دانلود یك مدل تصادفی مربوط به تصمیمات استراتژیك 13 ص

دانلود یك مدل تصادفی مربوط به تصمیمات استراتژیك 13 ص
تحقیق یك مدل تصادفی مربوط به تصمیمات استراتژیك 13 ص
مقاله یك مدل تصادفی مربوط به تصمیمات استراتژیك 13 ص
یك مدل تصادفی مربوط به تصمیمات استراتژیك 13 ص
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل zip
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

دانلود یك مدل تصادفی مربوط به تصمیمات استراتژیك 13 ص

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 21 صفحه

«یك مدل تصادفی مربوط به تصمیمات استراتژیك» مقدمه: دراین فصل مطالب ارائه شده در فصول گذشته را برای ارائه و تهیه مدل تصادفی مورد تحلیل قرار می‌دهیم.
در این رابطه متغیرهای تأثیرگذار و مهم را در مدل بررسی كرده و می‌توان میزان خطرپذیری را با توجه به متغیرهای اطلاعاتی و نحوه بر هم كنش و اثر متقابل آنها تحلیل می‌كنیم.
ـ مدل تصادفی: تصمیمات استراتژیك ما تلاش می‌كنیم عوامل تأثیرگذار در تصمیم‌گیری را برحسب متغیرها تهیه كرده و ارتباطات بین آنها را تعیین كنیم.
تلاش‌ها در جهت ارائه و تكمیل مدل یكپارچه و پیشرفته است.
این امر با درنظر گرفتن متغیرهای مهم و تأثیرگذار در چهار فهرست قابل ارائه است كه این موارد دارای ویژگیهای مشتركی هستند.
این موارد بشرح زیر هستند.
ـ ویژگیها و خصوصیات محیطی: این متغیرها مربوط به ماهیت ساختار هستند و بر چهارچوب سازمانی آن می‌توانند تأثیر داشته باشند.
ویژگیهای واحد «بخش» تصمیم‌گیری: متغیرهای زیادی در ارتباط با این موضوع وجود دارند كه می‌توانند در فرآیند تصمیم‌گیری تأثیرگذار باشند.
ـ ویژگیهای اطلاعاتی: این متغیرها با ابعاد و مقادیر كمی ارتباط دارند كه در این رابطه اطلاعات و سیستم اطلاعاتی مرتبط با آنان به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند كه بتوانند از فرآیند تصمیم‌گیری استراتژیك حمایت و پشتیبانی كنند.
90101 ویژگیهای محیط كاری «كاربردی»: فرآیند انجام هر تصمیم‌گیری نمی‌تواند بدون وجود فضای كاربردی قابل پیاده‌سازی نیست.
این فرآیند به منظور تحقق علاوه بر محیط پیاده‌سازی به عواملی نیز نیازمند است.
مهمترین این موارد بشرح زیر هستند.
ـ محیط و فضای خارجی: تقاضا و درخواستها برای دریافت هر نوع خدمات می‌تواند سبب اعمال فشار و تنش بر محیط شود و بدنبال آن فضای بازار و شرایط حاكم برآن و میزان تقاضای مشتری تأثیر می‌پذیرند.
در این رابطه برخی آژانسها و نمایندگی‌ها می‌توانند سبب تشویق و ترغیب فعالیتهای سازمانی و تحولات درون آن شوند.
ـ محیط سازمانی: درحین فرآیند سازمان‌دهی، چهارچوب كاری از جمله عوامل مهم و كلیدی در این رابطه هستند.
میزان ارتباطات و بر هم كنشهای داخلی می‌توانند عملكرد حفاظتی و پشتیبانی از فعالیتهای مدیریتی را انجام دهد.
اهداف و سیاستها برپایه محیط كاربردی و عملیاتی تعیین می‌شوند.
90102 ویژگیها و خصوصیات یك تصمیم ویژه هر فرآیند تصمیم‌گیری استراتژیك برحسب ویژگیهای سازمانی تعیین می‌شود.
این خصوصیت واحد و منحصر بفرد را می‌توان بصورت زیر طبقه‌بندی كرد: 1ـ ماهیت مشكل استراتژیك، این امر دارای 2 بخش است، ـ مقیاس و وسعت مسأله بستگی به تصمیمات استراتژیك و ابعاد سازمانی دارد.
این امر را می‌توان معمولاً برحسب میزان تأثیرگذاری منابع تعیین كرد.
در این رابطه متغیر زمان و میزان در دسترس آن در تصمیم‌گیری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
ـ میزان پیچیدگی و تفاوتهای برپایه تعریفی كه از یك مسأله استراتژیك ویژه صورت می‌گیرد تعیین می‌شود.
در این رابطه خصوصیات و ویژگیهای محیط و شرایط كاری می‌توانند سریعاً ماهیت و محتوای تصمیم را تغییر دهند.
نظر و عقیده مرتبط با آن می‌تواند از یك هفته تا هفته دیگر دچار تغییر شود.
بازار می‌تواند در عرصه رق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *