمینو اسید هستند اگر چه قسمت كوچكی از آمینو اسیدهای تولید شده با محصولات حاصل از شكستن كربوهیدرات پروتئین خام واكنش خواهد داد . اما، به نظر میرسد كه قسمت خیلی بیشتری از آن به حالت آزاد وجود داردبیشتر آمینو اسیدها طعم خیلی كمی از خودشان دارند ، واغلب به یك تلخی ( به عنوان مثال Valine )یا شیرینی ، (برای مثال گلیسین ) محدود می شود ،باید تذكر داد كه به هیچ كدام از اثرات طعم هیدرولیزه شده ها راه به پپیتدها نسبت ندادهایم . اساساً اگر آنها به میزان زیاد رنگبری و تلخی زدایی شوند ، پروتئینهای هیدرولیزشده یك عصاره خوش طعم یا مزه گوشتی دارند كه نمی توانند در اثر آمینو اسیدها یا نمك یا MSG موجود باشد .Philips تعیین كرد طعم مشخصه هیدرولیزشده ها فقط ههگامیكه آنها شامل Thrconinc باشد توسعه می یابد . WIELAND,BROCKMANN وnic wiarowicz چنین نتیجه گرفتندكه a-Keto butyric acid تشكیل شده از شكستن Threonie در حقیقت علت خوش طعم بودن می باشد . Manley ,Fagerson تحقیق خیلی جامعی را درمشخصات عطر و طعم پروتئین گیاهی هیدرولیزشده به انجام رسانده اند ، این محققان هیدرولیزشده ها رابه اجزاء خنثی اسیدی و بازی تفكیك كردند .

جزءآنها دریافتند كه اسیدی بیشتر بوی مربوط به طعم HVP را بهمراه دارد تعدادی اطز آلدئیدها و تركیبات Furan در جزء خنثی یافت شدند و با توجه به عصاهای قوی آنها ،

Manley ,Fagersonبزاین عقیده هستند كه اینهادر طعم كلی HVP ها موثرند . بعلاوه چندین pyrazine در جزء بازی كشف شد . از آنجائیكه در صورت حذف این تركیبات ، طعم تغییر میكند ، بنابراین چنین به نظر می رسد كه آنها برروی طعم كلی هیدرولیزشدهها

نیز موثرند .عطر pyrazine شبیه میوه های مغز دار (گردو، فندق ) داده شده است .

پروتئین سویا هیدرولیزشده عادی ، بویی شبیه میوه های مغزداربو داده شده ندارد ،ولی با افزایش PH در بوی میوه های مغزدار ایجاد می شود .این موضوع در آزمایشگاه به وضوح نشان داده شد . بخش عمده جز اسیدی Levulinic acid است، نشان میدهد كه قسمت عمده این جزء بوسیله تجزیه كاتالیست شده توسط اسید كربوهیدرات درآرددانه سویا فراهم می شود ،این اسد محصول شناخته شده تجزیه 5(hydroxy methyl aldehyde 2-fur است كه از تجزیهگلوكز یا فاكتوز بدست می آید . این جزء اسیدی است كه به نظر می آید بیشتر طعمهای مرتبط با عطرپرو تئین گیاهی هیدرولیزشده ای شبیه گوشت را حمل می كند ، ولی هیچ تركیبخاصی تمام عطرهای مربوط راحمل نمی كند .جزءخنثی عطری شبیه كارامل دارد كه احتمالاً به خاطروجود تركیباتی از نوع فورفورال یافته شده در آن است.

فصل دوم

كاربرد پروتئین های گیاهی هیدرولیزه

(1-2)مقدمه

استفاده خیلی زیاد از پروتئین های هیدرولیزشده در سراسر جهان نشان دهنده اهمیتی است كه بطور كلی این طعم های مطبوع در صنایع طعم دهنده ها غذایی دارند .

با توجه به اینكه طعم عمده طعم دهندهها مطبوع است استفاده از آنها شامل فرمولاسیون هایی می شود كه جهت بهبود طعم یا حس غذا در دهان در مورد گوشت ، ماهی ، سویا ، كلوچه های گوشتی ، سسها ( چاشنی ها ) پروتئین هیدرولیزشده رابه طعم دهنده ها و بهبود دهنده های طعم را باید بیرون آورد یعنی سویا ، گوشتها ، آب گوشت و قرصهای آبگوشتی ، خورشها نوشیدینهای خوش طعم ، سسها و طعم دهنده های غذایی و جانشین شونده های گوشت .

بیشترین پروتئین گیاهی هیدرولیزه برای استفاده های داخلی بوسیله كارخانجات تولید كننده سوپ تولید می شوند ، برای استفادههایی مثل جزء تشكیل دهنده خوش طعم یاگوشتی ضروری در آبگوشتها ، سوپها ، سسها ، گوشت فرآوری شده ، محصولات ماهی و مرغ و غذاهای سبك .اساساً كم اهمیتترین مورد استفاده HVP ها عملیات Whipping (عامل زدن) ،Foaming (كفدار كردن ) ، یا هوادهی بعنوان اجزاء متشكله مغذی یا بهبود بخش نان و یا محصولات پختنی می باشد.

(2-2)محصولات نیازمند به یك طعم دهنده :

سوپهای كنسرو شده و خشك ـ انواع گوشتی .

محصولات گوشت گاو و گوشت قرمز ـ غذاهایی كه با آب گوشت پخته شده اند ماهی ها، دسرهای محتوی آرد برنج و تخم مرغ ، شیرینیهای مخلوط شده با گوشت ، همبرگر .

آبگوشت و عصاره گوشت ـ شیرینیهایی كه با مخلوط خمیر و آبگوشت درست می شوند و خورشها و نوشیدنیهای خوش طعم .

سسها ـ تیره ، انواع غنی.

طعم دهنده های غذاهای حاضری(خواركهای جزیی)

(3-2) محصولات نیازمند به یك تقویت كننده طعم:

سوپهای خامه ای .

سوپهای گیاهی و مرغ و بوقلمون .

تمام محصولات مرغ و بوقلمون ـ پیراشكی جوجه ـ تكه گوشت سرخ شده یا كباب شده .

تمام محصولات گوشت سفید ، گوشت خوك ، شیرینیهایی كه با خمیر و گوشت درست می شوند و نانها و تكه گوشت كبابی و سرخ كرده ماهی و غیره

محصولات ماهی.

نمك سود مورد استفاده برای عمل آوری .

سسها ـ انواع تند و ملایم .

سوسیسها ـ انواع گوشت گاو و گوشت خوك .

تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن

تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل docx
حجم فایل 294 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 64

تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن

چکیده

این پروژه ، تحقیقی برروی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (hvp) با هدف تولید و كوشش برای فصل آن می باشد .

در فصل اول كه به تعریف ساختار و ویژگیهای hvp اختصاص دارد چگونگی فرآیند ایجاد رنگ و طعم بیان شده است .

فصل دوم اشاره ای دارد به محصولات و صنایعی كه در آن از HVP بعنوان یك طعم دهنده یا تقویت كننده طعم استفاده شده است .

در فصل سوم كه بخش اصلی پروژه می باشد چگونگی ساخت HVP در ازمایشگاه بیان شده است در این فصل دو روش مجزا برای تولید آزمایشگاهی HVP ارائه و تفسیر شده است .

در فصل چهارم با نظر به اهمیت فرآیند رنگبری در تولید HVP به بررسی اصول كلی این فرایند پرداخته ایم .

در فصل پنجم ابتدا به بیان چگونگی تولید و بررسی فرآیند صنعتی تولید HVP پرداخته و سپس كاربرد و وضعیت HVP در ایران را ارزیابی كرده ایم

فصل ششم شامل تعدادی Patent كه با موضوع بحث مرتبط بوده می باشد و برای استفاده علاقمندان در آخر آورده شده است .