مقدماتی شبكه های بی سیم و كابلی (Wi-fi )

نیاز روز افزون به پویایی كارها ، استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن همراه ، پیجرها و بواسطه وجود شبكه های بی سیم امكان پذیر شده است
اگر كاربر یا شركت یا برنامه كاربردی خواهان آن باشد كه داده و اطلاعات مورد نیاز خود را به صورت متحرك در هر لحظه در اختیار داشته باشند شبكه های بی سیم جواب مناسبی برای آنها ست
دسته بندی برق
فرمت فایل doc
حجم فایل 3601 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 112

مقدماتی شبكه های بی سیم و كابلی (Wi-fi )

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

1- فصل اول

ـ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-1 تشریح مقدماتی شبكه های بی سیم و كابلی………………………………………………………………………………………… 2

1-1-1- عوامل مقایسه…………………………………………………………………………………………………………………………. 3

2-1-1- نصب و راه اندازی ……………………………………………………………………………………………………………….. 3

3-1-1- هزینه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

4-1-1- قابلیت اطمینان………………………………………………………………………………………………………………………. 4

5-1-1- كارائی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

6-1-1- امنیت …………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

2-1 مبانی شبكه های بیسیم……………………………………………………………………………………………………………………… 5

3-1 انواع شبكه های بی سیم……………………………………………………………………………………………………………………. 6

4-1 شبکه‌های بی‌سیم، کاربردها، مزایا و ابعاد…………………………………………………………………………………………….. 8

5-1 روش های ارتباطی بی سیم ………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-5-1- شبكه های بی سیم Indoor ………………………………………………………………………………………………… 9

2-5-1- شبكه های بی سیم Outdoor ……………………………………………………………………………………………… 9

3-5-1- انواع ارتباط ………………………………………………………………………………………………………………………… 10

4-5-1- Point To point …………………………………………………………………………………………………………… 10

5-5-1- Point To Multi Point ……………………………………………………………………………………………….. 10

6-5-1- Mesh ………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

6-1 ارتباط بی سیم بین دو نقطه ……………………………………………………………………………………………………………. 10

1-6-1- توان خروجی Access Point …………………………………………………………………………………………… 10

2-6-1- میزان حساسیت Access Point ……………………………………………………………………………………….. 10

3-6-1- توان آنتن ……………………………………………………………………………………………………………………………. 10

7-1 عناصر فعال شبکه‌های محلی بی‌سیم…………………………………………………………………………………………………. 11

1-7-1- ایستگاه بی سیم……………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-7-1- نقطه ی دسترسی………………………………………………………………………………………………………………….. 11

3-7-1- برد و سطح پوشش………………………………………………………………………………………………………………. 12

فصل دوم :‌

ـ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 15 ……………………………………………………………………………………………………………………………

1-2Wi-fi چیست؟…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2 چرا WiFi را بکار گیریم؟ …………………………………………………………………………………………………………….. 16

3-2 معماری شبكه‌های محلی بی‌سیم……………………………………………………………………………………………………….. 17

1-3-2- همبندی‌های 802.11…………………………………………………………………………………………………………. 17

2-3-2- خدمات ایستگاهی……………………………………………………………………………………………………………….. 20

3-3-2- خدمات توزیع………………………………………………………………………………………………………………………. 21

4-3-2- دسترسی به رسانه……………………………………………………………………………………………………………….. 22

5-3-2- لایه فیزیكی………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

6-3-2- ویژگی‌های سیگنال‌های طیف گسترده…………………………………………………………………………………….. 24

7-3-2- سیگنال‌های طیف گسترده با جهش فركانسی………………………………………………………………………….. 25

8-3-2- سیگنال‌های طیف گسترده با توالی مستقیم………………………………………………………………………………. 26

9-3-2- استفاده مجدد از فركانس………………………………………………………………………………………………………. 28

10-3-2- آنتن‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

11-3-2- نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

4-2 شبکه های اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………………………………… 31

2-4-1- لایه های11 . 802……………………………………………………………………………………. 32

5-2 Wi-fi چگونه كار می كند؟…………………………………………………………………………………………………………… 35

1-5-2- فقط كامپیوتر خود را روشن كنید ………………………………………………………………………………………….. 37

6-2 802.11 IEEE…………………………………………………………………………………………………………………………… 37

1-6-2- پذیرش استاندارد های WLAN از سوی کاربران…………………………………………………………………….. 42

2-6-2- پل بین شبكه‌ای……………………………………………………………………………………………………………………. 44

3-6-2- پدیده چند مسیری………………………………………………………………………………………………………………… 44

4-6-2- 802.11a ………………………………………………………………………………………………………………………… 45

5-6-2- افزایش پهنای باند………………………………………………………………………………………………………………… 48

6-6-2- طیف فركانسی تمیزتر…………………………………………………………………………………………………………… 49

7-6-2- كانال‌های غیرپوشا802.11g……………………………………………………………………………………………….. 49

8-6-2- کارایی و مشخصات استاندارد 802.11g……………………………………………………………………………… 50

9-6-2- نرخ انتقال داده در 802.11g ……………………………………………………………………………………………. 50

10-6-2- برد ومسافت در 802.11g ……………………………………………………………………………………………… 50

11-6-2- استاندارد 802.11e………………………………………………………………………………………………………… 54

7-2 كاربرد های wifi……………………………………………………………………………………………………………………………. 54

8-2 دلایل رشد wifi…………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

9-2 نقاط ضغف wifi……………………………………………………………………………………………………………………………. 56

فصل سوم

ـ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 58

1-3 امنیت شبكه بی سیم …………………………………………………………………………………………………………………………… 58

1-1-3- Rouge Access Point Problem……………………………………………………………………………….. 58

2-1-3- كلمه عبور پیش‌فرض مدیر سیستم(administrator) را روی نقاط دسترسی و مسیریاب‌های بی‌سیم تغییر دهید. 60

3-1-3- فعال‌سازی قابلیت WPA/WEP…………………………………………………………………………………………… 61

4-1-3- تغییر SSID پیش فرض………………………………………………………………………………………………………. 61

5-1-3- قابلیت پالایش آدرس MAC را روی نقاط دسترسی و مسیریاب‌های بی‌سیم فعال كنید……………….. 62

6-1-3- قابلیت همه‌پخشی SSID را روی نقاط دسترسی و مسیریاب‌های بی‌سیم غیرفعال كنید………………. 63

2-3 چهار مشکل امنیتی مهم شبکه های بی سیم 802.11 ………………………………………………………………………… 64

1-2-3- دسترسی آسان……………………………………………………………………………………………………………………… 65

2-2-3- نقاط دسترسی نامطلوب………………………………………………………………………………………………………… 67

3-2-3- استفاده غیرمجاز از سرویس…………………………………………………………………………………………………… 70

4-2-3- محدودیت های سرویس و كارایی…………………………………………………………………………………………… 71

3-3 سه روش امنیتی در شبكه های بی سیم ……………………………………………………………………………………………. 72

1-3-3- WEP(Wired Equivalent Privacy ) ………………………………………………………………………… 72

2-3-3- SSID (Service Set Identifier )……………………………………………………………………………….. 73

3-3-3- MAC (Media Access Control ) ………………………………………………………………………………. 73

4-3-3- امن سازی شبكه های بیسیم…………………………………………………………………………………………………… 73

5-3-3- طراحی شبكه……………………………………………………………………………………………………………………….. 73

6-3-3- جداسازی توسط مكانیزم های جداسازی………………………………………………………………………………… 74

7-3-3- محافظت در برابر ضعف های ساده………………………………………………………………………………………… 76

8-3-3- كنترل در برابر حملات DoS……………………………………………………………………………………………….. 77

9-3-3- رمزنگاری شبكه بیسیم………………………………………………………………………………………………………….. 77

10-3-3- Wired equivalent privacy (WEP)………………………………………………………………………. 78

11-3-3- محكم سازی AP ها…………………………………………………………………………………………………………… 78

4-3 قابلیت‌ها و ابعاد امنیتی استاندارد 802.11 …………………………………………………………………………………. 78

1-4-3- Authentication…………………………………………………………………………………………………………… 80

2-4-3- Confidentiality…………………………………………………………………………………………………………… 80

3-4-3- Integrity………………………………………………………………………………………………………………………… 80

4-4-3- Authentication…………………………………………………………………………………………………………….. 80

فصل چهارم

ـ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

1-4 تكنولوژی رادیوییWIFI ………………………………………………………………………………………………………………….. 83

2-4 شبكه Walkie_Talkie ………………………………………………………………………………………………………………… 84

3-4 به‌كارگیری وای‌فای در صنعت تلفن همراه …………………………………………………………………………………………….. 85

1-3-4- اشاره…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

2-3-4- پهنای باند پشتیبان …………………………………………………………………………………………………………………… 86

4-4 آنچه شما نیاز دارید برای ساختن یك شبكه بیسیم……………………………………………………………………………………. 89

5-4 ترکیب سیستم Wi-Fi با رایانه…………………………………………………………………………………………………………….. 90

1-5-4- وای‌فای را به دستگاه خود اضافه كنید…………………………………………………………………………………………. 91

2-5-4- اشاره …………………………………………………………………………………………………………………………………… 91

3-5-4- مشخصات……………………………………………………………………………………………………………………………… 93

6-4 به شبكه های WiFi باز وصل نشوید…………………………………………………………………………………………………….. 93

1-6-4- به تجهیزات آدرس (IP) ایستا اختصاص دهید………………………………………………………………………………. 95

2-6-4- قابلیت فایروال را روی تمام كامپیوترها و مسیریاب‌ها فعال كنید……………………………………………………….. 96

3-6-4- مسیریاب‌ها و نقاط دسترسی را در مكان‌های امن قرار دهید……………………………………………………………… 96

4-6-4- در فواصل زمانی طولانی كه از شبكه استفاده نمی‌كنید تجهیزات را خاموش كنید…………………………………. 98

7-4 آگاهی و درك ریسك ها و خطرات WIFI…………………………………………………………………………………………… 99

1-7-4- نرم افزار ………………………………………………………………………………………………………………………………. 100

2-7-4- سخت افزار…………………………………………………………………………………………………………………………… 102

استفاده از تكنولوژی MIMO جهت افزایش سرعت WiFi زیر دریا…………………………………………………………………….. 103

فصل پنجم

ـ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 105

1-5 اینتل قرار است چیپ‌ست Wi-Fi tri-mode بسازد………………………………………………………………………… 105

2-5 قاب عكس وای‌فای ……………………………………………………………………………………………………………………….. 107

1-2-5- اشاره ………………………………………………………………………………………………………………………………… 107

3-5 بررسی مادربرد جدید ASUS مدل P5E3 Deluxe/Wifi…………………………………………………………….. 107

4-5 تراشه‌هایی با قابلیت ریزموج برای ارتباطات بی سیم………………………………………………………………………….. 109

1-4-5- پتانسیل بالا …………………………………………………………………………………………………………………………. 110

2-4-5- به جلو راندن خط مقدم فناوری ……………………………………………………………………………………………. 110

فصل ششم

ـ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 114

1-6 اشاره………………………………………………………………………………………………………… 114

2-6 مروری بر پیاده‌سازی‌ شبکه‌های WiMax………………………………………………………………………………………… 115

3-6 پیاده سازی WiMAX ………………………………………………………………………………………………………………… 119

4-6 آیا وای مکس با وای فای رقابت خواهد کرد…………………………………………………………………………………….. 121

ضمائم

1-7 واژه نامه شبکه های بیسیم ……………………………………………………………………………….. 124

1- مبانی شبكه های بی سیم

1-1تشریح مقدماتی شبكه های بی سیم و كابلی

2-1مبانی شبكه های بیسیم

3-1انواع شبكه های بی سیم

4-1شبکه‌های بی‌سیم، کاربردها، مزایا و ابعاد

5-1روش های ارتباطی بی سیم

6-1عناصر فعال شبکههای محلی بیسیم

مقدمه

نیاز روز افزون به پویایی كارها ، استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن همراه ، پیجرها و … بواسطه وجود شبكه های بی سیم امكان پذیر شده است.

اگر كاربر یا شركت یا برنامه كاربردی خواهان آن باشد كه داده و اطلاعات مورد نیاز خود را به صورت متحرك در هر لحظه در اختیار داشته باشند شبكه های بی سیم جواب مناسبی برای آنها ست.

تشریح مقدماتی شبكه های بی سیم و كابلی

شبكه های محلی (LAN ) برای خانه و محیط كار می توانند به دو صورت كابلی (Wired ) یا بی سیم (Wireless ) طراحی گردند . درابتدا این شبكه ها به روش كابلی با استفاده از تكنولوژی Ethernet طراحی می شدند اما اكنون با روند رو به افزایش استفاده از شبكه های بی سیم با تكنولوژی Wi-Fi مواجه هستیم .

در شبكه های كابلی (كه در حال حاضر بیشتر با توپولوژی ستاره ای بكار می روند ) بایستی از محل هر ایستگاه كاری تا دستگاه توزیع كننده (هاب یا سوئیچ ) به صورت مستقل كابل كشی صورت پذیرد(طول كابل ازنوع CAT5 نبایستی 100 متر بیشتر باشد در غیر اینصورت از فیبر نوری استفاده میگردد) كه تجهیزات بكار رفته از دونوع غیر فعال (Passive ) مانند كابل ، پریز، داكت ، پچ پنل و………. . و فعال (Active )مانند هاب ،سوئیچ ،روتر ، كارت شبكه و……….. هستند .

موسسه مهندسی IEEE استانداردهای 802.3u را برای Fast Ethernet و 802.3ab و802.3z را برای Gigabit Ethernet ( مربوط به كابلهای الكتریكی و نوری ) در نظر گرفته است.

شبكه های بی سیم نیز شامل دستگاه مركزی (Access Point ) می باشد كه هر ایستگاه كاری می تواند حداكثر تا فاصله 30 متر ی آن (بدون مانع ) قرار گیرد. شبكه های بی سیم (Wlan ) یكی از سه استاندارد ارتباطی Wi-Fi زیر را بكار می برند:

v 802.11b كه اولین استانداردی است كه به صورت گسترده بكار رفته است .

v 802.11a سریعتر اما گرانتر از 802.11b می باشد.

v 802.11g جدیدترین استاندارد كه شامل هر دو استاندارد قبلی بوده و از همه گرانتر میباشد.

هر دونوع شبكه های كابلی و بی سیم ادعای برتری بر دیگری را دارند اما انتخاب صحیح با در نظر گرفتن قابلیتهای آنها میسر می باشد.

عوامل مقایسه

در مقایسه شبكه های بی سیم و كابلی می تواند قابلیتهای زیر مورد بررسی قرار گیرد:

v نصب و راه اندازی

v هزینه

v قابلیت اطمینان

v كارائی

v امنیت

نصب و راه اندازی

در شبكه های كابلی بدلیل آنكه به هر یك از ایستگاههای كاری بایستی از محل سویئچ مربوطه كابل كشیده شود با مسائلی همچون سوارخكاری ، داكت كشی ، نصب پریز و……… مواجه هستیم در ضمن اگر محل فیزیكی ایستگاه مورد نظر تغییر یابد بایستی كه كابل كشی مجدد و …….صورت پذیرد

شبكه های بی سیم از امواج استفاده نموده و قابلیت تحرك بالائی را دارا هستند بنابراین تغییرات در محل فیزیكی ایستگاههای كاری به راحتی امكان پذیر می باشد برای راه اندازی آن كافیست كه از روشهای زیر بهره برد:

v Ad hoc كه ارتباط مستقیم یا همتا به همتا (peer to peer ) تجهیزات را با یكدیگر میسر می سازد.

v Infrastructure كه باعث ارتباط تمامی تجهیزات با دستگاه مركزی می شود.

بنابراین میتوان دریافت كه نصب و را ه اندازی شبكه های كابلی یا تغییرات در آن بسیار مشكلتر نسبت به مورد مشابه یعنی شبكه های بی سیم است .

هزینه

تجهیزاتی همچون هاب ، سوئیچ یا كابل شبكه نسبت به مورد های مشابه در شبكه های بی سیم ارزانتر می باشد اما درنظر گرفتن هزینه های نصب و تغییرات احتمالی محیطی نیز قابل توجه است .

قابل به ذكر است كه با رشد روز افزون شبكه های بی سیم ، قیمت آن نیز در حال كاهش است .

قابلیت اطمینان

تجهیزات كابلی بسیار قابل اعتماد میباشند كه دلیل سرمایه گذاری سازندگان از حدود بیست سال گذشته نیز همین می باشد فقط بایستی در موقع نصب و یا جابجائی ، اتصالات با دقت كنترل شوند.

تجهیزات بی سیم همچون Broadband Router ها مشكلاتی مانند قطع شدن‌های پیاپی، تداخل امواج الكترومغناظیس، تداخل با شبكه‌های بی‌سیم مجاور و … را داشته اند كه روند رو به تكامل آن نسبت به گذشته(مانند 802.11g ) باعث بهبود در قابلیت اطمینان نیز داشته است .

كارائی

شبكه های كابلی دارای بالاترین كارائی هستند در ابتدا پهنای باند 10 Mbps سپس به پهنای باندهای بالاتر( 100 Mbps و 1000Mbps ) افزایش یافتند حتی در حال حاضر سوئیچهائی با پهنای باند 1Gbps نیز ارائه شده است .

شبكه های بی سیم با استاندارد 802.11b حداكثر پهنای باند 11Mbps و با 802.11a و 802.11g پهنای باند 54 Mbps را پشتیبانی می كنند حتی در تكنولوژیهای جدید این روند با قیمتی نسبتا بالاتر به 108Mbps نیز افزایش داده شده است علاوه بر این كارائی Wi-Fi نسبت به فاصله حساس می باشد یعنی حداكثر كارائی با افزایش فاصله نسبت به َAccess Point پایین خواهد آمد. این پهنای باند برای به اشتراك گذاشتن اینترنت یا فایلها كافی بوده اما برای برنامه هائی كه نیاز به رد و بدل اطلاعات زیاد بین سرور و ایستگاهای كاری (Client to Server ) دارند كافی نیست .

امنیت

بدلیل اینكه در شبكه های كابلی كه به اینترنت هم متصل هستند، وجود دیواره آتش از الزامات است و تجهیزاتی مانند هاب یا سوئیچ به تنهایی قادر به انجام وظایف دیواره آتش نمیباشند، بایستی در چنین شبكه هایی دیواره آتش مجزایی نصب شود.

تجهیزات شبكه های بی سیم مانند Broadband Routerها دیواره آتش بصورت نرم افزاری وجود داشته و تنها بایستی تنظیمات لازم صورت پذیرد. از سوی دیگر به دلیل اینكه در شبكه‌های بی‌سیم از هوا بعنوان رسانه انتقال استفاده میشود، بدون پیاده سازی تكنیك‌های خاصی مانند رمزنگاری، امنیت اطلاعات بطور كامل تامین نمی گردد استفاده از رمزنگاری WEP (Wired Equivalent Privacy ) باعث بالا رفتن امنیت در این تجهیزات گردیده است .

جدول مقایسه ای :

نوع سرویس

شبكه های كابلی

شبكه های بی‌سیم

نصب و راه اندازی

نسبتا مشكل

آسان

هزینه

كمتر

بیشتر

قابلیت اطمینان

بالا

متوسط

كارائی

خیلی خوب

خوب

امنیت

خوب

نسبتا خوب

پویایی حركت

محدود

پویاتر

مبانی شبكه های بیسیم

شبکه های بی سیم (Wireless) یکی از تکنولوژی های جذابی هستند که توانسته اند توجه بسیاری را بسوی خود جلب نمایند و عده ای را نیز مسحور خود نموده اند.

ارائه سرویس بدون سیم اینترنت یا WiFi، که امروزه در بسیاری نقاط دنیا به منظور جذب مشتری و به عنوان خدمتی نوین در جهت ارتقای سازمان در بازار رقابت، انجام می‌گیرد. خدمات اینترنت بی‌سیم علاوه بر مکان‌های متعدد مانند هتل‌ها، نمایشگاه‌ها، بنادر، سالن‌های همایش و فرودگاه‌ها در منازل و محل‌های کار نیز عرضه می‌گردد و موجبات رضایت خاطر مشتریان و مسافران، به‌خصوص مشتریان و مسافران خارجی را فراهم آورده است.
بر اساس آمار تعداد کاربران این سرویس از 12 میلیون نفر در سال 2002 به حدود 700 میلیون نفر در سال 2008 برآورد می‌گردد. از طرفی META Group و In-Stat/MDR تخمین می‌زنند که در 99%از تولیدات شرکت‌‌های تولید کنندة کامپیوترهای laptop که در سال 2007 به فروش خواهند رسید، قابلیت استفادة بی‌سیم (WiFi) بطور پیش‌فرض لحاظ خواهد گردید. اینترنت بی‌سیم که تحت نام WiFi نیز شناخته می‌شود، یک تکنولوژی شبکه‌ پرسرعت است که بطور وسیعی در خانه‌ها، مدارس، کافه‌ها، هتل‌ها و سایر مکان‌های عمومی مانند کنگره‌ها و فرودگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. WiFi امکان دسترسی به اینترنت، بدون نیاز به کابل یا سیم را برای وسایلی مانند کامپیوترهای کیفی (Laptop) ، کامپیوتر‌های جیبی (PDA) و کامپیوتر‌های شخصی (PC) دارای کارت Wireless فراهم می‌کند. بدین ترتیب مسافر بدون آنکه مجبور به اتصال کامپیوتر خود به خط تلفن یا شبکة اتاق خود باشد، می‌تواند در محل هتل با آسودگی از اینترنت استفاده نماید.

امروزه، حدود 50% از لپ تاپهای جدید با توانایی کارکردن بصورت بی سیم به بازار ارائه میشوند. تمام محصولات جدید لپ تاپهای اپل (Apple) هم با امکانات بی سیم و هم بلوتوث ساخته شده در درونشان به بازار عرضه میشوند. بسیاری از لپ تاپهای با سیستم عامل ویندوز مایکروسافت بطور مشابه با توانایی کار کردن بصورت بی سیم میباشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *