دانلود ارزیابی ریسك پل با استفاده از روش تركیبی AHPDEA 8 ص

دانلود ارزیابی ریسك پل با استفاده از روش تركیبی AHPDEA 8 ص
تحقیق ارزیابی ریسك پل با استفاده از روش تركیبی AHPDEA 8 ص
مقاله ارزیابی ریسك پل با استفاده از روش تركیبی AHPDEA 8 ص
ارزیابی ریسك پل با استفاده از روش تركیبی AHPDEA 8 ص
دسته بندی عمران
فرمت فایل zip
حجم فایل 12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 8

دانلود ارزیابی ریسك پل با استفاده از روش تركیبی AHPDEA 8 ص

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 8 صفحه

ارزیابی ریسك پل با استفاده از روش تركیبی AHP/DEA چكیده فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تنها می تواند تعداد بسیار محدودی از گزینه های تصمیم گیری را مقایسه نماید.
وقتی كه صدها یا هزاران گزینه برای مقایسه وجود داشته باشد، روش مقایسه دو به دو، بدون شك عملی نخواهد بود.
در این مقاله، روش تركیبی AHP/DEA را برای تسهیل ارزیابی ریسك صدها یا هزاران سازه پل، كه در مورد آنها مقایسه دو به دو غیر ممكن است، پیشنهاد می كنیم.
1- مقدمه ارزیابی ریسك پل غالباً برای تعیین اولویت سازه های پل جهت محافظت از پل استفاده می شود و در اصل، یك مسأله تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) است كه مستلزم چند معیار ارزیابی از قبیل ایمنی، عملكرد، تحمل پذیری و .
.
.
می باشد.
بنابراین، روشهای MCDM می توانند برای ارزیابی ریسك پلها مورد استفاده قرار گیرند.
در میان روشهای MCDM، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بطور خاص برای مدلسازی معیارهای كیفی مناسب است و كاربرد زیادی در موارد گوناگون نظیر انتخاب، ارزیابی، برنامه ریزی و توسعه، تصمیم گیری، پیش بینی و غیره دارد.
لیكن، به دلیل آنكه صدها یا هزاران سازه پل باید در یك زمان ارزیابی و اولویت بندی گردند و روش AHP تنها قادر به مقایسه تعداد بسیار محدودی از گزینه های تصمیم گیری است، بنابراین در چنین شرایطی، روش مقایسه دوبدو، بدون شك عملی نخواهد بود.
برای غلبه بر این مشكل، ما روش AHP را با روش تحلیل پوشش داده ها (DEA) تركیب كرده و یك روش تركیبی AHP/DEA برای ارزیابی ریسك پلها ارائه می نماییم.
این مقاله بصورت زیر سازماندهی شده است: در بخش 2، روش تركیبی AHP/DEA را برای مسائل MCDM دارای گزینه های بسیار زیاد تصمیم گیری ، معرفی می نماییم.
در بخش3، كاربرد روش تركیبی AHP/DEA برای ارزیابی ریسك پلها را ارائه می دهیم كه در آن، 20 سازه پل برای محافظت از پل اولویت بندی می شوند.
نتایج تحقیقات نیز در بخش 4 ارائه می گردند.
2- روش تركیبی AHP/DEA ایده تركیب دو روش DEA , AHP جدید نیست.
تلاشهای بسیاری برای یكپارچه ساختن این دو روش در كاربردهای واقعی انجام گرفته است.
لیكن هیچیك از آنها نمی توانند برای ارزیابی ریسك پلها به كار روند، زیرا صدها یا هزاران سازه پل باید برای محافظت از آنان ارزیابی و اولویت بندی شوند و مقایسه دوبدو برای بسیاری از سازه های پل قطعاً غیر ممكن است.
برای حل این مشكل، یك روش تركیبی AHP/DEA برای ارزیابی ریسك پلها ارائه می نماییم كه قادر به پردازش تعداد زیاد سازه های پل یا گزینه های تصمیم گیری باشد.
یك مسأله MCDM عمومی M معیاره با معیارهای n,C1,…,Cm گزینه تصمیم گیری بصورت A1,……,AN و وزن معیارهای W1,…,WM را كه توسط روش AHP تعیین شده اند، در نظر بگیرید.
برای n گزینه تصمیم گیری، تشكیل ماتریس مقایسه ای دوبدو با توجه به هر معیار، وقتی كه تعداد گزینه های تصمیم گیری از 15 بیشتر شود، غیر ممكن است.
از یك سو، تعداد زیاد مقایسه های دوبدو، كار سنگینی بر دوش افراد متخصص می گذارد و از سوی دیگر، مقایسات بسیار زیاد، به آسانی منجر به بروز تناقض در قضاوت و ناسازگاری می شوند.
3- كاربرد در ارزیابی ریسك پلها تخمین زده می شود كه در حدود 000و160 پل در انگلستان وجو

دانلود احداث یك سازه بتن آرمه 90 ص

دانلود احداث یك سازه بتن آرمه 90 ص
تحقیق احداث یك سازه بتن آرمه 90 ص
مقاله احداث یك سازه بتن آرمه 90 ص
احداث یك سازه بتن آرمه 90 ص
دسته بندی عمران
فرمت فایل zip
حجم فایل 34206 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 139

دانلود احداث یك سازه بتن آرمه 90 ص

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 139 صفحه

قالب‌بندی كلیات برای احداث یك سازه بتن آرمه، باید بتن خمیری در قالبهایی ریخته شود تا پس از پر كردن تمام حجم قالبها و سفت شدن، به شكل لازم در آید.
از مهمترین گامها در احداث سازه‌های بتنی، انجام قالب‌بندی است.
به همین دلیل باید مجری و پیمانكار سازه‌های بتنی كاملا در جریان امور مربوط به قالب‌بندی، از وسایل گرفته تا مشخصات و رواداریهای ابعاد و روشهای اجرایی قرار داشته باشند.
پس از استقرار قالبها در محل مربوطه باید از آنها كاملاً بازدید نموده و درزهایی كه احتمالا باعث بیرون زدن شیره بتن خواهند شد، گرفته شوند.
پایداری از مهمترین خصوصیاتی است كه باید در قالب‌بندی رعایت شود.
كافی نبودن مهاربندی پایه‌ها و یا مهاربندی افقی سكوها، عدم تنظیم تعادل افقی بتن‌ریزی كه منجر به پر شدن یك قسمت از قالب، و خالی ماندن قسمت دیگر می‌شود، كف نامناسب در زیر قالب شالوده و یا زیر پایه‌ها، عدم حضور كارگران ماهر، خوب نبستن قطعات قالب به یكدیگر، در نظر نگرفتن بارهای زنده و مرده وارده به قالبها و لغزش لایه خاك مجاور قالب و غیره می‌توانند باعث خرابی قالبها گردند.
تداركات مربوط به قالبها قبل از بتن‌ریزی باید نسبت به قالبهای در تماس با بتن نما، توجه كافی مبذول داشت.
درز بین تخته‌ها و درز بازشوهایی كه در قالب ایجاد شده‌اند، باید كاملا آب‌بندی شوند تا شیرة بتن از درزها بیرون نزند (شكلهای 1 و 2).
باید از حركت قالب از جای خود و نیز حركت اجزای قالب نسبت به یكدیگر جلوگیری بعمل آید.
باید برای برداشتن قطعاتی كه برای حفظ فاصله تخته‌های دو وجه مقابل هم قالب بكار می‌روند (تخته اندازه‌ها)، تدابیر لازم اتخاذ گردد تا این قطعات درون بتن نمانند.
باید به نحوی قرار داده شوند كه پس از برداشتن قالب و بریدن آنها حتی المقدور كمترین اثر روی بتن باقی بماند.
تراز و شاغولی بودن قالبها باید در حین بتن‌ریزی بهم بخورد.
به این منظور گاه با ریسمان‌بندی بین نقاط مرجعی كه به قالب متصل نیستند، از حلظ وضعیت قالب اطمینان بعمل می‌آید.
تمام قطعاتی كه به قالب بسته می‌شوند باید كاملا محكم شوند تا لرزاندن بتن باعث شل شدن آنها نشود.
برای تسهیل كار متراكم ساختن بتن در دیوارهای بلند و امثال آنها، باید در نقاط لازم در روی قالب بازشوهایی تعبیه نمود.
این بازشوها باید دارای دری باشند كه براحتی باز و بسته شده و كاملا آب بند باشند.
پایه‌های اطمینان باید به نحوی قرار گیرند كه پایداری مجموعة قالبها كاملا تأمین گردد.
از اتكای پایه‌ها بر زمینهای منجمد و سست باید جداً احتراز گردد.
مقررات مربوط به ایمنی قالبها از لحاظ كارگرانی كه در محل هستند، باید كاملا رعایت شوند.
جدار قالب باید به موادی آغشته شود كه بتن پس از گرفتن به آن نچسبد و هم قالب برداری براحتی انجام شود و هم سطح بتن پس از قالب برداری خراب نشود.
نوع این مواد برحسب هوای محیط و سطح مورد نیاز برای بتن، پس از قالب برداری متفاوت است.
جلوگیری از چسبیدن قالب بتن به راههای زیر صورت می‌پذیرد: (1) استعمال مایعی كه جدار قالب را روغنی كند.
(2) استعمال رزین یا روغن جلایی كه پس از خشك شدن، جدار قالب را لغزنده و بسیار صاف نماید.
(3) استعمال مواد دیرگیر

کتاب طراحی دیجیتال (مدار منطقی)

کتابی کامل برای یادگیری
دسته بندی جزوه های درسی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 15556 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 538

کتاب طراحی دیجیتال (مدار منطقی)

فروشنده فایل

کد کاربری 8070

100 داستان کوتاه انگلیسی

100 داستان کوتاه و آموزشی ویژه یادگیری زبان انگلیسی

روزانه یک داستان کوتاه انگلیسی را بخوانید

فایل با فرمت PDF طراحی شده است که امکان استفاده از آن در تمام وسایل الکترونیکی وجود دارد

سطح داستان ها Basic میباشد و مناسب برای شروع یادگیری زبان انگلیسی

دسته بندی زبان های خارجی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 399 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50

100 داستان کوتاه انگلیسی

فروشنده فایل

کد کاربری 7872

100 داستان کوتاه و آموزشی ویژه یادگیری زبان انگلیسی

روزانه یک داستان کوتاه انگلیسی را بخوانید

فایل با فرمت PDF طراحی شده است که امکان استفاده از آن در تمام وسایل الکترونیکی وجود دارد

سطح داستان ها Basic میباشد و مناسب برای شروع یادگیری زبان انگلیسی


کتاب سیگنالها

کتابی کامل برای یادگیری
دسته بندی جزوه های درسی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 17173 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 54

کتاب سیگنالها

فروشنده فایل

کد کاربری 8070

کتابی کامل برای یادگیری

دانلود اجزاء ساختمان (پی نواری) 11 ص

دانلود اجزاء ساختمان (پی نواری) 11 ص
تحقیق اجزاء ساختمان (پی نواری) 11 ص
مقاله اجزاء ساختمان (پی نواری) 11 ص
اجزاء ساختمان (پی نواری) 11 ص
دسته بندی عمران
فرمت فایل zip
حجم فایل 239 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 17

دانلود اجزاء ساختمان (پی نواری) 11 ص

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 17 صفحه

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد قزوین) دانشكدة عمران و معماری اجزاء ساختمان (پی نواری) استاد : پائیز 1383 مقدمه : عكس های آورده شده در این مجموعه از بنایی واقع در كرج ، میدان والفجر ، زمین‌های خانم انصاری گرفته شده است .
در این مكان آپارتمانی هفت طبقه در دست احداث می باشد كه دارای یك طبقه زیرزمین برای پاركینگ و هفت طبقه بر روی آن می باشد كه طبقه همكف تجاری بوده و بقیه طبقات مسكونی می باشند ، پی این ساختمان از نوع نواری می باشد كه چون در هر دو محور طولی و عرضی به صورت نواری اجرا شده است .
تشكیل پی مشبك را داده است .
فنداسیون های كناری این ساختمان از نوع نواری باسكولی می باشند كه در صفحات آینده دربارة آنها توضیحاتی داده خواهد شد و نحوة محاسبة آنها نیز به اختصار آورده شده است .
پی های باسكولی : پی باسكولی (یا طره‌ای) برای اتصال یك پی ، كه تحت بار خارج از مركز قرار دارد ، به یك پی داخلی بكار می رود .
بدین ترتیب یك پی باسكولی متشكل است از دو پی منفرد و یك تیر رابط .
تیر رابط برای انتقال لنگر ناشی از خروج از مركز ستون خارجی به پی ستون داخلی بكار می رود به طوری كه در زیر هر دو پی تنش یكنواخت ایجاد شود .
در واقع تیر رابط همان نقشی را دارد كه قسمت میانی یك پی دو ستون داراست ، اما برای صرفه جویی در مصالح بسیار باریكتر ساخته می شود .
در طرح پی های باسكولی ابعاد پی زیر ستونها به نحوی تعیین می شود كه فشار خاك در زیر هر دو پی یكنواخت و مساوی باشند .
برای این منظور باید برآیند بار ستونها بر مركز سطح دو پی منطبق باشد .
در این صورت ، برآیند فشار خاك در زیر هر پی بر مركز سطح آن منطبق خواهد بود .
از این نتیجه ساده می توان برای تعیین ابعاد پی‌ها استفاده كرد .
بدین ترتیب كه با معلوم بودن بار ستونها ( و ) عكس العمل فشار خاك در زیر پی های نظیر ، با استفاده از تعادل نیروها برابر خواهد بود با : از یك پی باسكولی می توان به جای یك پی دو ستون (مستطیل یا ذوزنقه شكل) استفاده كرد بشرطی كه فاصلة بین دو ستون نسبتاً زیاد باشد و یا تنش مجاز خاك بزرگ باشد تا سطح اضافی بزرگی برای پی لازم نباشد .
علاوه بر این ، سه عامل باید در طرح این پی ها مورد توجه قرار گیرند : 1-تیررابط باید نسبتاً صلب باشد (نسبت ممان اینرسی تیر به ممان اینرسی هر پی در حدود 2 یابیشتر) تا از دوران پی خارجی جلوگیری كند .
2-پی زیر ستونها باید برای تنشهای مجاز یكسان طراحی شوند و از انتخاب مقادیر بسیار متفاوت برای عرض پی ها اجتناب شود تا نشست نامساوی پی ها به حداقل برسد .
3-تیر رابط باید با زمین در تماس نباشد تا فشاری از خاك بر آن وارد نیاید و توزیع نیروها را در پی ها تغییر ندهد .
معمولاً در طرح پی های باسكولی از وزن تیرهای رابط صرفنظر می شود .
ضمناً باید توجه داشت كه تیرهای رابط در صورت لزوم با ضوابط تیرهای عمیق طرح شوند .
پی های باسكولی معمولاً به عنوان آخرین راه حل در طرح پی های دو ستون مطرح می شوند زیرا مشكلاتی در اجرای این پی ها وجود دارد.
لذا انتخاب این پی ها باید با یك مطالعه دقیق روی راه حلهای دیگر صورت گیرد .

دانلود اثار تاریخی هفت تپه 20 ص

دانلود اثار تاریخی هفت تپه 20 ص
تحقیق اثار تاریخی هفت تپه 20 ص
مقاله اثار تاریخی هفت تپه 20 ص
اثار تاریخی هفت تپه 20 ص
دسته بندی باستان شناسی
فرمت فایل zip
حجم فایل 993 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

دانلود اثار تاریخی هفت تپه 20 ص

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 21 صفحه

موضوع تحقیق: اثار تاریخی هفت تپه مقدمه: تمدن و هنر ایران باستان ایران مهد هنر و فرهنگ در جهان بوده و هست، هنر پیش از اسلام بخش عمده ای از هنر ایران را در بر دارد.
منظور از هنر ایران باستان به طور كلی آن دوره از هنر ایران است كه از ادوار پیش از تاریخ ،آغاز شده و تا قرن هفتم میلادی ادامه یافته است.
ما سعی داریم در بخش هنر، به ترتیب به بررسی این دوره از تاریخ ایران بپردازیم و در بررسی آن به دلایل مختلف با مشكلاتی از قبیل كمبود اسناد، در دسترس نبودن آثاری كه بدست آمده و نیز عدم توجه به كاوش و تحقیق روبرو هستیم.
و تمام این كوتاهی ها از گذشته به ما رسیده است.
هنر به مفهوم خاص آن، یعنی رشته هایی كه در هنر های تجسمی مطرح هستند نظیرمجسمه سازی ، سفالگری ، كاشیكاری ، نقاشی ، فلزكاری و غیره بررسی شده اند.
هنر ایران باستان مورد توجه بسیاری از محققین جهان بوده و هست.
این توجه بنا بر دلایل فراوانی بوجود آمده است.
از دلایل بارز این توجه پیدایش یكی از تمدنهای كهن جهان در این منطقه بوده است.
یعنی ایران امروزی بخشی از منطقه ای وسیع بوده كه مهد یكی از تمدنهای كهن جهان است.
این مهد در غرب تا كنارهای دریای مدیترانه و در شرق تا هند امروز، در شمال تا كناره های جنوبی دریای خزر و در جنوب تا سواحل شمالی خلیج فارس وسعت داشته است و در همین منطقه اولین دولتهای جهان در حدود پنج هزار سال قبل دربین النهرین (بین دو رود دجله و فرات) بوجود می آیند كه به ترتیب دولتهای سومر، اكد ، بابل و آشور هستند و دلیل دیگر وجود اقوامی در خود فلات ایران بوده كه حدودﺃ از 17 هزار سال پیش در ایران زندگی می كرده اند.
قدمت اولین حکومتی كه در فلات ایران بوجود آمده است به 3000 سال پیش باز می گردد كه به نام دولت ایلامیان است.
اما تقریبأ همزمان با ایجاد همین دولت اقوام بیابانگرد آریایی كه از دو سوی دریای خزر بسوی فلات ایران مهاجرت كرده بودند در ایران ساكن می شوند.
مهاجرت این اقوام تقریبأ 4 تا 5 هزار سال پیش آغاز می گردد كه رفته رفته با آموختن رسم شهرنشینی از اولین ساكنان فلات ایران ، در ایران ماندگارمی شوند وهمین اقوام در حدود 2500 سال پیش با ایجاد دولت ماد و سپس هخامنشی ، تمدنهای ایلام وبین النهرین را از میان می برند .
دولت هخامنشی با حمله یونانیان به سرداری اسكندر از بین می رود و پس از آن دولت سلوكی و سپس اشكانی بوجود می آید و بالاخره دولت ساسانی روی كار می آید كه با فتح ایران بوسیله اعراب مسلمان از بین میرود.
از دلایل دیگر توجه محققین به هنر ایران باستان ، قدرتمند شدن دولتهای ایرانی است كه با استفاده از اقتدار خود،هنرمندان كشور های مختلف را به خدمت می گیرند و امكانات بیشتری در اختیار آنها قرار می دهند .
بنابراین رشته های هنری در ایران رشد قابل توجهی می كند.
چنانكه هنر و تمدن دولتهای مختلف جهان را تحت تأثیر قرارمی دهد.
ودرجهان بعنوان یك مكتب هنری مورد تقلید قرارمی گیرد، و درهنرعصراسلامی ایران هم مؤثر می افتد.
توجه پژوهشگران به هنرایران هرچندبسیاری ازمسا ئل گذشته را برای ما روشن كرده

پاورپوینت تاریخچه ساخت خودرو

این فایل حاوی مطالعه تاریخچه ساخت خودرو می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 32 اسلاید قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل ppt
حجم فایل 2252 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32

پاورپوینت تاریخچه ساخت خودرو

فروشنده فایل

کد کاربری 5979

بخشی از محتوای فایل:

مقدمه:

خودرو به وسایلی گفته می‌شود که بدون ارتباط با وسیله دیگر و به کمک نیروی ماشینی خود، قادر به حرکت باشد.

امروزه بیش از 400 میلیون خودرو ، در جاده ها رفت و آمد می کنند. این وسیله ، بر جامعه تاثیر فراوانی گذاشته و یکی از مهم ترین اختراع های انسان است.

عصر خودرو:

چیزی نگذشت که استفاده از جاده ، مفیدترین نوع حمل و نقل شناخته شد.هرکسی با یک خودرو می توانست برای کار یا تفریح ، به هرکجا سفرکند.

ابتدا کمتر کسی می توانست خودرو شخصی بخرد ، ولی در طول دهه ی 1920 ، تولید انبوه خودروهای ارزان قیمت آغاز شد و کامیون های سنگین با کار آیی بسیار بیش تر شناخته شد.

دانلود آلوار آلتو 34 ص

دانلود آلوار آلتو 34 ص
تحقیق آلوار آلتو 34 ص
مقاله آلوار آلتو 34 ص
آلوار آلتو 34 ص
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل zip
حجم فایل 1655 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34

دانلود آلوار آلتو  34 ص

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 34 صفحه

آلوار آلتو نام درس : آشنایی با معماری معاصر نام استاد : سرکار خانم دایی نژاد گردآورندگان : احمد باغچقی – محمد اسماعیل خودرو ظروف چیندار : ۱۹۳۶ کارها و آثار آلتو دارای مرز طراحی مشخص شده اند و حتی جزئیات ثابت مثل دسته های در ، و اشیاء دیگر طراحی می شوند .
جهان دارای طرح و شکلهای آن از همان منشأ معماری هستند ، برای مثال : یک خط آزاد و موجدار در سقف کتابخانه ویبوری ، در حوض ویلای مایرآ یا در گلدان مشهور شیشه ای او مورد استفاده قرار گرفته است .
کارخانه کاغذ و فضای مسکونی (۱۹۳۶-۱۹۵۴) سانیلا – کوتکا – فنلاند .
کارخانه سانیلا (Sunila) در خلیج فنلاند قرار داشت و از آنجایی که آلتو در سال ۱۹۳۰ کارخانه ی کاغذ توپیلا (Toppila) در اولو (Oulu) در شمال فنلاند را طراحی کرده بود در این زمینه تجربه کافی داشت .
ویلای میرآ : (۱۹۳۹- ۱۹۳۸) : نورمارکیو(Noormarkku) ، فنلاند .
این بنا ویلای شخصی آلتو شامل رستوران و ساختمان دفتر در نورمارکیو در فنلاند غربی است .
پلانی به فرم L شکل در دو طبقه و کشیده شده در دو باغ با چشم اندازی وسیع ، و استخری وسیع بیضی شکل بود .
سقف فضای ورودی به ویلا را تنه ی درخت جوانی تحمل می کند و فضای اطراف را طی روز تاریک می کند .
در داخل فضا ، فوراً توجه به سمت جنگل نگاه ها را به سمت خویش جذب می کند .
آلتو هرگز ژاپن را ندیده بود اما هنگام طراحی خانه میرآ کلمر نو پوشیده بود که سفید ژاپنی به او هدیه داده بود ، و فرم معماری ژاپنی در طراحی این بنا کاملاً نمود پیدا کرده است .
آلتو سرانجام از کارکردگرایی دور شد ، و به زبان منظم و رمانتیک در شکلها رسید .
آنچه که در این خانه بیش از هرچیز دیگر توجه ما را به خود می خواند نظم فضایی آن است .
وقتی شخص وارد سرسرای این خانه شود دیواری موجی شکل که به ارتفاع قد آدمی ساخته شده در مقابلش قرار می گیرد و انحنای آن گویی اشاره ای است به وجود اطاق هایی که درجانب راست آن بنا گشته اند .
از این سرسرا چهار پله به طبقه اصلی این خانه راه می برند که در آن قسمت های مختلف درجهات متفاوت گسترده شده اند .
در این طبقه اگر شخص نگاه خود را به طور مورب به جانب چپ معطوف دارد محوطه ای را که بخاری در آن قرار گرفته است است خواهد دید و اگر باز به طور موربت به جانب بخاری قدم بردارد به قسمتی که در آن پیانویی قرار گرفته و «اطاق » موزیک این خانه محسوب می شود ، می رسد .
در این قسمت پنجره های بسیار بزرگ و ستون هایی که قسمتی از تنه آنها نوار پیچ شده است به دیده می آیند.
گفتیم «اطاق» موزیک ، امامرادمان محوطه ای است که به موزیک اختصاص یافته زیرا هیچ دیواری یا تیغه ای آن را از سالن پذیرایی بزرگ این خانه جدا نمی کند .
فقط کتابخانه این خانه به چهار دیوار محصور است که بتوان در آن با فراغ خاطر مطالعه کرد .
به محض آن که شخص وارد سالن پذیرایی این خانه شود ستون های ظریفی که به فواصل غیرمساوی در امتداد پله ساخته شده اند نظرش را جلب می کند .
این ستون های نازک در حالی که مانند دیواری فضای این پله کان را از بقیه تالار جدا می کنند اما چون مانند دیوار مسدود نیستند موجب می شوند که این پله جزئی از فضای تالار شود.
ذکر این نکته بی منا

دانلود آسفالت 25 ص

دانلود آسفالت 25 ص
تحقیق آسفالت 25 ص
مقاله آسفالت 25 ص
آسفالت 25 ص
دسته بندی عمران
فرمت فایل zip
حجم فایل 119 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

دانلود آسفالت 25 ص

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 25 صفحه

آسفالت لایه زیرین آسفالت یک خیابان آسفالت ماده‌ای سیاه، چسبناک و بسیار چسبنده یا شبه جامد می‌باشد.
آسفالت ماده‌ای ترکیبی است که از مخلوط کردن شن و ماسه و قیر ساخته می‌شود و در ساخت جاده، باند فرودگاه و پشت بام ساختمان‌ها به کار گرفته می‌شود.
تعریف آسفالت آسفالت به‌صورت عام به مایع غلیظ، شبه جامد یا جامدی اطلاق می‌شود که عمدتاً از هیدروکربن‌ها و مشتقات آنها تشکیل شده است و در کربن دی‌سولفید به‌طور کامل حل می‌شود.
[۱] انواع آسفالت آسفالت با توجه به نحوه کاربرد و اختلاط، به سه دسته آسفالت گرم، آسفالت حفاظتی و آسفالت سرد تقسیم‌بندی می‌شود.
آسفالت گرم آسفالت گرم به آن دسته از آسفالت‌هایی اطلاق می‌گردد، که در آن‌ها قیر و مصالح سنگی گرماگرم مخلوط شوند و گرماگرم پخش و متراکم گردند.
[۲] آسفالت گرم دارای انواع زیر می‌باشد: بتون آسفالتی این نوع از آسفالت دارای چند مجموعه اجرائی می‌باشد: گرم مخلوط شونده و گرم اجرا شونده این نوع مخلوط آسفالتی بتنی که گرم تهیه و گرم نیز اجرا شود تشکیل شده‌است از: قیر خالص (AC)، مصالح سنگی بد دانه بندی شده، مصالح سنگی خوب دانه بندی شده.
در موقع اجرا، استفاده از میله استحکام نیز رایج می‌باشد.
سرد مخلوط شونده و سرد اجرا شونده رلد آسفالت آسفالت ماستیک آسفالت‌ حفاظتی آسفالت‌های حفاظتی به آن دسته از مخلوط‌های قیر و مصالح سنگی اطلاق می‌شود که جهت پوشش و محافظت راه در مقابل عوامل جوی به‌کار گرفته می‌شوند.
آسفالت حفاظتی باعث جلوگیری از فرسایش سطح راه‌های شنی و یا آسفالته می‌شود.
این آسفالت به سهولت اجرا می‌شود و ضخامت آن معمولاً تا ۲٫۵ سانتی‌متر است.
[۲] البته آسفالت حفاظتی می‌تواند کاملاً قیر نیز باشد، که در این نوع از آسفالت حفاظتی مصالح سنگی به کار نرفته است و به نوعی آن را از مخلوط های آسفالتی نیز می‌توان جدا نمود.
که هدف از ایجاد لایه حفاظتی و اختصاصا از این نوع آسفالت ایجاد یک لایه قیر بر روی مصالح سنگدانه است تا مصالح سنگی را به مخلوط آسفالتی که بعدا مورد استفاده قرار می‌گیرد بچسباند.
در این نوع آسفالت نباید از قیری استفاده شود که به لایه سنگدانه نفوذ کند، اما باید آسفالت بالا را بچسباند.
آسفالت‌ سرد آسفالت سرد (Cold Mix) به مخلوطی از مصالح سنگی و قیر مخلوط و یا امولسیون قیر گفته می‌شود که مواد اولیه آن در دمای محیط مخلوط شوند.
در برخی انواع آسفالت سرد، ممکن است قیر بر حسب ضرورت گرم شود، اما سایر مصالح بدون گرم شدن با قیر مخلوط می‌شوند.
[۲] آسفالت سرد به دو دسته زیر تقسیم‌بندی می‌شود: آسفالت سرد پیش ساخته (Plant Mixed cold mix) ردمیکس (Road Mix) خواص فیزیکی چگالی آسفالت فشرده برابر ۲٫۲ تن بر متر مکعب می‌باشد.
آسفالت بطور کلی مخلوطی است از مصالح سنگی با دانه بندی پیوسته و یک ماده چسباننده که معمولا قیر است.
آسفالت با توجه به کاربرد آن به صورتهای گوناکون ساخته می شود.
آشناترین نوع آسفالت همان آسفالت گرم یا بتن آسفالتی گرم است.
مصالح سنگی معمولا بیش از 90 درصد مخلوط آسفالت را تشکیل می‌دهند.
از اینرو مصالح سنگی تاثیر بسزایی در کیفیت آسفالت حاصله دارد.
بتن آسفالتی بتن آسفالتی ، پوسته متراکم و سیاهرنگ