دانلود نظارت و كنترل در مدیریت 17 ص

دانلود نظارت و كنترل در مدیریت 17 ص
تحقیق نظارت و كنترل در مدیریت 17 ص
مقاله نظارت و كنترل در مدیریت 17 ص
نظارت و كنترل در مدیریت 17 ص
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل zip
حجم فایل 12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

دانلود نظارت و كنترل در مدیریت 17 ص

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 28 صفحه

نظارت و كنترل در مدیریت نظارت و كنترل یكی از اركان مدیریت به شمار می آید و مدیر به عنوان یكی از وظایف اصلی خود باید شیوه ها، امكانات و عملیات گوناگون تشكیلات را زیر پوشش نظارتی قرار می دهد تا حركت دستگاه ها به انحراف و امكانات موجود به هرز نرود.
مدیر در حیطة نظارت، كلیة فعالیت ها را با برنامه و اهداف تعیین شده می سنجد و در صورت تطابق شیوه ها و مقدار و نوع فعالیت ها با برنامه، سلامت دستگاه مربوطه اعلان می شود ولی در صورت عدم تطابق عملیات واحدها و افراد با اهداف و برنامه، مدیر باید از « اصل مدیریت» استفاده كند و با هدایت های مناسب انحراف را اصلاح و خسارت ها را جبران نماید.
نگرشی بر مدیریت اسلامی ( سال / ) برنامه ریزی و نظارت با یكدیگر پیوند نزدیك دارند، پاره ای نویسندگان مدیریت می اندیشند كه این وظایف را نمی توان از یكدیگر جدا كرد.
با این همه برنامه ریزی و نظارت مانند دو تیغة قیچی است.
با نبودن هدف ها و برنامه ها، نظارت ممكن نیست زیرا هر گونه كاركرد باید با نظارت و ضابطه های معین سنجیده شود.
نظارت وظیفة هر مدیر، از ریاست عالی تا سرپرستان و مدیران پایه است.
پاره ای از مدیران به ویژه در رده های پایین فراموش می كنند كه مسئولیت ابتدایی كاربرد نظارت به عهده مدیران اجرایی طرح ها و برنامه ها می باشد.
گاهی به سبب قدرت و اختیارات مدیران ردة بالا و مسئولیت های پدید آمده از آن درباره وظایف نظارتی مدیران مالی به اندازه ای پافشاری و تأكید می شود كه گمان می رود كه نیازی به كاربرد نظارت در رده های پایین نباشد.
با آنكه دیدگاه نظارت در میان مدیران گوناگون متفاوت است، همه مدیران مسئولیت اجرای طرح و برنامه را بعهده دارند و از این رو نظارت وظیفة بنیادی هر مدیر در هر رده مدیریت است.
اصول مدیریت در یك جملة كوتاه، نظارت را اینگونه می توان تعریف كرد:« كوششی كه مدیر در جهت تطبیق عملیات با برنامه انجام می دهد تا میزان صحت و سقم فعالیت ها را بدست آورد نظارت گفته می شود.
» در نظارت مسائل زیر مورد توجه قرار می گیرد: 1ـ نظارت، عملیات و برنامه را با یكدیگر تطبیق می كند.
2ـ نظارت ، میزان سلامت و یا بیماری دستگاه و فعالیت ها را مشخص می سازد.
3ـ نظارت، توان واحدهای مختلف را در انجام كارها بیان می دارد.
4ـ نظارت، مقدار و پیشرفت عملیات و فاصلة آنرا تا هدف روشن می نماید.
5ـ نظارت، لزوم هدایت خواهی و ظرفیت هدایت پذیری را بدست می آورد.
نگرشی بر مدیریت اسلامی ( سال ) حال به شرح فراگرد اساسی نظارت از دیدگاه نویسندگان كتاب اصول مدیریت می‌پردازم.
نظام ها و اصول فنی نظارت و كنترل در مورد پول نقد، جریان ها، روش های اداری، روحیة كاركنان، كیفیت فرآورده و تولید یا هر چیز دیگر از نظر بنیادی همانند و یكسان است.
این فراگرد در هر جا و درباره هر چیز در بر گیرندة سه مرحله است: 1ـ تعیین و برقراری استانداردها و معیارها.
2ـ سنجش عملكرد در برابر این معیارها.
3ـ تصحیح انحراف از معیارها، طرح ها و برنامه ها.
1ـ از آنجا كه طرح ها و برنامه ها مقیاس ن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *