کارآموری آزمایشگاه مدار های الکتریکی

مدارشکل 11 را روی برد بسته وبا تغییر منبع ولتاژ مطابق جدول زیر جریان را توسط آمپرمتر اندازه گیری کرده و در جدول یادداشت کنید منحنیتغییرات جریان بر حسب ولتاژ را رسم کنید
دسته بندی گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 59 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12

کارآموری آزمایشگاه مدار های الکتریکی

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

آزمایش شماره :1

موضوع آزمایش: بررسی قانون اهم ، قوانین ولتاژها وجریانهای کرشهف ، قوانین تقسیم ولتاژوتقسیم جریان

1-1: بررسی قانون اهم

مدارشکل 1-1 را روی برد بسته وبا تغییر منبع ولتاژ مطابق جدول زیر جریان را توسط آمپرمتر اندازه گیری کرده و در جدول یادداشت کنید. منحنیتغییرات جریان بر حسب ولتاژ را رسم کنید.

روش آزمایش:

مقاومت یک کیلو اهم را درمدار قرار میدهیم و در ولتاژهای 1 تا 10 امتحان می کنیم که جریان آن را روی آمپرمتر به دست می آوریم.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

E(V)

10/25

9/18

8/12

7/14

6/04

5/12

4/12

3/02

2/08

00/98

I (MA)

10/20 9/18 8/12 7/14 6/04 5/12 4/12 3/02

2/08 00/9

:2-1 بررسی تقسیم ولتاژ و ولتاژ کرشهف ((KVL

مدار شکل2-1 را ببندید.ولتاژ دو سر هر یک از مقاومت ها را توسط ولتمتر اندازه گیری نمایید و در جدول یادداشت کنید . سپس افت ولتاژ هر یک از مقاومت ها را با افت ولتاژ بدست آمده از قانون تقسیم ولتاژ مقاومت های سری مقایسه نموده و قانون ولتاز کرشهف را تحقیق نمایید.

E=10V

مقاومت کل در جریان کل ضرب می شود

جریان کل=1/28

I

7/23

1/56

1/28

10

مقدار اندازه گیری شده

7/167

1/536

1/28

9/971

مقدار محاسبه شده

:3-1 بررسی تقسیم جریان در شاخه های موازی و قانون جریان کرشهف((KCL

مدار شکل 3-1 را ببینید . جریان هر کدام از مقاومت ها را توسط آمپر متر اندازه گیری نمایید و در جدول یادداشت کنید . سپس جریان هر یک ازمقاومت ها را با جریان بدست آمده از قانون تقسیم جریان مقاومت های موازی مقایسه نموده و قانون جریان کرشهف را تحقیق نمایید.

E=10V

I

1/80

8/34

10/16

20/18

مقدار اندازه گیری شده

1/78

8/33

10

11/62

مقدار محاسبه شده

I

R

V

آزمایش شماره:2

مدار شکل 3-2 را ببندید و توسط اهم متر دیجیتالی مقاومت را از دو سر a , b اندازه گیری کرده و با نتایج آزمایشهای قبلی مقایسه کرده و نتیجه گیری کنید.

*مقاومت ها را به صورت سری که 180اهم است بر روی یک بیت برد می بندیم

علت اختلاف مقدار عملی مقاومت مدار معادل تونن و نورتن با مقدار عملی آن این است که در منبع ولتاژ مقاومت داخلی وجود دارد و در این مقاومت باعث ایجاد تفاوت می باشد.

388

10/05

0/027

مدار شکل 1-2

388

10

0

مدار شکل 2-2

0

مدار شکل3-2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *