كارآفرینی نان

اشتغال زایی در سطح كشور با توجه به بالا بودن درصد یكاری و همچنین كسب سود و نیز ارائة بهترین راهها برای تولید و با كیفیت تر نان كه باعث رضایت مصرف كنندگان می‌گردد
دسته بندی تولیدی
فرمت فایل doc
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 46

كارآفرینی نان

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فصل اول :

هدف كلی :

اشتغال زایی در سطح كشور با توجه به بالا بودن درصد یكاری و همچنین كسب سود و نیز ارائة بهترین راهها برای تولید و با كیفیت تر نان كه باعث رضایت مصرف كنندگان می‌گردد .

هدف جزیی :

  1. 1. اشتغال زایی
  2. 2. سود آوری
  3. 3. اراعة یك كار مولد
  4. 4. كاهش ضایعات نان
  5. 5. افزایش كیفیت تولید
  6. 6. شكوفایی اقتصادی
  7. 7. رضایت مردم از نان‌های فانتزی

ضرورت تحقیق :

نان یكی از اصلی ترین ماده غذایی خانواده ها است و بخشی از درآمد خانواده را به خود اختصاص می‌دهد . پس دقت در تهیه و مصرف آن بسیار مهم می‌باشد . یكی از مهمترین اهداف موضوع نان ، اطلاع از مشكلاتی است كه در تهیه و پخت نان برای نانوای‌ها و خرید و استفادة نان‌ها برای مردم می‌باشد . ارزان بودن قیمت نان در مقایسه با مواد غذایی مشابه مانند : برنج باعث عدم توجه افراد جامعه نسبت به این مادة غذایی شده است و همچنین رشد روز افزون و تراكم شدید جمعیت ، تناسب تعداد و پراكندگی واحدهای تهیه و توزیع نلن را نسبت به متغاضیان به هم زده است . و نیز صف‌های تولانی نانوایی ها باعث می‌شود كه خانواده ها مبادرت به خریدن بیشتر از مقدار مورد نیاز خود كنند و بخشی از آن را مصرف و مازاد را دور بریزند ، و امروزه استفاده از نان فانتیزی توسط مردم به علل مختلفی چون ، پخت آسان – مصرف صحیح و تقریبا بدون ضایعات و بهداشتی تر بودن این نوع نان نسبت به نان‌های تئوری و سنتی بیشتر رایج گشته‌است . در این پروژه هر یك از علل به صورت مشروح بیان شدهخ تا با طرح این مسایل بتوانیم نان‌های دیگر را طوری پخت كنیم و راهكارهایی را استفاده كنیم كه همانند نان فانتزی از مزایای بیشتری از قبیل پخت با كیفیت و آسان كمتر شدن مایعات و .… برخوردار باشد .


1)مقدمه :

نان اصلی ترین غذای صفرة خانواده های ایرانی است و به رغم فراز و نشیب‌های زیاد . در تولید گندم در تهیة آرد ، نحوة پخت و ورود انواع غذاهای جدید هنوز « نان » به عنوان اصلی ترین مادة غذایی نردم ما محسوب می‌شود بر اساس منابع آماری در حال حاضر حدود 30 درصد از نان طبخ شده در كشور به دلیل مختلف دور ریزی می‌شود و سالانه میلیونها تومان هزینة اضافی توسط اقشار مختلف مردم به صورت ضایعاتی مانند نان خشك ، نان كپك زده ، نان سوخته ، نان خمیر و بد پخت از چرخه مصرف به دور ریخته می‌شود .

به طور كلی در طول سالیان دراز كه پخت نان به شیوة سنتی رواج داشت . میزان ضایعات نان به شدت كنونی نبود . اما در دو دهة اخیر كه جمعیت كشور افزایش قابل توجهی داشته و لاجرم روشهای سنتی پخت پاسخگوی نیاز چنین جمعییتی نبوده است . روش‌های ماشینی پخت نیز رواج یافته است . عدم انطباق ذائقة مردم با نانی كه توسط دستگاه های ماشینی پخت می‌شود . نان گندم و آرد و نحوة عمل آوری خمیر نان توسط واحدهای نانوایی و عدم آموزش عملی متصدقان كار با دستگاههای پخت نان ماشینی و از طرفی نحوة نگهداری و مصرف نان توسط مصرف كننده را می‌توان عوامل تاثیر گذار بر ضایعات نان دانست .

در جهان صنعتی امروزه كیفیت به عنوان یكی از اساسی ترین ابزارها برای پیشرفت صنعت محسوب می‌شود . اگر تولید به معنای كلی و گسترده از روندی بهینه و مطلوب برخودار باشد طبیعی است كاهش و حتی گاهی حذف ضایعات را در پی دارد . در واقع اگر در تمامی مراحل تولید بتوانیم مقررات و ضرابط استاندارد در امراعات و اجرا كنیم از آفات ضایعات و در نتیجة خسارات اقتصادی مصون خواهیم بود و تولید و توجیه اقتصادی پیدا خواهد كرد كه این خود باعث شكوفایی اقتصاد ملی می‌شود .

در این میان صنایع تولید كننده مواد غذایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند زیرا غذا از ضروریات زندگی و زنده بودن است . كیفیت ، ارزش غذایی ، بهداشت و سلامت مادة غذایی در برنامة استاندارد غذایی گنجانده شود .

تحقیقات صورا گرفته در زمینة بروز ضایعات موجود در صنعت تولید مواد غذایی حاكی از صنعت عوامل اجرایی استاندارد های مربوط به آماده سازی فرآیند پخت . نگهداری و توزیع مواد غذایی است .

در گسترة زبان فارسی گندم و نان بنیاد هستی و پایة ادامة زندگی هست و بر اساس آیات متعددی در قرآن كریم از خوشة گندم به عنوان نعمت و بركت منبع اصلی غذا و یك دانة بهشتی نام برده شده‌است . از دیر باز اقوام و ادیان و ملل مختلف از گندم به عنوان الهه حاصلخیزی و زراعت ، هدیه‌ای از بهشت و نشانه‌ای از یمن و بركت الهی یاد می كنند .

گندم یكی از مهمترین ، ارزنده ترین و پایدار ترین دانة گیاهی است كه طی قرون و اعصار متمادی دو شرایط سخت و دشوار كرة زمین به حیات خود ادامه داده است .

مهمترین فرآوردة حاصل از گندم نان است . نان غذای اصلی مردم در بسیاری از كشورهای جهان می‌باشد . و روزانه قسمت زیادی از نیازهای تغذیه‌ای شامل انرژی ، پروتوئین ، املاح معدنی و ویتامینهای گروهB را تامین می‌نماید .

ناسپاسی امروز ما نسبت به این مادة غذایی با انهرش موجب به كار بردن زیاد عبارت « ضایعات نان » در محافل علمی و غیر علمی شده است .

تاریخ دقیق نانوایی كاملا مشخص نشده‌است . به احتمال بسیار قدیمیترین نان دنیا در پنج هزار سال 5000 قبل در سوییس پیدا شده كه در موزة لندن عزه‌ای از آن موجود است .

مشخصات طرح و تاریخچه

2)عنوان نان فانتزی

تاریخ و محل ثبت شركت : بهمن سال 78 تهران

نام شركت و نوع فعالیت آن : نان آوران سبوس تولید نان و شیرینی

ظرفیت تولید : 1000 تن

مبلغ سرمایه گذاری : 500000000 ریال

شركت سهامی خاص بوده و دارای 1000 سهم بین 10 نفر می‌باشد .

مجوز از وزارت صنایع – بازرگانی – استانداری – محیط زیست و وضارت بهداشت .

شرایط عملیاتی :

تعداد رضر كاری : 270 رضر

تعداد شیفت : نوبت زمان هر شیفت 8 ساعت

ردیف

مواد اولیه

مقدار

واحد

ماهی یك بار خریداری می‌شود تن 5/62 = 12750

ماهی یك بار خریداری می‌شود تن 4/1 = 1217

1

آرد

750

تن

2

نمك

17

تن

ماهی یك بار خریداری می‌شود تن 5/2 1230

3

شكر

30

تن

هر سه ماه یك بار خریداری می‌شود تن 5 = 420

هر سه ماه یك بار خریداری می‌شود تن 18/2 = 4 75/8

4

روغن

20

تن

5

مایه مخمر

75/8

تن

هر سه ماه یك بار خریداری می‌شود تن 18/2 = 46

6

افزودنی‌ها

6

تن

هر هفته خریداری می‌شود تن 208 = 4810000

7

تخم مرغ

10

تن

مشخصات سهامداران دبیران سر مایه :

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد سهام

مبلغ اسمی

مبلغ كل

درصد

1

میرزا خوشرویی

250

100000

25000000

025/0

2

مجتبی استاد

150

100000

15000000

015/0

3

هدایت نژاد كاوه

200

100000

20000000

020/0

4

فیروز رئیسی

300

100000

30000000

030/0

5

علی ابی زاده

100

100000

10000000

010/0

جمع

1000

100000

100000000

0100/0

برنامة تولیدات :

برنامة افزایش تولید تا ظرفیت عادی

ملاحضات

نام محصول

واحد

ظرفیت اسمس

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

نان فانتزی

تن

1000

080/0

085/0

090/0

010/0

010/0

نان ساندویجی

نان شیر مال

تعداد ررزكار در سال = 270 روز

تعداد شیفت در روز = 1 شیفت

ساعات كار در هر شیفت = 8 ساعت

مشخصات فنی ماشین آلات :

ردیف

نام ماشین آلات

قیمت

تعداد

برق مصرفی

1

فرنچت نان و شیرینی

1

3

2

میكسرخمیر(خمیر گیر)

1

5

3

تنار خمیر گیر(متحرك )

4

4

چانه گیر

1

1

5

رول كن خمیر نواری

2

3=2*5/3

6

سرند یك طبقه ( الك كردن آرد )

1

5/3

7

برش نان سوخاری

1

5/0

8

نرده‌های 2 طبقة چرخدار

20

9

میزكار جهت بسته بندی

2

10

آسیاب آرد سوخاری

1

5/5

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

حقوق و مزایای ماهیانه

حقوق و مزایای سالیانه (12 ماه)

1

فاطمة میرزا كاشانی

حسابدار

1231500

14778000

2

میرزا خوشرویی

مدیر عامل

2220500

26646000

3

فیروز رئیسی

تولید

1567500

18810000

4

علی ابی زاده

تولید

1125200

13502400

5

مجتبی استاد

تولید

2192000

2634000

6

سمیرا افضل آبادی

بسته بندی

405000

4680000

7

منیر احدی پور

بسته بندی

1213500

14562000

8

حمیدرضا پورخادم

توزیع و فروش

1219500

14634000

9

هدایت نژاد كاو

توزیع و فروش

2136500

25638000

10

امید نیك‌منش

آزمایشگاه

1200000

14400000

جمع كل حقوق و مزایای پرسنل

174134400

بیمه سهم كار فرما ( 0/020 )

34826880

جمع كل حقوق و مزایای سالیانه پرسنل

208961280

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *