کارآموری پروژه متره برآورد

شورا یكی از اركان تقویت مدیریت است ولازمه تحقق اهداف است وقرآن كریم به طور صریح مدیران را مكلف می كند كه در اموری كه نیاز مبرم به تحقیق دارد از افكار واندیشه های تابناك انسانها بهره مند شوند تا ضریب اطمینان جهت دستیابی به اهداف تسسهیل گردد
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

کارآموری پروژه متره برآورد

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

موضوع :

پروژه متره بر آورد

مقدمه 3 ـ 1

بیان مسئله 5 ـ 4

اهمیت وضرورت 7 ـ 6

اهداف تحقیق 8

تعاریف عملیاتی 9

شورا مظهر جامعه چند صدایی دیالوگ 11 ـ 10

بررسی ویژگیها در دوره اول شورا 14 ـ 11

فراوان شغل اعضاء شورای اسلامی 18ـ 15

قوانین مربوط به شورای اسلامی شهر وروستا

امور داخلی وتشكیلات شورای اسلامی

امور مالی

تقدیم به :

او كه علیم است وحكیم ، سمیع وبصیر رحیم است وكریم

نور است ونور ما وآنچه هست از اوست

به پیشگاه حضرت بقیه الله روحی وارواح العالمین اتراب مقدمه الغداء

كه جهان در انتظار عدالت اوست .

چكیده

شورا باید همه جا باشد . امام خمینی ( ره )

شورا یكی از اركان تقویت مدیریت است ولازمه تحقق اهداف است . وقرآن كریم به طور صریح مدیران را مكلف می كند كه در اموری كه نیاز مبرم به تحقیق دارد از افكار واندیشه های تابناك انسانها بهره مند شوند تا ضریب اطمینان جهت دستیابی به اهداف تسسهیل گردد .

وشورا اسلامی موجب تحكیم وتعمیق ارزشها می شود . وزمینه ساز برای آموزش وارتقای سطح فرهنگی است . وتوسعه وتقویت فعالیت گروهها وسازمانها در گرو شورا ومشاركت است .

وشورا موجب بسط مسئولیت پذیری وتقویت تصمیم سازی وتصمیم گیری جهت دست یابی به اهداف عالیه مدیریت به شمار می رود .

ودر نهایت رسالت شورائیان با همیاری مدیران ایجاد محیط فرهنگی وانسانهای یا فرهنگ است . بهبود كیفیت ، بهره وری روحیه وانگیزش در مدیریت مشاركتی است .

مقدمه

مشورت ادراك وهوشیاری دهد عقلها را عقلها یاری دهد

امر شاورهم برای آن بود كز تشاور سهووكثر كمتر شود

عقل را باعقل دیگر یار كن امر شوری بینهم را كار كن

عقل با عقل دگر عقلا شود نور افزون گشت ره پیدا شود

انقلاب اسلامی در ایران با استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی وبر خورداری از دو پشتوانه عظیم اسلامیّت وجمهوریّت وبا تكیه بر آیات نورانی قرآن كریم وسیره ی پیامبر عظیم الشان اسلام ( ص ) وائمه معصومین علیه السلام واندیشه های جاویدان امام خمینی ( ره ) ومقام معظم رهبری ، شورا ومشاركت مردم را لازمه ی توفیق واستمرار هدف های والای خود می داند ودر راستای اصول چهار گانه تحویلات مدیریتی برنامه های دولت یعنی تمركز زدایی ، جلب مشاركت ، واگذاری اختیارات ، انعطاف پذیری در برنامه ها واجرا ، موجب پیشرفت امور ودست یابی به اهداف عالیه خواهد بود .

انگیزه ی نیرومندی كه مردم را با سمت شورای جلب می نماید این است كه ذاتاً می خواهند بدانند ، از این رو بعد كنجكاوگر روحش او را به پرسش وا می دارد . توجه به مشورت در كارها آن چنان اثرات اجتماعی داشته است كه در دو انقلاب یكصد ساله اخیر كشور ما یعنی انقلاب مشروطیت وانقلاب اسلامی ایران مضومن این دو آیه به عنوان مظهری از خواست واراده ملت در برابر استبداد وخود كامگی وحكومت مطلقه تجلی یافته است . در تالار مجلس شورای ملی سابق آیه « وشاورهم فی الامر » در برابر دیدگان نمایندگان قرار داشت واصل هفتم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استناد به این دو آیه ، شوراها اعم از مجلس شورای اسلامی تا شورای شهر وروستا ونظایر آنها را از اركان تصمیم گیری واداره امور كشور می شناسد .

اصل هفتم : طبق دستور قرآن كریم « وامرهم شورای بینهم » وشاور هم فی الا مر شوراها ، مجلس شورای استان شهرستان ، شهر ، محل یا بخش روستا ونظایر اینها از اركان تصمیم سازی وتصمیم گیری جهت اداره امور كشور هستند .

در تاریخ اسلام به ثبت رسیده است كه پیغمبر اكرم ( ص ) هرگز به روش مستبدان رفتار نمی كرد در اموری كه از طرف پروردگار دستور نازل نگردیده بود ، با اصحاب به مشورت می نشست ونظر ورای آنان را محترم می شمرد واز این طریق بدانها شخصیت می داد . در غزوه بدر مسأله اقدام به جنگ وتعیین محل اردگاه ونحوه رفتار با اسرای جنگی را به شور گذاشت ودر جنگ احد نیز درباره استقرار اردو در شهر مدینه ویا خارج از آن به مشورت پرداخت ارزش دادن به اصحاب ویاران ، طرف شور قرار دادن آنها شخصیت دادن به آنها از علل عمده نفوذ عظیم وبی نظیر او در جمع صحابه بود .

ودر نهایت به سروده حافظ اشاره می كنیم كه اهمیت شورا ومشورت را به زیبایی به تصویر می كشد .

سالك از نور هدایت ببرد راه به دوست

كه بجایی نرسد گر به خلالت برود

مشكل خویش بر پیر مغان بردم دوش

كو به تأیید نظر حل معما می كرد . حافظ

بیان مسأله

مشاركت یك مفهوم قدیمی است كه ریشه در اداره امور عمومی وافكار مذهبی دارد وبه عنوان مثال مشاركت بر مبنای مشورت در اسلام تحت عنوان شورا مورد توجه جدی قرار گرفته است ، قرآن كریم به طور صریح مدیران را مكلف می كند در اموری كه نیاز به تحقیق وتفحص دارد بر مبنای مشورت به تصمیم گیری بپردازند امروزه مدیریت مشاركتی به عنوان یكی از عناصر تئوری نئو كلاسیك مطرح است .

تئوری های سازمانی ومدیریتی در طول سال ها با تأكید بر تصمیم گیری مشاركتی شكل گرفته اند كه مهم ترین آنها شامل مدیریت كیفیت فراگیر است .

مشاركت وشور در تصمیم گیری یك مفهوم قدیمی اما با اهداف سیاسی اجتماعی تازه است كه راهكارها وراهبردهایی را برای حل برخی از مسائل سازمانی ومدیریتی ارایه می دهد . با توجه به پذیرش فراینده آن در كشور های مختلف ، دیگر مشاركت یك انتخاب نیست بلكه یك ضرورت است . مشاركت در سازمانهای مدرن به عنوان هسته اصلی اجتماعی عمومی مردم سلاری ( پارادایم دموكراسی ) محسوب می شود .

ابن خلدون می گوید : فرهنگ های سر زنده ، فرهنگ هایی هستند كه بیشتر تن به تعامل فرهنگی با فرهنگ های هم جوار می دهند ولازمه تربیت انسانهایی با فرهنگ سر زنده ، گفتمان ، شورا ورایزنی ومشاركت مدنی است .

شورا اسلامی به منظور توسعه وتعمیق فرهنگ مشاركت در بین مردم است شورا محل ، تمرین عقلانیت وخلاقیت جمعی است .

شورا زمینه ساز توسعه قدرت ، تصمیم سازی وبهبود نظام تصمیم گیری از طریق مشاركت مردم است . بعضی معتقدند شورا بستر مناسبی است جهت تعامل فكر واندیشه ونظرات مردم با مسئولان در فرایند امور است .

وشورا محلی است جهت ارج نهادن به شخصیت وكرامت مردم است وتقویت خود باوری واعتماد وبه نفس در آنان وشورا محل جوان باوری وهمیاری در مدیریت می باشد . شورا در واقع روحیه مسئولیت پذیری را در مردم تقویت می كندموقعیت مناسبی است كه افكار واندیشه های بشریت جهت از بین بردن مشكلات مدیریتی راهنما باشند .

اهمیت وضرورت :

حضرت علی ( ع ) در نهج البلاغه در فرمان معروف خود به مالك اشتر در موردرایزنی وشورا ومشورت چنین توصیه می نماید :

به هنگام رایزنی ، مرد بخیل را از خود دور بدار كه تو را از بخشش وكرامت باز دارد مردمان ترسو را به مشورت مخوان كه اراده ات را در كارها سست كنند .

آزمندان را نیز به مشاوره مپذیر ، زیرا چهره زشت حرص وآز را در نظرت زیبا جلوه می دهد . از میان مردم راز دارانی بر گزین ، در انجمن های مشورت با آنان باش وهر كس حرف حق را كه سخت تلخ است بی پرواتر به تو باز گوید وبه كردار ورای تو بیشتر اعتراض كند او را به خود نزدیكتر گردان با پارسایان ومردان راستین همراه باش وآنان را از ستایش خود باز دار .

امروزه با پیشرفت سریع در تكنولوژی ، اطلاعات ، آموزش و… موجبات بحران جدیدی برای مدیریت فراهم گشته كه برای مقابله با آن نیاز به تغییر ها وتحولات اساسی وبنیادین است وتنها با داشتن علم ودانش وتخصص نمی توان در این دهكده جهانی موفق شد .

تحول جامعه كشاورزی به صنعتی ، صنعتی به اطلاعاتی ، دموكراسی نمایندگی به دموكراسی مشاركتی ، جامعه رقابتی به جامعه همیاری ، توجه به بهره وری صدها تغییر دیگر تأثیر عمده بر وظایف اجتماعی خواهد داشت .

ضرورت این پروژه از چند نظر مورد توجه است كه عبارت است از :

1 ـ اهمیت شورا ونقش آن در بشر واهداف اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی وفرهنگی

2 ـ نهادینه كردن فرهنگ شورا ومشاركت در بین مردم

3 ـ ضرورت تغییر نگرش مسئولان ومدیران به این مسئله كه مدیریت مشاركتی جایگزینی مناسب به جای سبك های سنتی وقدیمی .

4 ـ ضرورت تقویت تبدیل محیط های كاملاً خشك ، رسمی ، بی روح ومیتی بر قوانین صرف به محیطی خوشایندوسرشار از رضایت متقابل بین افراد .

5 ـ جلوگیری از تفرقه واختلاف ودر حل مسائل مدیریتی

6 ـ اهمیت بر قراری محیط مساعد وجومناسب برای جلب همكاری در شورا

7 ـ ایجاد وحدت ، همكاری ومشاركت میان عناصر وافزایش روحیه آنها

8 ـ توجه به نیازهای فردی وگروهی

9 ـ بر انگیختن مدیران در جهت تأثیر گذاری بر محیط وقانع نبودن به وضع موجود وخارج شدن از حالت منفعل به حالت فعال .

اهداف تحقیق :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *