کارآموزی صنعت چاپ

در طی این تحقیق ما قصد داریم راه های ایجاد كار را بشناسیم تا پس از پایان درس ، توجه به قوه خلاقیت فردی و در نظر گرفتن استعدادهای موجود و پی بردن به نیازهای جامعه و شناخت امكانات موجود در گروه های چند نفره و اقدام به اشتغال زایی كردن تا این نسل جوان جویای كار در جامعه صاحب كار شوند برای شروع كار از تجربیات كار آفرین محترم آقای یادگاری جهت راه اندا
دسته بندی گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 49

کارآموزی صنعت چاپ

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

اهداف ‌

در طی این تحقیق ما قصد داریم راه های ایجاد كار را بشناسیم تا پس از پایان درس ، توجه به قوه خلاقیت فردی و در نظر گرفتن استعدادهای موجود و پی بردن به نیازهای جامعه و شناخت امكانات موجود در گروه های چند نفره و اقدام به اشتغال زایی كردن تا این نسل جوان جویای كار در جامعه صاحب كار شوند . برای شروع كار از تجربیات كار آفرین محترم آقای یادگاری جهت راه اندازی چاپخانه استفاده نمودیم .

پیشگفتار

صنعت چاپ در كشورها سابقه ای دیرینه دارد شاید پیش تر از بسیاری صنایع جدید ، صنعت چاپ به كشورها وارد شد بنا بر این انتظار می رود از نظر نیروی كار متخصص و رعایت استاندارد های حرفه ای نیز نسبت به صنایع دیگر از موقعیت بهتری برخوردار باشد اما با نخستین مراجعه به چاپخانه و پایگیری یك كار چاپی به آسانی فهمیده می شود كه این صنعت از نظر ترتیب نیروی كار ماهر و انتقال دانش فنی بس فقیر است و در این زمینه هیچ كار اساسی و قابل اعتنایی صورت نگرفته است . نبود آموزش عالی معتبر چاپ و حتی دوره های كوتاه مدت آموزش فنی و حرفه ای در كشور انتقال دانش فنی را به طور عمده به آموزش استاد شاگردی محدود ساخته ، بنابراین نیروی كار دوره دیده هیچ سطحی (‌عالی تكنسین و كارگری ) تربیت نشده است . بخت خابیده آموزش چاپ به تازگی بسیار شده و طی چند سال اخیر آموزش ، نقل مجلس خانواده چاپ بوده و حركت هایی در این زمینه صورت گرفته است . اما هنوز تا تحقق آموزش هدفمند و برنامه ریزی شده و كار بست آموخته ها در عمل و رعایت استاندارد های حرفه ای راه درازی در پیش داریم و تلخی تجربه های گذشته در كام ها از خوش بینی بر خدر مان می دارد . گستردگی و تنوع رشته ها چاپ و مواد مصرفی و روش های آن به گونه است كه كسب تخصص در همه شاخه های آن نا ممكن می نماید . بنابراین آموزش چاپ در هه رشته ها و شاخه های آن مستزم برنامه ریزی دقیق ، سرمایه گذاری قابل توجه و ایجاد فضاها ، امكانات ، كارگاه ها و آزمایشگاه های مناسب و همچنین توجیه مدیران و دست اندر كاران چاپ است و انجام چنین كار بزرگی تنها با مشاركت فعال خانواده بزرگ چاپ نهادهای صنعتی و مسؤلان دولتی این رشته مسیر می شود اما تازمانی كه چنان موافقت و همیاری و اقدام بنیانی صورت نگرفته است ، نمی توان دست روی دست گذاشت باید عطش تشنگان دانش را در خانواده چاپ حتی به قدر جرعه ای یا قطره ای فرو نشاند .

مقدمه چاپ افست

چاپ افست ( چاپ لیتو گرافی ) از زمانی كه به عنوان یك روش كار آمد مطرح شد هیشه به عنوان یك روش چاپی منحصر به فرد كه نیاز به مهارت هایی بخصوص و یادگیری سیستم های جداگانه ای دانسته تلقی شده است با معرفی چاپ افست اپراتورها مجبور به یادگیری مهارت های تازه ای شده در سال های اخیر پیشرفت هایی كه در تكنولوژی های تولید زینگ و تجهیزات و ملزومات مختلف چاپی به وجود آمده است امكاناتی برا چاپ افست به وجود آورده كه عملا آن را به عنوان مهمترین روش چاپ موجود مطرح ساخته است.

فصل اول

به اجتماع حقوق مالكین متعدد درستی واحد به نحو اشاعه شركت گفته می شود كه كشور ایران شركت ها به هفت گروه تقسیم می شود :

1 – شركت های سهامی كه خود به دو دسته سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می شود 2-شركت با مسئولیت محدود 3 – شركت تضامنی 4 – شركت مختلف غیر سهامی 5 – شركت مختلف سهامی 6 – شركت نسبی 7 – شركت تعاونی تولید ومصرف

حال هر یك از شركتها را در زیر به طور مختصر توضیح خواهیم داد :

1 – شركت سهامی

شركت سهامی شركتی است كه سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمس سهام آنها است .

1 – 1 شركت سهامی خاص

شركتی است سهامی كه تمام سرمایه آن مختصرا توسط مؤسسین تامین شده و سرمایه به سهام تقسیم شده و مسئولیت سهام داران محدود به مبلغ اسمی سهام (مبلغی ، روی برگه سهم قید شده) آنهاست و تعداد سهام داران نباید از سه نفر كمتر باشد و نكتة قابل ذكر در مورد نام شركت این است ، قبل از نام شركت عنوان شركت سهامی خاص باید قید شود .

2 – 1 شركت سهامی عام

شركت سهامی است كه مؤسسین آن قسمت از سرمایه را را از طریق فروش سهام به مردم تامین می كنند مؤسسین حداقل باید باشند سرمایه شركت نباید از پنج میلیون ریال كمتر باشد و قبل از نام شركت باید عنوان شركت سهامی عام قید شود .

2 – شركت تضامنی

شركتی است كه بین دو یا چند نفر شریكان مسئولیت تضامنی برای امور تجاری می شود . اگر دارای شركت برابر یافت دیون آن كافی نباشد هر یك از شركا مسئول پرداخت تمام بدهی شركت است نام شركت با قید اسم پس از شركا آورده می شود نقل و انتقال سهم الشركه بارض كلیه شركا امكان پذیر است . هیچكدام از شركا نمی توانند بدون اجازه سایر شركا به حساب خود به تجارتی از نوع تجارت موضوع شركت اقدام نمایند .

3 – شركت نسبی

شركتی است كه برای امور تجاری بین حداقل در نفر شریك كه مسئولیت هریك به نسبت سهم الشركه اودر شركت است تشكیل می شود .

4 – شركت های مختلط سهامی و شركت مختلف غیر سهامی

شركت های مختلف شركت هایی هستند كه دارای د دسته شریك می باشن دسته اول شركایی كه مسئولیت نا محدود دارند و دسته دوم شركائی كه مسئولیتشان محدود به آوردة آنان است در شركت های مختلط غیر سهامی عنصر شخص بیش از عنصر سرمایه اهمیت دارد به خلاف شركت های مختلط سهامی كه عنصر سرمایه از اهمیت بیشتری برخوردار است در شركت های مختلط اعم از سهامی و غیر سهامی شركای ضامن ، متضاما و بطور نا محدود مسئول پرداخت دیون شزكت می‌باشند .

5 – شركت تعاونی

شركت تعاونی شركتی است كه از اشخاص حقیقی و حقوقی بمنظور رفع نیازهای مشترك و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و كمك متقابل و همكاری آنان موافق اصول مصرح در قانون تشكیل می شود.

6-شركت با مسؤلیت محدود

شركتی است كه بین حداقل دو نفر برای امور تجاری تشكیل شده و در هریك از شركا بدون اینكه سرمایه شركت به سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سهم الشركه خود در شركت مسؤل قروض و دیون شركت است در اسم شركت باید عنوان با مسئولیت محدود قید شود . در اسم شركت نباید نام یكی از شركا آورده شود در غیر این صورت شریكی كه نام او در اسم شركت آمده در حكم شریك ضامن در شركت تضامنی است .

مدارك لازم برای ثبت :

2 نسخه تقاضانامه ثبت

2نسخه شركت نامه

2 نسخه صورت جلسه مجمع عمومی و مؤسسین و هیئت مدیره

فتوكپی شناسنامه شركا و مدیران ( در صورتی كه مدیران از شركا نباشند)

ارائه مجوز یا موافقت اصولی در صورت نیاز

مراحل ثبت :

1 – تكمیل مدارك و ارائه آنها به اداره ثبت شركتها

2 – تعیین نام شركت و ثبت آن در اداره ثبت شركتها

3 – مراجعه به روابط عمومی و تقاضا صدور آگهی تاسیس

4 – پرداخت حق الثبت و حق درج آگهی

5 – درج آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و یكی از روزنامه های كثیرالانتشار

› نكته

1 – حداقل سرمایه به رویه و حداقل مبلق دریافت حق الثبت یك میلیون ریال می باشد .

2 – تمام سرمایه نقدی و غیره نقدی باید تقدیم و تسلیم مدیر عامل شود . مدیر عامل باید اقرار نماید ، تمامی سرمایه را دریافت كرده است .

3 – در شركت نامه باید قید شود ، سهم الشركه های قیر نقدی هریك چقدر تقویم شده است .

4 – سهم الشركه نمی تواند به صورت سهم منتشر شود . سهم الشركه را نمی توان متقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شركا كه حداقل سه ربع سرمایه متعلق به آنهاست و اكثریت عددی را نیز داشته باشند .

5 – انتقال سهم الشركه با سند رسمی امكان پذیر است .

6 – شركت بوسیله یك یا چند مدیر كه می توانند غیر از شركا باشند اداره می شود .

7 – هرگاه شركت بیش از 12 نفر عضو داشته باشد باید هیئت نظار داشته باشد .

8 – در هیچ مورد اكثریت شركا نمی توانند شریكی را مجبور به افزایش سهم الشركه خود نمایند .

9 – اشخاص اشخاص زیر كار رهبردار محسوب می شوند ( مؤسسین و مدیران ، بر خلاف واقع پرداخت تممام سهم الشركه نقدی وغیر نقدی را دراوراان و اسنادی كه به ثبت شركتها می دهند اظهار و گئاهی كرده باشند – كسانیكه به وسایل متقلبانه سهم الشركه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم كرده باشند – مدیرانی كه با نبودن صورت دارایی یا به اسنا صورت دارایی خلاف واقع منافع موهومی را بین شركا تقسیم كرده باشند )

چاپخانه بادرنگ كه پروژة ما حاكی از مطالعه بر روی این مكان است تصمیم به شكیل شركت از نوع شركت با مسؤلیت محدود ، دارد .

فصل دوم

مقدمات تاسیس چاپ خانه

محل چاپخانه

كارگاه مربوط به چاپخانه بهتر است درشهرك های صنعتی باشد زیرا امكان بیشتر است از نظر فاضلاب ، برق صنعتی ، آب و غیره برخوردار می شود ولی از نظر دفتر چاپخانه بهتر است در داخل شهر باشد و برای اینكه مشتریان جذبشوند میط دفتر اختصاصی مرتب و منظمی برخوردار باشد كارگاهی كا چاپخانه بادرنگ در بلوار شهدای دانش آموز واقع در كرج می باشد و دفتر چاپخانه در قسمتی مجذا از كارگاه واقع در همان بلوار می باشد .

خرید دستگاه های چاپخانه

وسایل و تجهیزات واقع در كارخانه از داخل و خارج از كشور تهیه گردیده است .

دستگاه هایی كه از داخل كشور خریداری شده است مجوز خرید آن از وزارت فرهنگ و ارشاد دریافت گردیده و خریداری شده سپس در دفاتر ثبت اسناد سند زده شده است اما دستگاه هایی كه از خارج از كشور خریداری شده توسط وكیل چاپخانه صورت گرفته و مراحل زیر را طی نموده است :

1 – دریافت پروفرما 2- اقدام به گشایش اعتبار اسنادی 3 – گمرك

برای خرید ماشین آلات از خارج اولین مرحله دریافت پروفرما است كه در پروفرما مشخصات ( تاریخ تحول ، تعدا ، قیمت ، نحوه پرداخت ، بارگیری ، … ) وجود دارد و خریدار با مطالعه و در صورت قبولی به بانك جهت گشایش اعتبار اسنادی مراجعه می كند و از طریق مكاتبه با فروشنده یا مراجعه مستقیم به نماینده او نسبت به خریدكان با مشخصات كامل از قبیل قیمت ، مدت ، تاریخ تحویل و غیره توافق می كند فروشنده تا سررسید اعتبار كالای مورد تقاضای خریدار را حمل و اسنا قید شده در شرایط اعتبار به كارگار ارائه می كند بانك كارگزار مبلغ اعتبار را در وجه او پرداخت خواهد نمود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *