دانلود منابع «نیروهای» انسانی 25 ص

دانلود منابع «نیروهای» انسانی 25 ص
تحقیق منابع «نیروهای» انسانی 25 ص
مقاله منابع «نیروهای» انسانی 25 ص
منابع «نیروهای» انسانی 25 ص
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل zip
حجم فایل 12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

دانلود منابع «نیروهای» انسانی 25 ص

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 26 صفحه

2-6- منابع «نیروهای» انسانی 1-2-6- عمومی نیازی به تجهیزات و امكانات جانبی نیست.
2-2-6- صلاحیت، دانش و آگاهی و آموزش.
a-2-2-6-S : زمانی كه از كارمندانی استفاده می شود كه تحت آموزش هستند، نظارت و مراقبت مناسب نسبت به عملكرد آنها باید صورت بگیرد.
b-2-2-6-S : در جایی كه از كارمندان خارج از سازمان استفاده شده، سازمان باید از نظارت بر عملكرد آنها و صلاحیت آنها برای كاری كه انتخاب شده اند اطمینان داشته باشد و باید از هماهنگی و تطبیق آنها با روشها و سیستم كیفی شركت مطمئن باشد.
c-2-2-6-S : توضیحات مربوط به كار باید از نظر مدیریتی، فنی و پشتیبانی و حمایت اساسی از كارمندان ارائه شوند.
توضیحات در رابطه با موارد زیر باید بصورت خلاصه ارائه شوند.
وظایف با در نظر گرفتن آزمایشها و بررسیهای كارآیی و صلاحیت.
وظایف با توجه به آزمایشات طراحی و بررسیهای مربوطه و ارزیابی نتایج حاصله از آنها.
وظایف بمنظور گزارش نظریات و عقاید و توضیحات آنها.
وظایف و مسئولیتها با در نظر گرفتن روش تعیین صلاحیت و توسعه و پیشرفت روشهای جدید.
تمرین و تجربه مورد نیاز.
برنامه های آموزشی و تعیین صلاحیت.
وظایف مدیریتی.
-d2-2-6-S :‌ ابزار و تجهیزات باید در اختیار كارمندان قرار بگیرند.
شیوه استفاده از تجهیزات جدید و راهنمائیهای مرتبط با آن باید به افراد آموزش داده شوند.
e-2-2-6-S : كارمندان خاص باید برای استفاده از تجهیزات و تنظیم آنها بمنظور بهره وری و كارآیی بیشتر آموزش داده شوند.
همین طور نتایج ثبت شده باید با توجه تاریخ آنها در تنظیم و استفاده از آنها بكار گرفته شوند.
3-6- زیربنا a-3-6-S : امكانات و تجهیزات لازم در صورتی كه از نظر منابع انرژی و نور و شرایط محیطی محدودیت نداشته باشند باید برای دستیابی به كارآیی و بهره وری بهتر و بیشتر، تهیه شوند و بكار گرفته شوند.
شركت باید از شرایط محیطی از این نظر اطمینان داشته باشد كه با وجود بكارگیری تجهیزات كامل نتایج معكوس و غیرقابل انتظار بدست نیایند.
نتایج نامطلوب می توانند از نظر كیفی غیرقابل توجیه باشند.
تجهیزات و امكانات فنی لازم باید بصورت سند تهیه و ثبت شوند و این امر با در نظر گرفتن شرایط محیطی انجام می شود.
b-3-6-S : شرایط محیطی باید مرتباً مورد ملاحظه قرار بگیرند.
«مونیتور شوند».
همین طور ابزار و امكاناتی كه برای دستیابی به كیفیت مطلوب لازم هستند، باید ثبت شوند.
آزمایشات و تنظیمات و بكارگیری تجهیزات در صورتی متوقف می شوند كه نتایج حاصله حاكی از به خطر افتادن و بحرانی شدن باشد.
c-3-6-S : اقدامات و عملكردهای نامطلوب باید بصورت مؤثر و قابل بررسی از یكدیگر تفكیك شوند.
در صورت امكان باید معیارها و استانداردهای مرتبط با هر بخش از دیگری تفكیك شوند.
d-3-6-S : دستیابی و استفاده از فضای مؤثر بر كیفیت نهایی تنها از طریق كنترل شرایط امكان پذیر است.
در نقاطی كه ضروری و لازم بنظر می رسد، شركتها، كنترلها و نظارتهای اضافی انجام می دهند.
e-3-6-S : معیارها و استانداردها باید با اطمینان از شرایط و فضای شركت تعیین شوند.
در صورت نیاز می توان مسیرها و روشهای ویژه ای را برای غلبه بر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *