متالوگرافی

مقدمه چدن خاكستری از آلیاژ آهن و كربن كه حدود 2% بیشتر باشد ویا سرعت سرد كردن پایین و یا سیلیسیم كه باعث ناپایداری سمنتیت می شود چدن خاكستری تولید خواهد شد

حال اگر مقدار كربن آن كمتر از3 4% باشد چدن خاكستری كم كربن بدست می‌آید كه ریخته‌گری راحتری نسبت به فولادها دارد كه ممكن است دارای زمینه مزیت و پرلیتی باشد

دسته بندی سایر گروه های علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 51

متالوگرافی

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست مطالب

عنوان: چدن خاكستری كم كربن.. 1

چكیده: آزمایش و بررسی ساختار میكروسكوپی چدن خاكستری كم كربن.. 1

مقدمه. 2

اهمیت متالوگرافی.. 2

هدف از پولیش كردن و اچ كردن.. 3

شرح آزمایش (نحوه انجام كار) 3

نتیجه آزمایش: 5

چدن خاكستری.. 5

چدنهای خاكستری.. 8

بحث و بررسی در مورد چدنهای خاكستری: 8

تغییر كربن معادل در چدنهای خاكستری: ( بحث و بررسی) 9

نتیجه كار. 10

چدن‌ها Castiron. 10

چدن نشكن.. 11

چدن داكتیل. 12

هدف آزمایش: بررسی ریزساختار چدن داكتیل. 13

بحث و بررسی«چدن داكتیل». 13

چدن سفید. 14

سفید شدن چدن به دلیل نفوذ تلور. 15

چدن سفید. 15

هدف آزمایش: بررسی ریزساختار چدنهای سفید قبل و بعد از اچ كردن.. 15

بحث و بررسی در مورد چدنهای سفید. 16

ساختار ماكروسكوپی چدن سفید. 16

بررسی ساختار چدن سفید. 17

مقدمه: 17

روش آزمایش… 17

چدن مالیبل. 18

چدن مالیبل با زمینه پرلیتی.. 19

چدن مالیبل. 19

هدف آزمایش: بررسی زیرساختار چدن مالیبل. 19

بحث و بررسی (چدن مالیبل) 20

فولادها 21

مقدمه: 21

مقدمه. 22

فولاد های عملیات حرارتی نشده. 22

موضوع: بررسی ساختار میكروسكوپی فولادهای ساده كربنی.. 22

مقدمه: فولادها Stcell 22

فولادهای هیپوریوتكتوئیدی.. 23

نام گزارش: بررسی زمینه و ساختار فولادهای ساختمانی.. 24

تئوری آزمایش… 24

بحث و نتیجه گیری.. 25

نام گزارش: تحقیق و بررسی زمینهای فولادهای ابزار. 25

بحث و نتیجه گیری.. 26

فولاد. 27

موضوع: بررسی ساختمان میكروسكوپی فولادهای ساده كربنی.. 28

مقدمه: فولادها Steel 28

مقدمه. 29

سمنتیت (كاربید آهن): 29

تبدیل آهسته فولاد. 29

تأثیر عناصر دیگر بر فولاد. 35

گوگرد: 35

منگنز: 36

فسفر: 36

فولادهای هیپویوتكتوئیدی HYPOEUTOID.. 36

فولادهای هیپویوتكتوئیدی.. 37

فولادهای هیپویوتكتوئیدی.. 39

تعریف تحول یوتكتوئیدی و هیپوتكتوئیدی.. 40

گزارش كار سوم: 40

عنوان گزارش: آلیاژهای آلومینیوم. 40

گزارش كار چهارم. 42

نمونه ای از موارد كاربرد آلیاژهای آلومینیوم. 43

آلیاژهای آلومینیوم ـ آلومینیوم خالص تجاری.. 43

نتیجه كار. 44

آلومینیوم خالص…. 44

انواع سمباده‌های موردنیاز. 44

هدف آزمایش: تأثیر سرعت كردن بر خواص آلومینیوم. 44

بحث و بررسی در مورد آلومینیوم خالص…. 45

عنوان: چدن خاكستری كم كربن

چكیده: آزمایش و بررسی ساختار میكروسكوپی چدن خاكستری كم كربن

مقدمه: چدن خاكستری از آلیاژ آهن و كربن كه حدود 2% بیشتر باشد ویا سرعت سرد كردن پایین و یا سیلیسیم كه باعث ناپایداری سمنتیت می شود چدن خاكستری تولید خواهد شد.

حال اگر مقدار كربن آن كمتر از3 / 4% باشد چدن خاكستری كم كربن بدست می‌آید كه ریخته‌گری راحتری نسبت به فولادها دارد كه ممكن است دارای زمینه مزیت و پرلیتی باشد.

روش آزمایش: در اولین مراحل بریدن نمونه از قطعه اصلی به وضوح و نرمی و خوشتراشی آن پی می‌بریم بعد از بریدن، سوهان كاری آن نیز به راحتی انجام می‌شود. اما سمباده كاری آن علی رقم نرمی بالای آن با مشكل مواجه می شد. به طوری كه با صرف كردن زمان حدود 3 / 1 بر سمابده كاری چدن‌های نظیر قبل كمتر به صافی مسطح می‌رسیدیم.

همه از سوهان كاری و پولیش كاری (قبل از اچ كردن) نمونه را زیر میكروسكوپ می‌گذاریم در اولین نگاه خطوط بیش از حد سمباده و دستگاه پولیش مانع از دیدن گرافیت های آن می شد.

و سپس حدود پنج الی هفت ثانیه در محلول برای اچ كردن فرو می‌بردیم بعد از درآوردن از محلول و شستن قطعه آن را زیر میكروسكوپ گذاشتیم كه زمینه را مشاهده كردیم.

مقدمه

اهمیت متالوگرافی

متالوگرافی در مفهوم كلی عبارت است از مطالعه ساختار درونی فلزات و آلیاژها و رابطه این ساختار با تركیب، نمونه تولید، و شرایط انجماد و خواص شیمیایی و مكانیكی آنها می‌باشد. یكی از آزمایشهای مهم واحد كنترل كمی و كیفی خط تولید ریخته‌گری متالوگرافی است كه امروزه هم جنبه كنترل كیفی و هم جنبه تحقیقاتی به خود گرفته است.

اگر بخواهیم به اهمیت این آزمایشگاه بیشتر واقف گردیم لازم است اهداف مهم این آزمایشگاه را به صورت خلاصه بیان و توجه كنیم.

1 ـ بررسی عیوب میكروسكوپی و بعضی از عیوب ماكروسكوپی فلزات و آلیاژهای تولید شده از قبیل درشت دانگی و رشد و ناهمگونی فازهای ناخواسته و عدم توزیع ـ یكنواخت دانه ها و فازها و….

2 ـ تشخیص، تقریبی تركیب شیمیایی آلیاژ از طریق بررسی ساختار درونی و استفاده از دیاگرافم فازی آن آلیاژ كه این هدف بیشتر زمانی لازم می‌شود كه امكانات آزمایشگاه تجزیه فلزات در دسترسی نباشد.

3 ـ بیشتر از روش ماكروسكوپی استفاده می‌شود و كمكی برای آزمایشگاه انجماد است و عبارتست از كنترل نحوه و نوع انجماد و رشد ماكروسكوپی دانه‌ها و رابطه با شرایط ریختگی آن آلیاژ كه كنترل آن می‌تواند در بهبود خواص مكانیكی و سلامتی قطعه ریختگی مؤثر باشد.

لازم به ذكر است كه بین اهداف گفته شده هدف اول بسیار مهمتر است و آن را به دو بخش اصلی تقسیم می‌كنیم.

1 – جنبه تكنولوژیكی

2 ـ جنبه متالوژیكی

هدف از پولیش كردن و اچ كردن

شاید سئوالی پیش آید كه پولیش و اچ كردن چیست؟

پولیش كردن عبارتست از سمباده كاری ریز كه تشكیل شده از سمباده‌های ضدآب كه از شماره‌های 1000 – 320 تشكیل شده و نصب شده روی فلز آلومینیومی كه در زیر شیرآبی قرارگرفته و در حین سمباده‌كاری آب مدام روی آن ریخته می‌شود.

اچ كردن یعنی مرئی كردن ساختار بلورین فلز و ایجاد مغایرت بین سازنده‌های مختلف آن می‌باشد. آچ كننده هامانند (اسیدهائی آلی و غیرآلی و پیكه‌ای و نیسال و…)

شرح آزمایش (نحوه انجام كار)

اولین كاری كه برای انجام الزامی است بریدن یك قطعه به ابعاد موردنیاز از میلگرد آج دار و ساده كه در این كار 1 سانتیمتر می‌باشد. پس از بریدن قطعه آن سوهان، نرده و سطح این نمونه را گونیا می‌كنیم. و با سوهانهای خشن و نرم تمام سطح را می‌زنیم تا هم به اندازه مناسبی برسد و هم سطح گونیا شود.

بعد از اتمام سوهانكاری به قسمت سمباده كاری یا پولیش زدن می‌رسیم.

در این قسمت نمونه را روی محلی كه در آن سمباده‌ها از نرم تا خشن روی سكو قرار گرفته‌اند می‌گذاریم تا به ترتیب سمباده را شروع كنیم در ضمن در روی هر كدام (هر شماره) از سمباده‌های شیرهای آبی تعبیه شده تا در حین كار آب روی نمونه سمباده ریخته و كار را بهتر و روانتر انجام دهیم. علت اینكه آب باید روی نمونه مداوم باشد جلوگیری از مسردود شدن كاغذ سمباده یا جلوگیری از خط روی نمونه می‌باشد.

روش كار به این گونه است كه ابتدا از سمباده های خشن استفاده كرده و به ترتیب شماره به طرف نرم آن می رویم تا خشهای افتاده روی نمونه را حذف كرده و تا انجام این كار از سمباده‌ها استفاده می‌كنیم.

بعد از اتمام كار و اطمینان از عاری بودن خش نوبت به دستگاه پولیش می‌رسد دستگاههای كه در آن صفحه وجود دارد كه آن توسط نیروی اتروموتوری می‌چرخد و روی این صفحه پارچه‌ای نصب شده نام این پارچه ماهوت می‌باشد و طرز كار این است كه هنگام چرخش صفحه نمونه را روی آن قرار داده تا اگر خشی روی قطعه بود برطرف شود و علت آن سایش بین الیاف پارچه ماهوت و سطح قطعه باعث برطرف شدن خشها می‌شود.

برا یاینكه این كار سریعتر وب هتر انجام شود اكسیدآلومینیوم را به همراه آب مخلوط كرده كه رنگ آن سفید می‌شود و هنگام چرخش صفحه و قرار گرفتن نمونه روی آن این محلول روی آن ریخته شده و برخورد دانه‌های اكسید آلومینیوم با سطح نمونه باعث از بین رفتن خشهای روی قطعه می شود. بعد از شستن خشك كردن سطح نمونه آن را برای اچ كردن آماده می‌كنیم.

محلول اچ برای هر قطعه متغیر است و برای قطعه كاسه فولاد می‌باشد اسیدنیتریك و الكل می‌باشد.

برای انجام كار باید نمونه را در داخل محلول اچ گذاشته و قرار می دهیم البته زمان قرار دادن در داخل محلول به عواملی مانند جنس فلز و ساختمان و سختی آب بستگی دارد و می تواند از 1 تا 5 ثانیه متغیر باشد و بعد از گذاشتن قطعه در داخل محلول اچ و زمان موردنظر آن را سریعاً برداشته و می‌شوئیم و بعد سطح آن را با الكل تمیز می كنیم و سپس خشك می‌كنیم.

حال نمونه یا قطعه‌ها برای مشاهده كردن از میكروسكوپ آماده است تا بررسی روی ساختار این فولاد را انجام دهیم بعد از نگاه كردن با میكروسكوپ نتیحه گرفتیم كه این فولاد كم كربن هیپبویوتكتوئیدی به شكل زیر می باشد و نتیجه آن به صورت زیر است:

نتیجه آزمایش:

نتیجه اینكه این فولاد، هیپریوتكتوئیدی می باشد و باتوجه به ساختار درونی یعنی زمینه فریت و دانه‌های درشت پرلیت می فهمیم كه دارای 4/0% كربن می‌باشد و 5% فریت و 5% پرلیت پس نتیجه می گیرمی هر چه پرلیت در ساختار فلز بیشتر باشد درصد كربن نیز بیشتر می‌باشد و هر چه مقدار و درصد كربن كمتر مقدار فریت بیشتر می‌شود و تیره بودن سطح در زیر میكروسكوپ دلیل بر این ادعا می‌باشد.

چدن خاكستری

بخش عظیمی از چدن ریختگی از چدن خاكستری هستند كه معمولاً تحت عنوان چدن ریختگی نامیده می‌شوند. البته عنوان مذكور برای تعریف چدن خاكستری به طور نامناسبی به كار می رود در حالیكه نام چدن خاسكتری بدان جهت انتخاب شده است كه رنگ مقطع شكست خاكستری است. خاكستری بودن رنگ سطح مقطع شكسته شده این آلیاژ ناشی از وجود ورقه‌های نازك گرافیت در چدن خاكستری است. هنگامی كه تركیب شیمیایی چدن مذاب و سرعت سرد كردن آن مناسب باشد در خلال انجماد كربن مزبور در چدن جدا می شود و ورقه‌هایی از گرافیت تشكیل می‌گردد. دانه‌های این گرافیت ها به داخل مذاب رشد می كند و به همین جهت برای تشكیل ورقه‌های آزادی عمل دارند.

وجود گرافیت ورقه‌ای سبب می‌شود كه چدن خاكستری دارای خصوصیات بی‌نظیری باشد منجمله داشتن قابلیت ماشین كاری خوب در شرایطی كه میزان سختی نیز در حدی است كه مقاومت در برابر سایش عالی است توانایی مقاومت در برابر سوختن در مراحل آخر از بین رفتن مواد روغن كاری خوب است و همچنین خاصیت الاستیكی غیرعادی كه باعث می‌شود قابلیت ارتعاش داشته باشد.

چندین فاكتور مختلف بر روی جوانه زنی و رشد ورقه‌های گرافیت تأثیر می‌گذارند بطوریكه این ورقه‌های گرافیت می توانند به شكلها و فرمهای مختلفی ظاهر شوند.

مقدار گرافیت موجود در چدن اندازه و نحوه توزیع آن نیز بر روی خواص چدن بر روی آنها مؤثر است، مشخص نمودن خواص مطلوب ارجعیت دارد.

نوعی ساختار زمینه در چدنهای با گرافیت ورقه‌ای تأثیر كمتری در استحكام این چدنها نسبت به شكل، اندازه و توزیع گرافیت‌ها دارد. در صورتی كه نوع ساختار زمینه عامل مهمی در تعیین سختی و قابلیت ماشینكاری در این چدنها است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *