دفتر شركت ساختمانی ابهر رود (معماری)

یك نویسنده افكار و ذهنیات خود را با نوشته ها و یك مجسمه ساز تجسمهایش را با شكل دادن و ارائه آن در یك مجسم و یك نقاش هنر نقاشی اش را در تابلوها و خلاصه یك معمار علم و هنر و فرهنگ را در قالب طرح های یك بنا به جامعه عرضه می كند هنر یك آرشیتكت ، خطوط گویای تجسمهائیست از عملكردهای یك بنا كه در قالب طرح معماری عرضه می كند
دسته بندی برنامه نویسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 45

دفتر شركت ساختمانی ابهر رود (معماری)

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

مقدمه

یك نویسنده افكار و ذهنیات خود را با نوشته ها و یك مجسمه ساز تجسمهایش را با شكل دادن و ارائه آن در یك مجسم و یك نقاش هنر نقاشی اش را در تابلوها و خلاصه یك معمار علم و هنر و فرهنگ را در قالب طرح های یك بنا به جامعه عرضه می كند . هنر یك آرشیتكت ، خطوط گویای تجسمهائیست از عملكردهای یك بنا كه در قالب طرح معماری عرضه می كند .

وقتی یك آرشیتكت ساختمانی را طرح می كند از مجموعه دانش قرنها استفاده می كند . معماری از وقتی كه انسان اولیه اولین باربرای خانواده اش غار یا پناهگاهی با سقف طرح كرد شروع شد . رسم و طرح معماری وقتی انسان اولین طرح این پناهگاه را روی شن یا خاك كشیده و قبلاً نقشه استفاده از مواد موجود را ریخته شروع شد .

تاریخ طرح معماری را می توان در جنبش بزرگ تاریخ بشر و مستقیماً با آن جستجو كرد . آرشیتكت در سراسر این جنبش تاریخی ، به سنگینی به پیش می رفت ریاضیات و علوم تكیه كرده است . این پیش رفت ها منجر به ایجاد مواد ساختمانی و متدهای تازه شده است .

آرشیتكت طراح با نقشه كش باید قادر به تبدیل شكل ها ، مواد ، رنگها و مقیاسات به بنایی جالب و زیبا باشد. و باید از علم مهندسی معماری سر در بیاورد تا بتواند بناها را مستحكم تر بسازد . و باید بتواند فضای مكوجود را به منظور بوجود آوردن ساختمانهای مفید ، متعادل تقسیم كند .

معرفی با شهرستان ابهر

لولاه لا تقطع اخبار الازمینه بعضها عن بعض و درست العلوم و ضاعت الاداب

اگر نوشتن نبود اخبار زمانی به زمان دیگر نمی رسید و علوم و آداب محو و نابود می شد .

نام شهر : در قدیم اوهر نام فعلی ابهر و نام رایج آن در اصطلاح عامیه ابر .

موقعیت جغرافیایی ك واقع در حد فاصل 13 دقیقه و 49 درجه طول شرقی و 9 قیقه و 36 درجه عرض شمالی .

ارتفاع از سطح دریا : 1540 متر حداكثرمطلق درجه حرارت 38 درجه و حداقل مطلق برودت 5/15 درجه سانتیگراد .

جمعیت : بر اساس سد شماری سراسی سال 1370 ه ش 191544 نفر با شهرستان .

فاصله ها : فاصله تا مركز تهران 240 كیلومتر تا قزوین 81 كیلومتر تا زنجان مركز استان 90 كیلومتر .

تقسیمات كشوری : بر اساس آخرین تقسیمات كشوری استان زنجان واقع شدهو دارای 3 بخش ، 9 دهستان و 174 آبادی و چهار شهر به نام های ابهر ، هیدج ، صائین قلعه و سلطانیه می باشد .

در تاریخ 4/7/85 نقشه ساختمان مسكونی توسط آقای محمد بیگی تحویل داده شد . و پس از كشیدن نما ، برش ، پلان پی كنی و آكس بندی ستونها ، پلان بادبندی و آكس بندی ستونها ، پلان تیر ریزی توسط برنامه outocad در تاریخ 12/7/85 تحویل داده شد .

معرفی محل كارورزی

دفتر شركت ساختمانی ابهر رود در تاریخ 1377 تاسیس شده . این دفتر واقع در شهرستان ابهر ابتدای خیابان طالقانی جنوبی و جز شركتهای سهامی خاص می باشد . دفتر ابهر رود متعلق به جناب آقای بابك محمدبیگی دارای مدرك لیسانس عمران می باشد . و كارهای ساختمانی و پروژه های زیادی را اجرا و به اتمام رسانده اند از جمله فعالیتهای این دفتر : به اتمام رساندن پروژه های سبز كشت ، به اتمام رساندن پروژه كارخانه مینو ، به اتمام رساندن پروژه های مسكونی و … می باشد .

در تاریخ 15 /7/85 نقشه ساختمانی مسكونی توسط آقای محمدبیگی به بنده تحویل دادند و پس از كشیدن ترسیم پلان تیر ریزی ، پلان بادبندی و آكس بندی ستونها و پلان پی كنی و آكس بندی ستونها ، برش ، نمای شرقی توسط برنامه CAD در 24/7/85 به ایشان تحویل داده شد .

در تاریخ 25/7/85 در روز سه شنبه نقشه ساختمانی مسكونی توسط سر پرست كارورز تحویل داده شد و پس از ترسیم نمای جنوبی ، برش ، پلان ، بادبند و آكس بندی ستونها و پلان پی كنی و آكس بندی ستونها و پلان تیر ریزی توسط برنامه CAD به سر پرست كارورز در تاریخ 6/8/85 تحویل داده شد .

در تاریخ 8/8/85 نقشه ساختمان مسكونی توسط آقای محمد بیگی تحویل داده شد و پس از ترسیم نماها ، برش ، پلان بادبند و آكس بندی ستونها و پلان پی كنی و آكس بندی ستونها و پلان پی كنی و آكس بندی ستونها و پلان تیر ریزی توسط برنامه CAD در تاریخ 17/8/85 به ایشان تحویل داده شد .

در تاریخ 20/8/85 نقشه ساختمان مسكونی توسط آقای محمد بیگی تحویل داده شد و پس از ترسیم نماها ، برش ، پلان بادبند و آكس بندی ستونها و پلان پی كنی و آكس بندی ستونها و پلان پی كنی و آكس بندی ستونها و پلان تیر ریزی توسط برنامه CAD در تاریخ 25/8/85 به ایشان تحویل داده شد.

در تاریخ 29/8/85 نقشه ساختمان مسكونی توسط آقای محمد بیگی تحویل داده شد و پس از ترسیم نماها ، برش ، پلان بادبند و آكس بندی ستونها و پلان پی كنی و آكس بندی ستونها و پلان پی كنی و آكس بندی ستونها و پلان تیر ریزی توسط برنامه CAD در تاریخ 4/9/85 به ایشان تحویل داده شد.

در تاریخ 6/9/85 نقشه ساختمان مسكونی توسط آقای محمد بیگی تحویل داده شد و پس از ترسیم نماها ، برش ، پلان بادبند و آكس بندی ستونها و پلان پی كنی و آكس بندی ستونها و پلان پی كنی و آكس بندی ستونها و پلان تیر ریزی توسط برنامه CAD در تاریخ 16/9/85 به ایشان تحویل داده شد.

نتیجه گیری

با در نظر گرفتن مل كارورزی نتیجه ای كه برای این جانب به عمل آمد را می توان از چند جهت بررسی نمود . كه به خلاصه ای از آنها اشاره می كنیم . در برابر انجام دادن كارهای عملی باید از سواد كافی برخوردار باشیم تا در انجام كارهای اجرایی كه برای اولین بار تحت نظر و بررسی قرار می گیرند دچار تردید و ناتوانی نشیم . یكی از مهم ترین ویژگی های درس معماری دارا بودن پشت كار و اعتماد به نفس می باشد كه باید در انجام كارهای اجرایی ویژگی ها را دارا بود .

خستگی ناپذیر بودن پافشاری در انجام امور به دست آوردن تجربه بكارگیری از مفاهیم تئوری و اجرای آنها در مراحل كار عملی یكی دیگر از نتایج گرفته شده می باشد .

پیشنهاد

نظر به اینكه دفتر كارورزی اینجانب به دلایلی اكثر اوقات روز بسته می باشد پیشنهاد می شود اگر دفترهای فنی در اختیار چند نفر كارشناس اداره شود مطلقاً ارباب رجوع بیشتر مراجعه می كند در نتیجه كارهای زیادی صورت می گیرد و همچنین اگر از ابزار نقشه كشی مثل میز نقشه كشی ، چراغ مخصوص، میز نوری ، راپید و … در تمام دفترهای فنی مقدور باشد كارورزان در انجام امور محوله بیشتر دقت و پروژه های بیشتری را قبول می كنند .

فرم گزارش هفتگی

نام و نام خانوادگی : ندا رمضانی شماره دانشجویی:822600402108

رشته تحصیلی : معماری مركز آموزشی : ابهر

تاریخ شروع كارورزی : 1/7/85 محل كارورزی : دفتر فنی ابهر رود

هفته اول از تاریخ 1/7/85 تا تاریخ 7/7/85

شنبه

یكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

محل امضاء كارورز : محل امضاء سرپرست :

نظر مدرس كارورزی :

فرم گزارش هفتگی

نام و نام خانوادگی : ندا رمضانی شماره دانشجویی:822600402108

رشته تحصیلی : معماری مركز آموزشی : ابهر

تاریخ شروع كارورزی : 1/7/85 محل كارورزی : دفتر فنی ابهر رود

هفته دوم از تاریخ 8/7/85 تا تاریخ 14/7/85

شنبه

یكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

محل امضاء كارورز : محل امضاء سرپرست :

نظر مدرس كارورزی :

فرم گزارش هفتگی

نام و نام خانوادگی : ندا رمضانی شماره دانشجویی:822600402108

رشته تحصیلی : معماری مركز آموزشی : ابهر

تاریخ شروع كارورزی : 1/7/85 محل كارورزی : دفتر فنی ابهر رود

هفته سوم از تاریخ 15/7/85 تا تاریخ 21/7/85

شنبه

یكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

محل امضاء كارورز : محل امضاء سرپرست :

نظر مدرس كارورزی :

فرم گزارش هفتگی

نام و نام خانوادگی : ندا رمضانی شماره دانشجویی:822600402108

رشته تحصیلی : معماری مركز آموزشی : ابهر

تاریخ شروع كارورزی : 1/7/85 محل كارورزی : دفتر فنی ابهر رود

هفته چهارم از تاریخ 22/7/85 تا تاریخ 28/7/85

شنبه

یكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

محل امضاء كارورز : محل امضاء سرپرست :

نظر مدرس كارورزی :

فرم گزارش هفتگی

نام و نام خانوادگی : ندا رمضانی شماره دانشجویی:822600402108

رشته تحصیلی : معماری مركز آموزشی : ابهر

تاریخ شروع كارورزی : 1/7/85 محل كارورزی : دفتر فنی ابهر رود

هفته پنجم از تاریخ 29/7/85 تا تاریخ 5/8/85

شنبه

یكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

محل امضاء كارورز : محل امضاء سرپرست :

نظر مدرس كارورزی :

فرم گزارش هفتگی

نام و نام خانوادگی : ندا رمضانی شماره دانشجویی:822600402108

رشته تحصیلی : معماری مركز آموزشی : ابهر

تاریخ شروع كارورزی : 1/7/85 محل كارورزی : دفتر فنی ابهر رود

هفته ششم از تاریخ 6/8/85 تا تاریخ 12/8/85

شنبه

یكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

محل امضاء كارورز : محل امضاء سرپرست :

نظر مدرس كارورزی :

فرم گزارش هفتگی

نام و نام خانوادگی : ندا رمضانی شماره دانشجویی:822600402108

رشته تحصیلی : معماری مركز آموزشی : ابهر

تاریخ شروع كارورزی : 1/7/85 محل كارورزی : دفتر فنی ابهر رود

هفته هفتم از تاریخ 13/8/85 تا تاریخ19/8/85

شنبه

یكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *