اطلاعات كلی و روش اجرای تعمیرات اتومبیل

دقت كنید قبل از شروع هر نوع تعمیرات ، صندلی ها ، گلگیرها و سپر ها را با محافظ چرمی یا پلاستیكی بپوشانید تا از كثیف شدن و آسیب دیدگی آنها جلوگیری كرده باشید
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 148 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 54

اطلاعات كلی و  روش اجرای تعمیرات اتومبیل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

A : اطلاعات عمومی

الف ) اطلاعات كلی و روش اجرای تعمیرات

1- محافظت از اتومبیل

دقت كنید قبل از شروع هر نوع تعمیرات ، صندلی ها ، گلگیرها و سپر ها را با محافظ چرمی یا پلاستیكی بپوشانید تا از كثیف شدن و آسیب دیدگی آنها جلوگیری كرده باشید .

2- نكات ایمنی هنگام جك زدن

هنگام جك زدن اتومبیل موارد زیر را رعایت كنید :

1- چرخ ها را مهار كنید .

2- جك را فقط در جاهای مخصوص قرار دهید .

3- پس از جك زدن به منظور ایمنی بیشتر از خرك استفاده نمایید .

3-آماده كردن ابزار و وسایل اندازه گیری

همیشه قبل از شروع به كار كلیه ابزار و وسایل اندازه گیری لازم تهیه نمایید .

4-ابزار مخصوص

هنگام تعمیرات از ابزار مخصوص استفاده كرده و از بكار بردن آچارها و وسایل متفرقه جلوگیری نمایید .

5-تشخیص عیب

قبل از رفع عیب حتماً نقص موجود را تشخیص داده و قبل از شروع به كار ، قطعاتی كه باید تعمیر و یا تعویض شوند را مشخص سازید .

6- پیاده كردن قطعات

اگر در تعمیرات بازكردن تعداد زیادی از قطعات ضرورت داشته باشد بازكردن باید به ترتیبی صورت گیرد كه در حین كار به ظاهر قطعات آسیبی وارد نشده و بستن آنها نیز به راحتی انجام شود .

ب) بازكردن قطعات ( جمع كردن )

1- بازدید قطعات

بعد از باز كردن قطعات آنها را دقیقاً از نظر آسیب دیدگی ، تغییر شكل ، تغییر رنگ ، سائیدگی و شكستگی بازدید نمایید .

2- مرتب كردن قطعات

قطعات را پس از باز كردن شسته و مرتب بچینید تا سوار كردن آنها به راحتی امكان پذیر باشد . دقت نماییدقطعاتی كه باید تعویض شوند جدا قرار گیرند .

3-تمیز كردن قطعات

تمیز كردن قطعاتی كه مجدداً مورد استفاده قرار می گیرند ضروری می باشد .

4-جمع كردن قطعات

هنگام بستن مجدد قطعات دقت كنید كه كلیه استانداردهای لازم از قبیل میزان گشتاور ( سفت كردن پیچ و مهره ها ) و تنظیمات را رعایت كنید . توجه كنید كه پس از هر بار باز كردن ، قطعات زیر را باید تعویض كرد :

1- كاسه نمد

2- واشرها

3- اورینگ ها

4- واشرهای فنری

5- اشپیل ها

6- مهره های با قفل پلاستیكی

نكات قابل توجه

1- واشرها را با برچسب مخصوص آب بندی نمایید .

2- قسمتهای متحرك را روغن كاری نمایید .

3- كاسه نمد و قطعاتی از این قبیل از سوار كردن با روغن یا گریس توصیه شده ، روغن كاری نمایید .

تنظیمات

به منظور انجام صحیح تنظیمات از ابزار مخصوص ، گیج ها و وسایل مخصوص استفاده نمایید .

سیستم الكتریكی

هنگام رفع عیب سیستم های الكتریكی ، حتماً كل بل منفی باطری را قطع نمایید . ضمناً هنگام جدا كردن اتصالات ، هیچ گاه سیم ها را نكشید . برای اینكه مطمئن شوید كه كائوچوبی ها به یكدیگر محكم شده اند دقت داشته باشید كه هنگام بستن صدایی شبیه تیك از آنها شنیده شود . از رله ها و سنسورها به دقت مراقبت نمود و مواظب باشید كه به قطعات دیگر آسیب نرسانند .

قطعات و لوله های لاستیكی

همواره مراقب باشید كه قطعات و لوله های لاستیكی آغشته به بنزین ، روغن ، تینر و موادی از قبیل نشوند .

ج) محل نصب جك و پایه های ایمنی ( خرك )

1- جلو: محل نصب خرك زیر طاق ، محل نصب جك در جلو اتومبیل

2- عقب ك محل نصب خرك در قسمت زیر اكسل ، محل نصب جك در وسط اكسل

بالا بردن اتومبیل با جك ستونی به ترتیب در جلو ك زیر ركاب و در عقب هم زیر ركاب می باشد . ( به شكل های ( 15- آ ) و ( 16 – آ ) و ( 17- آ ) توجه شود . )

د) بكسل كردن اتومبیل

جهت بكسل كردن خودرو به یكی از دو روش توصیه شده عمل نمایید .

برای این كار ترمز دستی را كشیده و دنده را در حالت خلاص قرار داده و سوئیچ را روی موقعیت ACC قرار دهید . قسمت پایین چرخ ها باید بالاتر اززمین قرار گیرند . در صورتیكه به علت آسیب دیدگی بیش از حد بكسل كردن اتومبیل در حالت بالا بودن چرخ های محرك از سطح زمین مقدور نباشد می توان از چرخ های كمكی استفاده نمود . برای بكسل كردن در حالی كه 4 چرخ بر روی زمین می باشند فقط باید خودرو را به سمت جلو بكسل كرد در چنین شرایطی سرعت خودرو نباید بیش از 50Km/h باشد . در غیر این صورت به گیربكس آسیب وارد خواهد شد .

برای بكسل كردن اتومبیل بدین صورت عمل می كنیم :

1- چرخ های جلو را بر روی چرخهای كمكی قرار دهید .

2- اتومبیل راطوری بكسل كنید كه چرخهای جلو از سطح زمین بالاتر باشند .

احتیاط

1- زمانی كه موتور خاموش است بوستر ترمزها كار نمی كند . لذا دارای نیروی ترمز دارای نیروی ترمز ضعیف می باشد .

2- در مواردیكه از زنجیر و یا كابل استفاده می نمایید دقت كنید كه در حالت صاف قرار داشته باشد و ضربه های آنی به آن وارد نكنید .

3- قلاب های عقب فقط باید در موارد اضطراری مورد استفاده قرار گیرند مانند بیرون كشیدن اتومبیل از گل و لای و توده برف .

B : بازدید و سرویسهای دوره ای

الف ) مقدمه

توضیح : شرح حروف اختصاری كه درجدول سرویس های دوره ای به كار رفته است به شرح زیر می باشد :

1- ب : بازدید كنید

2- س : سفت كنید

3- ع : عوض كنید

4- ت : تنظیم كنید

5- ر : روغن كاری كنید

توجه

پس از بازدید ظاهری و یا طرز كار یك سیستم در صورت نیاز قطعات مربوطه را تمیز تعمیر و یا تعویض نمایید .

نكات زیر را در نظر داشته باشید :

1- بعد از 80 هزار Km و یا 48 ما سروی و نگهداری توصیه شده را انجام دهید .

2- ردیف هایی كه دارای علامت * می باشند .

I ) لازم است هر 100 هزار كیلومتر یك بار تسمه تایمینگ را تعویض نمایید . در غیر این صورت به موتور آسیب وارد خواهد شد .

П ) در صورتیكه اتومبیل تحت شرایط زیر كار می كند توصیه می گردد كه روغن موتور و فیلتر روغن را با فاصله زمانی كمتر از آنچه توصیه شده تعویض كنید : هوای غبار آلود استفاده از اتومبیل با دور آرام و سرعت كم برای مدت زیاد .

Ш ) اگر اتومبیل در هوای غبار آلود و یا مناطق شنزار رانده می شود ، صافی هوا را زودتر تعویض كنید .

V I ) بازدید و تنظیم تسمه واتر پمپ و دینام ، تسمه كولر ( و فرمان هیدرولیك )

VI ) مایع ترمز ( روغن موتور ) را هر 2 سال یكبار تعویض كنید . در صورتیكه از اتومبیل در مناطق كوهستانی و یا مناطقی كه دارای آب و هوای مرطوب می باشد استفاده می كنید ، مایع ترمز را هر سال تعویض كنید .

1-تنظیم لقی سوپاپ ( فیلرگیری )

با استفاده از یك فیلر لقی سوپاپها را فلیر گیری نمایید.

لقی سوپاپ بنزین (in 012/0 ) mm 30/0

لقی سوپاپ دود (in 0/0) mm 30/0

2– سفتی پیچ های سر سیلندر

پیچ های سرسیلندررا به ترتیب عددی كه در تصویر آمده سفت كنید.

3– سقفی پیچ های منیفولد هوا و دود

میزان گشتاور كیلوگرم متر 6/2-9/1 منیفولدهوا

كیلوگرم متر 3/2 – 6/1 منیفولددود

4- بازدید و تنظیم تسمه ها ( شامل تسمه واند پمپ ، دینام و كولر)

1- تسمه ها را از نظر پارگی و یاپوسیدگی باز دید كنید .

2- در صورت لزوم آنها را تعویض ویا تنظیم نمایید .

3- بافشاری معادل 10 كیلوگرم میزان كشش تسمه ها را آزمایش كنید.

4- در صورت لزوم سفتی و میزان انحنا آنها را مطابق جدول تنظیم نمایید.

انحنا

تسمه

كهنه

نو

mm 10-9

mm 9-8

دینام

mm 11-9

mm 9-7

كولر

ج) تعویض تسمه تایمنیگ وروغن موتور

1-روش تعویض تسمه تایمنیگ در بخشهای بعد مفصلاً شرح داده می شود.

2- تعویض روغن موتور

1-در صورت سرد بودن موتور ، اتومبیل را روشن كرده تادرجه حرارت موتور حرارت موتور به حد نرمال برسد .

2- پیچ تخلیه روغن را باز كنید .

3- در روغن دادن را باز كنید تا روغن براحتی خارج شود.

4- تاعلامت « f » روی گیج روغن ، داخل موتور بریزید.

توصیه

غلطت روغن موتور تاثیر زیادی برروی سرعت موتوردارد. همیشه از روغن موتور توصیه شده در آن فصل استفاده كنید.

توجه

فقط روغن هایی كه استاندارد غلظت آنها SAE باشند استفاده نمایید.

ظرفیت كارتل روغن 4/3 لیتر می باشد .

بعد از استارت زدن موتور ، میزان روغن را مجدداً آزمایش نموده واشر پیچ را از نظر نشتی بازدید كنید.

3– تعویض فیلتر روغن موتور

1- با استفاده از یك آچار مناسبی فیلتر روغن را باز كنید .

2- محل نشمین گاه فیلتر را با یك تكه پارچه تمیز كنید .

3- روی اورنیگ جدید مقداری روغن موتور تازه بمالید.

4- فلیتر را با دست نصب كرده و كاملاً سفت كنید.

5- كارتل روغن را تا علامت « F» روی گیج روغن پر كنید.

6- پس از نصب فیلتر و هنگام كار موتور ، فیلتر را از نظر نشتی بازدید كنید.

7- میزان روغن را توسط گیج كنترل كنید.

4- بازدید سیستم خنك كننده

هشدار – هنگام بازكردن در رادیاتور مراقب باشید تابخار آب و یا آب داغی كه با فشار خارج می شود به شما آسیب نرساند .

1- شیلنگ ها و اتصلات سیتم خنك كننده ( شامل شیلنگ های بخاری ) را بدقت بازدید كنید تا پاره و یا كهنه نشده باشند.

2- با استفاده از وسیله آزمایش در رادیاتور و با فشاری معادل157 كیلو پاسكال ( 6/1 كیلوگرم بر سانتیمتر مربع ) نشتی سیستم خنك كننده را باز دید كنید.

توجه

سیستم را بیش از 157 كیلو پاسكال تحت فشار قرار ندهید .

5- تعویض مایع خنك كننده :

پیچ تخلیه رادیاتور را باز كرده و مایع خنك كننده موتور را تخلیه كنید .

هشدار

هنگام بازدید موتور ( در حالت داغ بودن )مراقب باشید به شما آسیبی وارد نگردد.

مایع خنك كننده را مطابق بایست مخلوط مندرج در جدول تركیب نمایید:

آب

یخ

استاندارد نگهداری

80

65

55

45

20

35

45

55

زیر 4- درجه سانتی گراد

زیر16- درجه سانتی گراد

زیر 26- درجه سانتی گراد

زیر 40- درجه سانتی گراد

و) تعویض صافی هوا و بنزین

1- تعویض صافی هوا

صافی هوا را از نظر وجود روغن اضافی ، آلودگی و یا هر نوع آسیب دیدگی و پارگی بازدید نموده و در صورت لزوم آنرا تعویض نمایید.

توجه

برای تمیز كردن صافی از هوای فشرده استفاده كنید.

2- بازدید پمپ بنزین و لوله های بنزین

لوله ها و اتصالات بنزین را از نظر نشتی بازدید كنید. توجه داشته باشید كه هیچ اثری از نم و مرطوب بودن ( رطوبت ) ویا آثار نشست بنزین در آنها وجود نداشته باشد.

چنانچه شیلنگ ها داری عیب و نقص می باشند آنهارا تعویض كنید.

3-تعویض صافی بنزین

هشدار – از نزدیك كردن شعله و یا آتش سیگار به اتصالات و لوله های بنزین خودداری نمایید.

بعد از تعویض فیلتر بنزین دقت نمایید كه اتصالات صافی هیچگونه نشتی نداشته باشند.

– در صورت لزوم صافی بنزین را تعویض كنید.

-هنگام نصب صافی به جهت جریان بنزین توجه فرمایید .

4– بازدید اتصالات كار براتور و سیستم ساسات

– برای پاك كردن اتصالات ساسات از اسپری مخصوص پاك كننده كاربراتوراستفاده كنید.

– در حالیكه سوپاپ ساسات را به آرامی با دست حركت می دهید مایع پاك كننده را روی دوانتهای محور دریچه ساسات بریزید .

– برای خشك كردن آنها از هوای فشرده استفاده كنید.

– جهت اطمینان ازصحت كار مكا نیزم ساسات اهرم ساسات را روغن كاری نمایید.

5- بازدید شمع

شمع ها را باز كرده و آنها را از نظر سوخته بودن الكترودها ، خوردگی ، شكستگی ویا ترك خوردگی قسمت چینی شمع بازدید نمایید. دهانه شمع را باز دیدكرده ودر صورت نیاز آن را تا حد استاندارد تنظیم كنید در غیر این صورت شمع را تعویض كنید.

اندازه دهانه شمع mm 1/1 0/1

توصیه می شود از شمع های NGR EP 5 ES – 11 استفاده كنید.

EP 6 ES – 11

احتیاط

الف ) برای نصب شمع نویا شمع قدیمی ، از تركیبات مولیبدن دار جهت روانسازی چند روزه اول استفاده كنید.

ب) دقت كنید برای جداكردن وایر شمع از شمع ، وایر را نكشید بلكه از قسمت كلاهك وایر را بكشید.

6 ) بازدید باطری

مقدار آب باطری را بازدید كنید اندازه آن باید بین خط علامت بالا و پایین باشد .اگر مقدار آن كم است ، مقداری آب مقطر به آن اضافه كنید . ضمنا غلظت استاندارد آب باطری را آزمایش كنید.

غلظت آب باطری ( استانداردآن) 29/1 -27/1

7- بازدید دور آرام ونسبت مخلوط دور آرام :

توجه)دقت كنید تایمینگ دلگو ، شمع ومیزان شناوركاربراتور در حالت نرمال باشند .

– موتور را تا درجه حرارت عادی آن گرم كرده ودر حالت خلاص موتور را به مدت 3دقیقه در دور 2000دور در دقیقه نگاه دارید.

– كلیه لوزم برقی را خاموش كرده ودور سنج را به موتور وصل كنید.

– دستگاه كنترل گاز اگزوز را به لوله ااگزوز وصل كنید.

دورآرام

دور آرام موتور را بازدید كرده ودر صورت لزوم باگرداندن پیچ تنظیم دریچه گاز ، آندا به دور آرام برسانید .

دورآرام موتور 750- 700 دور قیقه

– بعد از تنظیم دور آرام موتور ؛ غلظت گاز co را تنظیم نمایید.

9) نسبت مخلوط دور آرام

پس از تنظیم دور آرام ، در پوش محافظ روی پیچ تنظیم مخلوط رابردارید.

غلظت گاز co را تاحد 5% (- + ) 5/1 % تنظیم كنید. این كار را با چرخاندن پیچ تنظیم نسبت مخلوط انجام دهید.

– اگر دور آرام از حداستاندارد خود خارج شده مجددا آنرا تنظیم كنید.

ج) بازدید جرقه

1– بازدید و تنظیم اولیه جرقه

– میزان شناور كاربراتور را بازدید كنید.

– دور سنج را وصل كرده و موتور راتا درجه حرارت نرمال كنید.

– سیم چراغ تنظیم دكلو را به وایر شمع شماره یك وصل كنید.

2-تنظیم اولیه جرقه

-موتور را استارت زده و بگذارید در حال دورآرام كار كند .

– لوله خلا را از روی واحد خلا قطع كرده و آنرا مسدود كنید.

– چراغ تنظیم دكلو را وصل كرده و آنرا روی قالب جلو تنظیم كنید.

– پیچ پایه دكلو را شكل كرده و دكلورا آنقدر بچرخانید تاعلامت تایمینك روی پولی میل لنگ با علامت روی قالب جلو منطبق شود.

– پیچ پایه دكلو را سفت كرده و تایمینگ را مجدداً بازدید كنید .

میزان آدوانس اولیه 3-1 درجه قبل از نقطه مرگ بالا

3) تنظیم دورآرام در زمان روشن بودن كولر

-لوله خلاء را از دیافراگرم كمكی جدا كنید.

– لوله خلاء منیفولد را به دیا فراگم كمكی وصل كنید.

– با دست گاز داده و درموتور را به 2000 دور در دقیقه رسانده و سپس گاز رارها كنید.

دقت كنید كه دور موتور درحد استاندارد خود قرارداشته باشد در غیر اینصورت با چرخاندن پیچ تنظیم دور موتور را تنظیم كنید.

دور استاندارد 50 (- +) 1250 دور در دقیقه

5) بازدید ترمز

1– بازدید پدال كلاچ

– رزمی كارپدال را آزمایش كنید .

– ارتفاع آنرا بازدیده كرده و در صورت لزوم با چرخاندن پیچ استوپ ، ارتفاع پدال راتنظیم كنید . سپس مهده قفلی را مجددا سفت كنید.

خلاصی پدال را امتحان كرده و در صورت لزوم با گرداندن پیچ تنظیم در اهرم رگلاژ، آنرا تنظیم كنید.

ارتفاع استاندارد پدال گلاچ 213- 208 mm

2- بازدید اتصالات ، لوله ها و شیلنگ های ترمز

اتصال شیلنگ ها و لوله های ترمز را بازدید كرده و دقت كنید كه فاقد هر گونه نشتی ، پوسیدگی پارگی و خرابی باشند.

3- بازدید روغن ترمز

دقت كنید كه مایع ترمز نزدیك علامت « max» روی منبع ذخیره روغن ترمز باشند. در غیراینصورت به مقدار لازم روغن ترمز اضافه كنید.

مشخصات مایع ترمز 4 Dot ویا 3 Dot می باشد.

( 1703 Q SAEJو یا FMRSS 116 )

4- بازدید ترمزدستی

با نیروی معادل 10 كیلوگرم اهرم ترمز دستی را كشیده و سپس میزان كورس آنرا امتحان كنید . در صورت لزوم با چرخاندن مهره تنظیم ، كورس را تنظیم نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *