تجزیه و تحلیل سیستم ها(قوطی سازی)

هدف اصلی ما در این قسمت دستیابی به یك سیستم نظام حل مسئله قوی و پویا در شركت قوطی سازی شفا می باشد به منظور اجرا و دستیابی به یك سیستم نظام حل مسئله كارآمد، باید مواردی را در نظر گرفت و از كارهای بخصوص در جهت نیل به این اهداف استفاده نمود و راه كارهایی بخصوص در جهت نیل به این اهداف استفاده نمود به این منظور راه كارهایی در این قسمت ارائه می شوند كه
دسته بندی تولیدی
فرمت فایل doc
حجم فایل 18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

تجزیه و تحلیل سیستم ها(قوطی سازی)

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تجزیه و تحلیل سیستمها ( قوطی سازی )

هدف اصلی ما در این قسمت دستیابی به یك سیستم نظام حل مسئله قوی و پویا در شركت قوطی سازی شفا می باشد به منظور اجرا و دستیابی به یك سیستم نظام حل مسئله كارآمد، باید مواردی را در نظر گرفت و از كارهای بخصوص در جهت نیل به این اهداف استفاده نمود و راه كارهایی بخصوص در جهت نیل به این اهداف استفاده نمود به این منظور راه كارهایی در این قسمت ارائه می شوند كه كمك و بهره گیری از آنها می توان به یك نظام حل مسئله قابل قبولی در شركت قوطی سازی شفا دسترسی پیدا كرد.

در واقع اساسی ترین و نخستین قدم در این راه تشكیل كمیته نظام حل مسئله می باشد كه تمامی اهداف ما در جهت دستیابی و اجرای این نظام در همین كمیته خلاصه
می شود.

این كمیته دارای وظایف متعددی در جهت طراحی و اجرای نظام حل مسئله به عهده دارد.

اعضای این تیم كاری باید از افراد كلیدی هر قسمت كار باشند تا مشكلات را بخوبی بشناسند.

این كارخانه دارای 2 سالن تولید قوطی سر و كف قوطی می باشد كه در سالن اول وظیفه تولید سر و كف قوطی نیم كیلوگرمی را بر عهده دارد و سالن دوم وظیفه تولید سر و كف قوطی یك كیلوگرمی را بر عهده دارد.

2 سالن تولید قوطی را بر عهده دارند از تولید سیلندر تا بسته بندی قوطی، كه در سالن اول تولید قوطی نیم كیلوگرمی و در سالن دوم تولید قوطی یك كیلوگرمی از تولید سیلندر تا بسته بندی را بر عهده دارد.

یك سالن نیز انبار مواد خام اولیه می باشد و یك سالن نیز انبار ضایعات می باشد.

برای تشكیل تیم كاری می توان از جدول ذیل استفاده نمود.

بسمه تعالی

كمیته حل مسئله

تعداد اعضاء تیم:

تاریخ تشكیل

مدیر تولید:

نام و نام خانوادگی

سرپرست سالن تولید سر و كف قوطی نیم كیلوگرمی

سرپرست سالن تولید سر و كف قوطی یك كیلوگرمی

سرپرست سالن تولید قوطی نیم كیلوگرمی

سرپرست سالن تولید قوطی یك كیلوگرمی

مسئول فنی سالن تولید سرو كف قوطی نیم كیلوگرمی

مسئول فنی سالن تولید سروكف قوطی یك كیلوگرمی

مسئول فنی سالن تولید قوطی نیم كیلوگرمی

مسئول فنی سالن تولید قوطی یك كیلوگرمی

مسئول خرید و انبار مواد خام اولیه

مسئول فروش و انبار ضایعات

رئیس كمیته

وظایف تیم:

گام اول

شناسایی و انتخاب مسئله و تعیین هدف حل مسئله

ابتدا باید در نظر بیاوریم كه چه كاری انجام می دهیم؛

ابتدا ورق خام وارد كارخانه می شود با قیچی برش داده می شود در سالنهای دیگر قوطی تولید و بسته بندی می شود و به انبار می رود.

حال باید ببینیم ترتیب و توالی كارهایی كه انجام می دهیم چگونه است و فرآیندهای مختلف مراحل را بررسی كنیم.

ابتدا مواد خام اولیه وارد كارخانه می شود كه وارد سالن 1 می شود، این مواد خام شامل ورقهای سروكف قوطی ورقهای سیلندر قوطی، مایع لاستیك (مایع آبندی)، لاك(برای روكش ورق داخلی سیلندر و سروكف قوطی) ، پالت(برای بسته بندی)، سلفون برای بسته بندی و مواد آزمایشگاهی می باشد.

سپس ورقهای خام قیچی نشده وارد سالن 2و 3 می شود. در آنجا ورقها قیچی شده تا توسط دستگاهها پرس سرو كف قوطی نیم كیلوگرمی تولید شود. پس از تولید سر و كف قوطی نیم كیلوگرمی و یك كیلوگرمی، سر و كف وارد دستگاه مایع زن می شود تا مایع، لاستیك (آب بندی) به دور سر و كف ریخته شود. سپس این سر و كفها وارد دستگاه خشك كن می شوند تا مایع لاستیك و خشك شود، پس از عبور سر و كف از دستگاه خشك كن، این سر و كفها در داخل سبد جاگذاری می شوند و به سالن شماره 4 و 5 می روند در سالن 4و 5 ابتدا سیلندر قوطی توسط دستگاه can MAN و soudronic تولید می شود و وارد دستگاه پودر زنی می شود و سپس وارد كوره
می شود سپس وارد دستگاه فلنچر شده و لبه های سیلندر فلنج می شود و پس از آن وارد دستگاه سیمر ده و كف قوطی پرس می شود و پس از آن وارد دستگاه پلیت

هایزر می شود تا قوطی ها بسته بندی شوند.

پس از بسته بندی قوطی ها وارد انبار می شوند و از كارخانه به مقصد انتقال داده
می شوند.

تولید سر و كف قوطی نیم كیلوگرمی (2)

تولید سر و كف قوطی یك كیلوگرمی (3)

تولید قوطی نیم كیلوگرمی سالن(4)

انبار تولید (6) انبار‌مواد‌اولیه‌سالن‌(1)

تولید قوطی یك كیلوگرمی سالن(5)

حال باید ببینیم در طول مراحل مختلف آیا گلوگاهی هم وجود دارد یا خیر و مشكلات را پیدا كنیم.

تامین بود مواد خام خیلی مهم است اگر ورق سر وقت خریداری نشود و به سالنها فرستاده نشود عملا سالنها كارشان متوقف می شود، كه این یكی از مشكلات موجود است.

در سالنهای تولید سر و كف قوطی نیز اگر تولید مد نظر صورت نگیرد كار سالنهای تولید قوطی متوقف می شود كه این مشكل نیز چند بار در هفته بوجود می آید و همچنین توقف تولید قوطی باعث انبار سرو كف قوطی می شود. بنابراین مشكلات زیادی در خط تولید وجود دارد. ابتدا باید فعالیتهای شغلی خود را به قسمت های كوچك تبدیل كنیم و تعداد قسمت های كوچك شده فعالیت خود را بشناسیم و تعدادشان را بدانیم.

عملیات A: تامین و انبار مواد اولیه و ارسال به سالنهای تولید

عملیاتB:قیچی ورقهای خام ارسالی از انبار مواد خام برای تولید سر و كف قوطی

عملیاتC:تولید سر و كف قوطی توسط دستگاه پرس

عملیاتD:زدن مایع لاستیك (آب بندی) بر روی لبه سرو كف قوطی

عملیاتI:خشك كردن این مایع لاستیك و بسته بندی و ارسال به سالن تولید

عملیات:Eبرش ورقهای خام ارسالی از انبار توسط قیچی برای دستگاههای تولید سیلندر

عملیاتF:تولید سیلندر قوطی توسط دستگاههای can man و soudronic

عملیاتG:فلنج كردن لبه های سیلندر

عملیاتH:پرس كردن كف قوطی

عملیاتS:بسته بندی قوطی توسط دستگاه های پلیت هایزر

عملیاتZ:انبار قوطی های تولیدی و سر و كفهای تولیدی برای ارسال به مقصد

حال باید مسئله را تعریق كنیم كه مسائل بسیاری در این خط تولید وجود دارد. ابتدا باید كار برگ تعریف و هدف از حل مسئله را در مورد مشكلات موجود كامل كنیم و بر اساس جمع امتیازات به ترتیب اولویت به حل این مشكلات بپردازیم.

تعریف مسئله: خط تولید سر و كف قوطی بخاطر تامین نبودن مواد خام مشكلاتی در خط تولید (توقف) بوجود می آید.

هدف: تأمین بموقع مواد خام برای تولید سر و كف قوطی و قوطی

تعریف مسئله:در سالن 2 و 3 تولید سر و كف قوطی به دلیل خرابی و فرسودگی دستگاهها كار تولید متوقف می شود و سر و كف كافی برای تولید قوطی تامین
نمی شود.

هدف:تامین سر و كف قوطی كافی برای تولید قوطی

تعریف مسئله: در سالن 4و 5 تولید قوطی به دلیل طولانی بودن ریل خط تولید و گیر كردن قوطی و همچنین هماهنگی نبودن اپراتورهای دستگاهها تولید متوقف می شود و ضایعات زیاد است.

هدف:ترمیم خط تولید با كمك كوتاه كردن ریلها و هماهنگی اپراتورها

گام دوم

تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف مربوط به مسئله

مواد اولیه برای سالن تولید سر و كف قوطی ورق برای قیچی است كه به اندازه های مورد نیاز برش داده می شود سپس به دستگاه های پرس انتقال داده می شود.

این ورقهای برش داده شده برای تولید سر و كف قوطی استفاده می شود كه برش این ورقها برای تولید سر و كف قوطی استفاده می شود كه برش این ورقها برای تولید سر و كف قوطی سایزهای متفاوت دارند. در دستگاه های پرس این ورقها پرس شده و سر و كف قوطی نیم كیلوگرمی و یك كیلوگرمی را تولید می نمایند. كه بنابراین
قیچی ها باید برای سایز مورد نظر برای برش ورق رله شوند كه وقت بسیار زیادی در حدود دو روز را می برد علاوه بر آن ورق مورد نیاز برای برش توسط قیچی باید از انبار مواد خام فرستاده شود این ورق ها نیز باید از كارخانه تولید ورق تهیه شود. این ورقها به دلیل تولید نشدن در داخل كشور از خارج كشور وارد می شود، از كشورهای هندوستان، چین و كره و سوئیس، كه ورق كره ای و سوئیسی دارای كیفیت بسیار عالی می باشند.

ضمنا این ورقها باید سفارش داده شوند. تا به آن سایز مورد نظر تولید و ارسال شوند.

سفارش ورق طبق هیچ اصولی نیاز و بازار آن را تعیین می كند، باید به واسطه ها سفارش داده شود و ورق تهیه كرد. در سالن تولید سر و كف قوطی برای آب بندی به سر و كف قوطی مایع لاستیك زده می شود. این مایع لاستیك از انبار ارسال می شود، دستگاههای مایع زن فرسوده می باشند و فشار مایع لازم كم و زیاد می شود و ضایعات زیادی تولید می شود و سر و كف قوطی ها در حین عبور از دستگاه
لبه هایشان تغییر حالت می دهند كه باعث تولید ضایعات توسط دستگاه سیمر می شود زیرا دستگاه سیمر باید سر و كف قوطی را پرس كند.

در سالن تولید قوطی ورقهای ارسالی از انبار برای سایز مورد نظر برای تولید قوطی نیم كیلوگرمی و یك كیلوگرمی برش داده می شود كه مشكلات مورد به ارسال ورق از انبار و رله كرده قیچی ها برای برش سایز مورد نظر می باشد ضمنا اگر این قیچی ها كند باشند، ورقهای برش داده شده دارای پلیسه می باشند كه در دستگاه های تولید سیلندر قوطی can man وsoudronic باعث قفل دستگاه و تولید ضایعات می شود دستگاه پودر زنی بر روی جوش سیلندر نیز باید دارای فشار یكنواخت باشد كه در غیر این صورت تولید ضایعات می كند. كوره كه بعد از قسمت پودر زنی قرار دارد باید دارای دمایی یكنواخت باشد تا پودر لعابی شده و پخته شود كه نوسان دما باعث پخته نشدن پودر می شود كه تولید ضایعات می كند. بعد از كوره قوطی ها بر روی ریل حركت می كنند تا به دستگاه فلنچر می شوند تا لبه هایشان فلنچ شود. ریلها رگلاژ نیستند و قوطی ها از روی ریل می افتد و از خط تولید خارج می شوند. ضمنا با گیر كردن یك قوطی در ریل كل قوطی ها از حركت باز می ایستند و حركت
نمی كنند كه باعث توقف همه دستگاه می شوند تا ریل بازگشایی شده و تولید آغاز شود در دستگاه فلنچر سیلندر قوطی فلنچ می شود. دستگاه های فلنچر به دلیل فرسودگی و سرویس نشدن و روغن كاری نشدن قوطی در دستگاه گیر می كند و تولید ضایعات می كنند.

بعد از دستگاه فلنچر قوطی ها بر روی ریل حركت می كنند تا به دستگاه سیمر برسند كه سر و كف قوطی توسط دستگاه سیمر پرس می شود. باز هم همین مشكل گیر كردن قوطی ها بر روی ریل و یا افتادن قوطی وجود دارد در دستگاه سیمر سر و كفهای قوطی چیده می شود و بطور اتوماتیك كفی قوطی پرس می شود اگرسر و كف
لبه هایشان تغییر حالت داده باشند در دستگاه گیر می كنند و باعث تولید ضایعات
می شوند بعد از دستگاه سیمر قوطی ها بر روی ریل حركت می كنند تا به دستگاه پلیت هایزر برسند كه باز هم همان مشكل ریلها وجود دارد و قوطی روی ریل گیر
می كنند و باعث توقف تولید می شوند و یا می افتند. در دستگاه پلیت هایزر كه بسته بندی قوطی را بر عهده دارد كار به كندی صورت می گیرد بعد از بسته بندی، قوطی ها باید به انبار منتقل شوند و از روی دستگاه پلیت هایزر برداشته شوند كه به كندی صورت می گیرد و همچنین وقت زیادی را می برد كه باعث تراكم قوطی ها در خط تولید می شود كه دستگاه ها متوقف می شوند و تولید بطور موقت قطعه می شود.

در حین تولید قوطی از شروع تولید سیلندر توسط دستگاه can man و souronic تا بسته بندی تعداد خیلی زیادی قوطی ضایعاتی تولید می شود كه بسیار زیاد است و ضرر هنگفتی است ما می توانیم این ضایعات تولید شده توسط دستگاه ها را توسط نمودار میله ای از زیاد به كم با علت هایشان تهیه كنیم كه این نمودارها و جدولها كمك زیادی به ما برای حل مسئله می كنند.

گام سوم

تعیین راه حلهای بالقوه برای حل مسئله

برای تهیه ورق مورد نیاز باید سفارش را قبل از تمام شدن ورق داد تا قبل از اتمام ورق، ورقهای مورد نیاز جدید برسند تا توقفی در تولید بوجود نیامده و تولید ادامه پیدا كند. ورقها را باید به اندازه نیاز روزانه به سالنهای تولید انتقال داد تا كمبودی نباشد در سالنهای تولید سر و كف قوطی باید یك قیچی برش ورق را برای برش ورق قوطی نیم كیلوگرمی و یك قیچی دیگر را نیز برای برش ورق یك كیلوگرمی تنظیم كرد تا همه دستگاه های پرس ورق كافی داشته باشند، ضمنا باید قیچیهای برش سر وقت تیز شوند تا بدون پلیسه باشند تا در دستگاه پرس گیر نكنند و تولید ضایعات نكنند.

ضمنا دستگاه های پرس باید سرویس شوند و تعمیر گردند تا در تولید توقف بوجود نیاید دستگاههای مایع زن نیز باید سرویس و روغن كاری شوند و اشكالات آنان رفع شود تا ضایعات تولید نكنند.

در سالن تولید قوطی كه ورقها از انبار ارسال می شود باید سر وقت ارسال شود تا مواد اولیه موجود باشد. ورقها توسط قیچی برای سایز مورد نظر برای تولید سیلندر قوطی نیم كیلوگرمی و یك كیلوگرمی برش داده شوند كه برای سهولت در كار و توقف نشدن دستگاههای can man و soudronic می توان یكی از قیچی ها را برای برش ورق سیلندر قوطی نیم كیلوگرمی تنظیم كرد و یك قیچی دیگر را نیز برای برش سیلندر قوطی یك كیلوگرمی تنظیم كرد. فشار باد ورودی به دستگاه پودر زنی نیز باید توسط فشار سنج كنترل شود تا یكنواخت باشد. ریلها رگلاژ نمی باشند و پستی و بلندی و ضایعات و برآمدگی بر روی آنها باعث گیر كردن قوطی ها می شود كه باید برطرف شوند.

دستگاه فلنچر باید سرویس و روغن كاری شود تا باعث تولید ضایعات خط تولید نشود.

همچنین دستگاه سیمر باید سرویس و روغن كاری شود تا متوقف نشده و تولید ضایعات ننماید.

دستگاه پلیت هایزر باید اتوماتیك شود و از حالت دستی خارج شود و پس از پر شدن پالت توسط قوطی، به انبارانتقال یابد تا تولید متوقف نگردد.

گام چهارم

ارزیابی و انتخاب راه حلهای مختلف

راه حلهای زیادی برای حل این مسائل وجود دارد مثلا برای رفع كمبود ورق باید سفارش ورق برای تولید زمان بندی شده باشد تا توقف در تولید بوجود نیاید. قیچیها برای سایز برش ورق مورد نظر تنظیم گردند تا وقت زیادی برای تنظیم نگیرند و هركدام از قیچیها ورق مورد نظر لازم را برش دهند. اپراتورهای دستگاه ها آموزشی داده شوند تا در صورت بوجود آمدن مشكل سریع ایراد دستگاه را برطرف نمایند و بعد از پایان كار دستگاه را روغنكاری و تمییز نمایند دستگاه های پرس و قیچی باید طبق زمان بندی سرویس شوند تا در زمان تولید متوقف نشوند و مشكل اساسی برای این دستگاه بوجود نیاید و از خرابی ناهنگام آنها پیشگیری كرد. دستگاههای مایع زن و خشك كن نیز باید هرگاه سرویس شوند و در هر 6 ماه آچار كشی شوند تا تولید ضایعات ننمایند.

سر و كف قوطی تولید شده باید سر وقت به سالن تولید انتقال یابد تا در آن سالنها كار تولید متوقف نشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *