معماری پاركینگ

یكی از مشكلات ناشی از ترافیك جاده ای مشكل یا معضل پاركینگ می باشد ومسائل نقلیه نه تنها به فضای حركت بلكه همچنین به فضاهایی جهت پارك كردن یا سوار كردن یا پیاده كردن نیاز دارند آمار نشان می دهد كه از 8760 ساعت در سال هر اتومبیل فقط چیزی حدود 400 ساعت تردد جاده ای دارد و 8360 ساعت باقیمانده را متوقف است صاحبان اتومبیل ها ترجیح می دهند اتومبیل های خود
دسته بندی عمران و معماری
فرمت فایل doc
حجم فایل 19 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

معماری پاركینگ

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

بخش پنجم : پاركینگ

1-12 ترافیك و مشكلات پاركینگ

یكی از مشكلات ناشی از ترافیك جاده ای مشكل یا معضل پاركینگ می باشد ومسائل نقلیه نه تنها به فضای حركت بلكه همچنین به فضاهایی جهت پارك كردن یا سوار كردن یا پیاده كردن نیاز دارند آمار نشان می دهد كه از 8760 ساعت در سال هر اتومبیل فقط چیزی حدود 400 ساعت تردد جاده ای دارد و 8360 ساعت باقیمانده را متوقف است صاحبان اتومبیل ها ترجیح می دهند اتومبیل های خود را حد الامكان در نزدیكترین مكان به محل اقامتشان یا كارشان پارك كنند و پیاده روی را به حداقل برسانند .

این مساله نیاز مبرم به ایجاد فضای پارك در نواحی مركزی بریتانیا (C-B-D: Centeral British Districts) و سایر مناطقی را كه فعالیتهای متمركز در آنها صورت می گیرد افزایش می دهد افزایش روز افزون و سائط نقلیه موتوری ، ابعاد تازه ای به مشكل پاركینگ بخشیده است بررسی سیستماتیك ویژگیها به میزان نیاز و وضع قوانینی كه درجهت كنترل پاركینگ ها بكار می رود كمك بزرگی به مهندسین ترافیك وهمچنین شهر سازان به حساب می آید .


2-12 پارك اتومبیل و اثرات چند گانه آن

1-2-12 سد معبر

یكی از مشكلات اساسی كمبود پاركینگ اشغال فضای تردد خیابانها و افزایش بار ترافیكی است .

نقصان فضای تردد سرعت و سائط نقلیه را كاهش ، زمان مسافرت را طولانی و تاخیر در آمدو شد را افزایش می دهد در نتیجه ، عملا وسائط نقلیه هزینه بیشتری را متحمل می شوند وزیانهای اقتصادی جدی را متوجه جامعه می كنند .

2-2-12 تصادفات :

مانورهایی كه رانندگان به هنگام پارك یا خروج از پارك انجام می دهند موجب افزایش حجم تصادفات جاده ای می شود بی دقتی در باز كردن درب اتومبیل های پارك شده ویا ورود و خروج از محل پارك یكی از دلایل اصلی و متداول تصادفات جاده ای محسوب می شود .

3-2-12 ممانعت از عملیات اطفاء حریق :

اتومبیل های پارك شده مانع ازحركت اتومبیل های آتش نشانی می شوند و عامل مهمی در كندی عملیات آنها به حساب می آیند علاوه بر آن دسترس به شیرهای آتش نشانی منصوب در پیاده روها و همچنین دسترسی به ساختمانها را مشكل می سازند .

4-2-12 محیط :

وسائط نقلیه پارك شده درمركز شهر ، آنرا از حالت طبیعی خارج می سازد و توقف و روشن شدن آن سبب ایجاد سرو صداهای مزاحم و دود و بخارمی شود اتومبیل های پارك شده درهر فضای كوچك قابل دسترس ، زیبایی شناسی بصری ساختمانها را تحت الشعاع قرار می دهد ، گویی ساختمانها بر صفحه ستونهایی از اتومبیل استوار است .

5-2-12

اما علیرغم تمامی اثرات مخرب یاد شده و جود پاركینگ در خیابانها ویا حاشیه آنها ونزدیك به مقصد كسانی كه از آنها استفاده می كنند امری ضروری به نظر می رسد راحتی جامعه و بهینه سازی مركز شهر مستلزم نگرش عمیق به نیازهای پاركینگ و دستیابی به بهترین امكانات پارك شهری است .

3-12 حریم و استانداردهای فضای پارك :

پارك خیابانی و مقررات مربوطه به آن همواره یكی از سیاستهای پارك درون شهر ما بوده وخواهد بود با وجوداین ، روند توسعه آینده ، بهره وری از زمین و فعالیتهای ساختمانی ، توجه و دقت لازم به نیازهای پارك شهری امری ضروری است از اینرو ، تمامی ساختمانهای جدید التاسیس و یا ساختمانهای باز سازی شده می بایست ملزم به

اختصاص فضاهای پارك مناسب و منطبق باتوسعه آینده باشند .

تجربه نشان می دهد كه ایجاد حریم و كنترل چگونگی كاربری زمین های شهری نقش بسیار مثبت در باز دهی وسلامت ترافیك ایفا می كند . نیاز به پاركینگ مبتنی بر چگونگی استفاده از زمین است اما وجود تنوع در چگونگی استفاده از آن را نباید فراموش كرد وضع استاندارد های واحد برای فضاهای پارك در همه جوامع طبعا مشكلاتی به همراه خواهد داشت ، اما وضع حداقل استاندارد های مبتنی بر تجربیات ارزشمند موجود به امری كاملا متحمل است .

آ‎نچه در جدول 1-12 می بینید استاندارد های ( Indian Repubic Country ) I.R.C محلی تنظیم شده است .

جدول 1-12 :

استانداردهای فضای پارك مناسب برای استفاده های متفاوت از زمین ( ملك ) فضای استاندارد پارك كاربری زمین ( ملك ) شماره نوع

بی نیازی از پاركینگ عمومی یا خصوصی مسكونی – تك واحدی جدا – بغل هم جدا

ودر یك ردیف – مساحت نقشه

100 متر مربع

در استفاده از استانداردهای بالا به فضای مناسب پارك در پاركینگ های خصوصی M 6×M3 ودر پاركینگ های گروهیM5× M5/2 است .

فضای مناسب برای بارگیری و تخلیه وسائط نقلیه تجاری در شرایط هند براساس جداول 2-12 تنظیم شده است .

جدول 2-12

استانداردهای فضای بارگیری و تخلیه

استاندارد فضای بار گیری و تخلیه شرح وضعیت شماره

یك berth ( محل بار گیری فضای مناسب انبارهای عمومی به جز انبارها و

تخلیه پارك برای هر 1500-500 متر مربع زیر گذرهای خانگی ( godowns)

فضای سطح و برای هر1000 متر مربع بعدی ویا

فضای مكمل یك berth دیگر

برای انبار ها و زیر زمین ها 2

دو berth برای 1500 تا 500 متر مربع فضای سطح

وهر 500 متر مربع بعدی ویا فضای مكمل یا berth

فضای لازم برای هر وسیله نقلیه باری ( تجاری ) M 5/7 × M 75/3 است محل پارك لازم برای هر دو چرخه M 8/1 × M4/1 متر مربع است .

4-12 : استاندارد های طراحی برای تسهیلات پاركینگ های خیابانی ( پارك خیابانی )

1-4-12 : روش های متداول در پاركینگ خیابانی ( پارك خیابانی )

1- پاركینگ ( پارك ) موازی

2- پارك 300

3- پارك 450

4- پارك 600

5- پاركینگ ( پارك ) با زاویه قائم

پاركینگ های موازی بیشترین طول جاده ای را اشغال می كنند ، البته با افزایش زاویه پارك ، این طول كاهش می یابد ، برعكس ، پاركینگ های با زاویه قائمه كمترین طول جاده ای را اشغال می كند در روش پارك با زاویه قائمه بجای یك اتومبیل در پاركینگ موازی 2 اتومبیل پارك می شود .

اما از طرف دیگر ، پاركینگ موازی كمترین عرض جاده ای را اشغال می كند و توجه به این نكته ، در خیابانهای كم عرض اهمیت به سزایی را ایفا می كند افزایش زاویه پاركینگ موجب افزایش عرض جاده قابل تردد می شود .

از نقطه نظر قابلیت مانور ، پاركینگ زاویه دار بهتر از حالت موازی است ، ونیاز به دنده عقب رفتن در آن كمتر است تاخیر در ترافیك در پاركینگ های زاویه دار به حداقل می‌رسد اما به‌لحاظ امنیت‌رانندگی ، پاركینگ‌های زاویه دار كمتر از پاركینگ

های موازی ایمن هستند .

با توجه به نكات بالا كاربرد پاركینگ موازی بیش از پاركینگ زاویه دار است بجز درمواردی كه عرض خیابان بیش از 20 متر و حجم ترافیك كم باشد .

2-4-12 تصویر 1-12 ابعاد و طراحی پاركینگ های خیابانی را به نمایش گذاشته است .

5-12 مقررات ترافیكی پاركینگ های خیابانی :

گر چه پاركینگ های خیابانی استفاده نامعقول از فضای با ارزش خیابانها محسوب می شوند ، اما منع كامل آن نیز عملی نیست طبعا اعمال دقیق تمهیدات ترافیكی با بهره گیری از ابزارهای قانونی ، برخی از آثار مخرب پارك خیابانی را تخفیف خواهد داد . و اجرای این تمهیدات رابطه مستقیم با بررسی دقیق اوضاع ترافیكی شهر و اتخاذ سیاست جامع پاركینگ شهری دارد نصب علائم و تابلوهای پارك ممنوع كنترل جامع و دائمی مناطق پارك ممنوع ودر صورت لزوم صدور برگه

های جریمه ، از جمله این تمهیدات است تمهیدات عمدتا بر دو قسم هستند :

اول : آزاد بودن پارك اتومبیل در برخی از ساعات روز بصورت مجانی ویا بهره گیری از پاركومتر ها و پرداخت وجه برای بهره گیری از پاركینگ های خیابانی

دوم : مجاز بودن برای توقف برای لحظات كوتاه وبه جهت سوار و پیاده كردن مسافر و همچنین تخلیه و بار گیری كالاها .

2-5-12

وقتی شمای یك پاركینگ كنترل شده ریخته می شود ، حریم مرزها می بایست بوضوح ترسیم و علائم مناسب نصب گردد و مرزهای طبیعی نظیر رودخانه یا خطوط راه آهن پیشاپیش مد نظر قرار گیرد .

مسیرهای عبوری نیز می بایست حتما علامت گذاری شوند .

3-5-12 : پارك كردن ممنوع :

به منظور حفظ سلامت و راحتی حال رانندگان وهمچنین شهروندان ممنوعیت پاركینگ ( پارك كردن ) در برخی از مناطق و بعضی ساعتها امری الزامی است این مناطق عبارتند از :

1- نزدیك تقاطع ها : پارك و سائط نقلیه در مناطق نزدیك به تقاطع ها باعث كاهش ظرفیت بار ترافیكی آنها می گردد علاوه بر آن دید وامنیت رانندگی نیز به مخاطره می افتد ممنوعیت پارك در فاصله 50 متری تقاطع های اصلی ، امری تجربه شده و متداول است .

2- خیابانهای باریك : یكی از عوامل ایجاد ترافیك در خیابانهای باریك و پر تردد وجود موانعی است كه به این عارضه دامن می زند . تابلوهای پارك ممنوع كمك بزرگی به رفع مشكل می نماید در خیابانهای شلوغ منطقه مركزی به ممنوعیت پارك درهر دو سمت خیابانهای دو طرفه ، با عرض كمتر از M 75/5 و همچنین در خیابانهای یك طرفه با عرض كمتر از M 4 اقدامی بایسته است .

3- گذرگاههای عابر پیاده ، همانطور كه قبلا یاد آور شدیم ، مانور رانندگان به هنگام پارك اتومبیل یكی از عوامل بروز حوادث در رانندگی است ودر این بین عابرین پیاده بیش از همه لطمه می بینند .

اتومبیل های پارك شده درگذرگاههای عابرین باعث محدودیت دید آنها می شود به همین دلیل بهتر است در فاصله ای حدود 8 متر مانده به گذرگاه عابرین ممنوعیت پارك اتومبیل به اجراء در آید .

4- سازه ها : سازه هایی نظیر پل ها ، تونل ها و زیر گذرگاها عمدتا باریك تر از بزرگ راه ها هستند ، به همین دلیل ممنوعیت پارك در آنها امری منطقی به نظر می رسد .

5- مبادی ورودی اختصاصی پارك وسائط نقلیه مقابل مبادی ورودی خانه ها و آپارتمانها می بایست ممنوع اعلام گردد .

مقاطع زمانی پارك ممنوع با توجه به شرایط ترافیكی و با بررسی دقیق انجام پذیر است این ممنوعیت معمولا از 9 یا 8 صبح تا 7 یا 6 بعدازظهر در نظر گرفته می شود البته به جز یكشنبه ها و روزهای تعطیل مشابه .

4-5-12 پارك آزاد در مقاطع زمانی محدود :

آزاد بودن پارك در برخی مناطق ، برای زمانی محدود ، با در نظر گرفتن شرایط محل امكان پذیر است شرایطی كه این امكان را به وجود می آورد، وجود فضاهای پارك كافی و همچنین در نظر گرفتن این نكته است كه اتومبیل ها قبل از موعد انقضاء محل پارك را ترك نماید در این گونه مناطق پلیس یا ناظرین محلی ، ناظر بر اعمال صحیح مقررات وضع شده خواهند بود .

5-5-12 پاركومتر ها :

وجود پاركومترها در محدوده های تعیین شده این امكان را بوجود می آورد تار انندگان در روزها و ساعتهای معینی ، بدون ترس از جریمه شدن ، اقدام به پارك ، سوار كردن ، پیاده كردن مسافرین ، تخلیه و یا بارگیری كالا نمایند . البته به جز در مناطقی كه تابلوهای راهنمایی و رانندگی آن مناطق را ممنوع اعلام كرده باشد .

پاركومترها عموما بر دو دسته اند : دسته اول با اندختن سكه ( یا سكه ها ) و چرخاندن دسته یا اهرم بكار می افتند وقتی اهرم چرخانده می شود ساعت بكار می افتد دسته دوم پاركومترهای اتوماتیك هستند كه معمولا ( تقریبا هفته ای یكبار ) كنترل و رفع نقص می شوند این پاركومترها با انداختن سكه درون آنها بطور خودكار شروع بكار می كنند و سوزن صفحه نمایش زمان مجاز پارك را به نمایش می گذارد پس از انقضاء زمان مجاز پارك ، پرچم یا علامت مشخصه ای به نشانه هشدار روی صفحه نمایان می شود و سپس علامت دیگری ( معمولا برنگ قرمز ) ظاهر می شود وقتی این علامت ظاهر شد پلیس یا جرثقیل پلیس مجاز به جریمه یا حمل اتومبیل خطی به پاركینگ ادارات راهنمائی و رانندگی است پاركومترها عمدتا یا از نوع به اصطلاح پاركومترهای ذایل شونده ویا از نوع پاركومترهای اضافه شونده هستند در نوع ذایل شونده و محض اینكه راننده سكه را به داخل پاركومتر می اندازد زمان باقیمانده احتمالی از وقت راننده قبلی خود بخود از بین رفته و پاركتومتر از ابتدا شروع به زمان بندی می كند . در پاركتومترهای اضافه شونده ،به محض انداختن سكه ،پاركتومتر از ابتدا شروع به كار نمی كند ، بلكه هر گونه زمان احتمالی باقیمانده قبلی در صفحه نمایش به زمان راننده بعدی (دوم) اضافه می شود .در نتیجه ،راننده (دوم) با صرف هزینه كمتری ،احتمالاً از حداكثر زمان مقرر در پارك و متر بهره مند می شود .هدف از نصب پاركتومتر ها ،در درجه اول ،محدویت زمان پارك و ایجاد امكان برای بخش وسیعتری از شهروندان است .بدین لحاظ محدودیت زمانی قاعد تا براساس بررسی دقیق از وضعیت ترافیكی منطقه محاسبه می شود . برای مناطق مركزی یك ساعت معقول به نظر می رسد ، ولی برای مناطقی كه در حاشیه منطقه مركزی قرار دارند ، عمدتا 2 ساعت راه در نظر می گیرند . در حوالی اداره پست ، بانك ها و اداراتی كه مراجعه كنندگان زیادی دارند ، بین 30 تا 15 دقیقه زمان مناسبی است ، طرح پاركتومتر فقط زمانی موفق است كه ابزارهای قانونی برخورد متقاضی با خاطیان را به درستی اعمال كنند و هدایت رانندگان با علائم ترافیكی و تابلوهای مشخص كننده عواقب عدول از قانون پاركتومتر ها میسر باشد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *