نگاهی اجمالی به سیستم نت كارخانه

سیستم تعمیرات و نگهدارى در كارخانجات دارو پخش به صورت نیمه متمركز است در این سیستم بیش از 120 نفر در سطوح مختلف مهارتى در بخشهاى گوناگونى مشغول به كارند كه همگى وظایف خود را زیر نظر مدیریت فنى مهندسى انجام مى دهند واحد برنامه ریزى فنى مهندسى نیز تحت نظر این مدیریت اقدام به برنامه ریزى فعالیتهاى نت و كالیبراسیون در این واحد تولیدى مى نماید
دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14

نگاهی اجمالی به سیستم نت كارخانه

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

نگاهى اجمالى به سیستم نت كارخانه :

سیستم تعمیرات و نگهدارى در كارخانجات دارو پخش به صورت نیمه متمركز است . در این سیستم بیش از 120 نفر در سطوح مختلف مهارتى در بخشهاى گوناگونى مشغول به كارند كه همگى وظایف خود را زیر نظر مدیریت فنى مهندسى انجام مى دهند . واحد برنامه ریزى فنى مهندسى نیز تحت نظر این مدیریت اقدام به برنامه ریزى فعالیتهاى نت و كالیبراسیون در این واحد تولیدى مى نماید .

دیگر زیرمجموعه هاى مدیریت فنى مهندسى را مى توان به بخشهاى مرتبط با تولید و غیر مرتبط با تولید تقسیم كرد .

بخشهاى ساختمانى ، تأسیسات ، نوسازى ، تراشكارى ، برق و الكترونیك را بخشهاى پشتیبانى یا غیر مرتبط با تولید مى خوانیم كه در تعمیر و نگهدارى تجهیزات خطوط مختلف تولیدى این كارخانه نقشى ندارند و به صورت غیر متمركز بیشتر به تعمیر و نگهدارى از تجهیزات جانبى كل كارخانه نظیر سیستمهاى تهویه ، خطوط انتقال انرژى و … مى پردازند . تقسیم كار بین این بخشها فراتر از خطوط مختلف بوده و ملزم به ارائه خدمت خاص خود به تمام كارخانه مى باشند .

اما بخشهاى مرتبط با تولید در دارو پخش به حسب خطوط گوناگون تولید تقسیم كار كرده اند .

فنى مهندسى 1 مسئول تعمیر و نگهدارى از تجهیزات خطوط استریل ، شربت و پماد میباشد و فنى مهندسى 2 مسئولیت تعمیر و نگهدارى ازخطوط ساخت ، پرس و بسته بندى قرص و كپسول را بر عهده دارد .

فنى مهندسى 3 در ارتباط با خطوط سرم سازى و مگومین كامپوند فعالیت مى كند .

نكته حائز اهمیت این است كه هر كدام از این سه بخش به دو دستۀ برق و مكانیك تقسیم میشوند و با دیدى تخصصى و تفكیك شده اقدام به انجام سرویسهاى تعمیر و نگهدارى در بخش خود مینماید .

وجود تكنسینهاى متخصص و كار آزموده در این بخشها شركت را از عقد هر گونه قرارداد جانبى با پیمانكاران خارج از كارخانه جهت انجام عملیات تعمیرات و نگهدارى تجهیزات خطوط تولیدى بى نیاز ساخته است . البته واضح است كه توان بخش تراشكارى كارخانه نیاز گسترده و متنوع واحدهاى فنى مهندسى را تأمین نمى كند و كارخانه جهت تأمین نیاز این واحدها در اكثر موارد از پیمانكاران خارج از كارخانه نیز بهره مى گیرد .

واحد برنامه ریزى فنى مهندسى با تلاش چند ساله اى موفق به ایجاد یك سیستم تعمیرات و نگهدارى براى كارخانه شده است مجموعه اى از یك نرم افزار به نام تیمار و چندین فرم اطلاعاتى هماهنگ با آن كه نرم افزار تیمار بصورت یك بانك اطلاعاتى حاوى اطلاعات و گزارشهاى عملكرد سیستم مى باشد و بخشهاى در ارتباط با نت موظفند عملكرد خود را توسط فرمهاى تهیه شده ( كه هماهنگى كاملى با نرم افزار دارند ) به برنامه ریزى اطلاع دهند .

اینك ضمن تشریح چگونگى عملكرد سیستم به بیان فرایند انتقال اطلاعات توسط فرمهاى مذكور مى پردازیم . نمونه اى از كلیه فرمهاى موجود در كارخانه جهت اطلاع خواننده در انتهاى همین بخش آورده شده است .

دربارۀ بازرسى و تعمیرات پیشگیرانه در این كارخانه باید گفت كه :

ابتدا با همفكرى بخشهاى برنامه ریزى نت و رؤساى بخشهاى فنى ، فرم اطلاعات تعمیرات و نگهدارى براى دستگاههاى مختلف تهیه مى شود و فعالیتهاى تعمیراتى ، روزانه ، هفتگى و ماهانه در آن ثبت مى شود . این اطلاعات به دو قسمت روزانه و ماهانه تقسیم مى شود ، اطلاعات روزانه در برگه هاى چك لیست براى هر دستگاه نوشته مى شود و اپراتور را موظف مى سازد بر اساس دستورالعمل آمده در چك لیست عمل كند . عملكرد او بایستى توسط سرپرست بخش فنى مربوطه تأیید شود . در مورد تعمیرات هفتگى نیز همین گونه عمل میشود .

انجام تعمیرات PM ماهانه نیز در این كارخانه با درخواست برنامه ریزى نت از واحدهاى فنى مهندسى انجام مى گیرد . فعالیتهاى PM براى دستگاههاى مختلف كاملا” مشخص و داراى شناسنامه مى باشد به طوریكه واحد برنامه ریزى نت و نگهدارى كارخانه براى انجام PM در برگۀ درخواست كار فنى كد كارت فعالیت مورد نظر نیروهاى تعمیراتى نسبت به PM مورد نظر به خوبى توجیه مى شوند . شمارۀ دستور كار- تاریخ انجام كار،‌كد دستگاه و شرح فعالیت كه فنى باید آنها را انجام دهد مشخص است . این برگه از روى كارت فعالیت طراحى شده است كه كارت فعالیت دورى در دست فنى جهت راهنمایى بیشتر آنها وجود دارد .

در این كارت اطلاعات مفیدى‌ براى تعمیر كار موجود دارد اطلاعاتى از قبیل مدت تخمین انجام فعالیت ، ابزارآلات مورد نیاز، روغنها و روانسازهاى لازم ، شرح دقیق فعالیت تعمبراتى ، نكات ایمنى و …همانگونه كه اشاره شد به اطلاعات این فرم و سیستم كد بندى آن نیز با نرم افزار برنامه ریزى نت كارخانه ( تیمار ) هماهنگ مى باشد .

عملكرد سیستم در مواجهه با شكست یك تجهیز نیز به اینگونه است كه به محض مشاهدۀ یك عیب یا نقص در عملكرد یك بخش تولیدى اپراتور دستگاه با پر كردن فرم درخواست كار فنى این مطلب را به سرپرست خود اعلام نموده و پس از تأیید سرپرست به واحد تعمیراتى مربوطه ارجاع مى دهد و متناسب با ماهیت اشكال دستگاه یكى از بخشهاى مكانیك یا برق واحد فنى مهندسى مرتبط ضمن بازدید از تجهیزات مورد نظر درجۀ فوریت رسیدگى و تعمیرآن را بر روى برگه مشخص كرده و در صورت نیاز حیاتى به رفع نقص مربوطه در همان زمان اقدام مى نماید .

برگه هاى درخواست كار فنى‌ كه با همفكرى گروههاى مختلف در ارتباط با این امر تهیه شده است حاوى اطلاعات بسیار مفیدى جهت ایجاد یك بانك اطلاعات كارآمد نت مى باشد . اطلاعاتى از قبیل نوع اشكال ، علت آن ، تعداد و كد قطعات مصرفى ، زمان انجام كار تعمیراتى ، زمان غیر كارى ، نیروهاى تعمیراتى مشغول و كد مركز هزینۀ بخش مربوطه .

این فرم با تأیید سرپرست واحد فنى مهندسى مربوطه جهت انتقال در نرم افزار تیمار به واحد برنامه ریزى فنى مهندسى كارخانه ارسال مى شود و كلیه اطلاعات مندرج در آن براى تحلیل و بررسى وضعیت كلى سیستم ذخیره مى شود .

فرم درخواست كار فنى بر اساس اطلاعات مورد نیاز نرم افزار تیمار تهیه گردیده است . سیستم كدگذارى دقیق این نرم افزار این اجازه را به تحلیل گر مى دهد كه از بیشترین میزان خرابى دستگاهها و مهمترین علتهاى آن مطلع شود . رسم نمودارهاى علت و معلول ( استخوان ماهى‌ ) با اتكاء بر همین اطلاعات سیستم را قادر مى سازد تا در مواجهه با هر عیب مجموعۀ علل محتمل آن را در نظر بگیرد و با رفع مجموعه اى از این علتها به بهبود فرایند تولید كارخانه كمك كند .

علاوه بر این فعالیتهاى تعمیراتى كارخانه در تعطیلات عید نوروز مدت زمان 5 الى 13 روزه اى را به انجام تعمیرات عمومى‌ ( GeneralService ) اختصاص مى دهد كه در طى آن به بازرسى و تعویض قطعاتى از دستگاه مى‌ نماید كه محل قرار گرفتن آنها در دستگاه بازرسى و تعویض آنها را به سادگى امكانپذیر نمى سازد و مستلزم توقف چند روزه تولید خواهد بود . این توقف به سبب رفع آلودگیهائى است كه این بازرسیها در یك محیط داروئى با خود به همراه دارد . در این باره بعدا” توضیحات مفصل ترى ارائه خواهد شد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *