بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه

دانشگاههای ما، به دلیل گرفتاریها و مسائل گوناگون، كمتر فرصت این را داشته اند به نظرات دانشجویان، كه در حقیقت دریافت كنندگان اصلی آموزش عالی هستند، وقوف پیدا كنند و ملاحظه نمایند كه آیا آموزش عالی در راه صحیح و مناسب حركت می كند، یا آن كه چنین نیست و تلاشها فاقد جهت هستند
دسته بندی خبرنگاری
فرمت فایل doc
حجم فایل 209 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 157

بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

فصل اول : كلیات

الف- مقدمه. 2

ب- بیان مسأله. 3

ج- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 4

د- اهداف پژوهش…. 6

فصل دوم : ادبیات تحقیق

الف- مقدمه. 9

ب- پیشینه تحقیق.. 9

ج- نقد و بررسی تحقیقات انجام شده. 32

د- مبانی مفهومی تحقیق.. 33

فصل سوم : روش شناسی

الف- مقدمه. 37

ب- روش تحقیق.. 38

ج- جامعه آماری تحقیق.. 40

د- حجم نمونه. 41

ه- شیوه نمونه گیری.. 41

و – فرضیات تحقیق.. 43

و- 1- سوالات اصلی تحقیق.. 43

ز- روش گردآوری اطلاعات.. 44

ح- پیش آزمون، روایی (Validity) و اعتبار ((Reliability.. 44

ط- متغیرهای پژوهش…. 46

ی- تعریف عملیاتی متغیرها 47

س- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 74

فصل چهارم : نتایج یافته ها

جداول و نمودارها…………………………………………………………………………………………………………………………..31

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

الف- مقدمه. 74

ب- نتیجه گیری.. 75

ب- 1- ویژگیهای جمعیتی پاسخگویان.. 75

ب- 2- توصیف متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق.. 76

د- پیشنهادات و محدودیتها………………………………………………………… 77

مقدمه

دانشگاههای ما، به دلیل گرفتاریها و مسائل گوناگون، كمتر فرصت این را داشته اند به نظرات دانشجویان، كه در حقیقت دریافت كنندگان اصلی آموزش عالی هستند، وقوف پیدا كنند و ملاحظه نمایند كه آیا آموزش عالی در راه صحیح و مناسب حركت می كند، یا آن كه چنین نیست و تلاشها فاقد جهت هستند.

یك رودخانه همیشه مسیر خودش را پیدا می كند و به دریا می ریزد، ما هم باید هدف و راه خودمان را پیدا كنیم، هدف اصلی همه انسانها خوشبخت زیستن است و لازمه خوشبختی خوب دانستن است و اگر دانشگاه می رویم به دلیل بهتر یاد گرفتن و خوشبخت شدن در زندگی است.

تمام سازمانهای آموزش دنیا باید از خودشان این سئوال را داشته باشند كه آیا ما می توانیم این كسانی را كه به این مراكز آمده اند راضی، موفق و در نهایت خوشبخت كنیم؟ این رسالت بزرگ در دست معلمین و استادان معظم ماست، بنابراین آشنا شدن با دیدگاهها و نظرات دانشجویان نسبت به یك استاد خوب كمك می كند تا استاد از دریچه چشم و عقاید دانشجو دیده شود. همانطور كه ملاحظه می شود دانشگاهها یكی از مراكز یا مجامع تبادل افكار، اطلاعات و مفاهیم در هر جامعه ای می باشد و میزان كار آیی استادان به نحوه آموزش آنها بستگی دارد، شناخت یك استاد خوب هم بستگی به شناخت ویژگیهای او دارد. معیارهای ارزشیابی فرمول از قبل تعیین شده و ثابت نیستند و در شرایط متفاوت آموزشی دستخوش تنوع و دگرگونی می شوند.

رضایت دانشجو از اساتید موجب دلگرمی و تلاش او در درس شده و همین رضایت آینده درخشان تر ی را برای او و جامعه رقم می زند، بنابراین این آگاهی از نظرات دانشجویان كه از سرمایه های ثابت و همیشگی هر نهاد آموزشی اند و اندیشیدن به تجارب و گرایش آنان ضرورت مهم دیگری است كه نمی توان از آن غافل بود، اطلاعات بدست آمده به میزان زیادی می تواند زمینه ای عینی و مشخص و روشن، بر حل بسیاری از مسائلی كه هم اكنون اكثر دانشگاهها ما با آن مواجهند فراهم آورد و مسئولان را بر پاره ای از مشكلات و نقاط ضعف والبته نقاط قوت در آموزش عالی واقف سازد و تغییراتی در برنامه های موجود به وجود آورد

ب- بیان مسأله

موفقیت هر سازمانی در گرو رضایت مراجعین آن است وهمین رضایت موجب شكوفایی، رشد و پیشرفت و همچنین سازمان دهی بهتر خواهد شد. بنابراین راضی بودن و راضی ماندن یكی از مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است كه هر سازمان و مركزی برای این امر مهم باید تلاش كند. یكی از این مراكز مهم و پر اهمیت مركز آموزش عالی است كه تربیت كننده نسل جوان، پیشرو و آینده ساز مملكت است.

بنابراین، این مراكز باید تلاشی مضاعف نسبت به دیگر سازمانها و ارگانها داشته باشند. در دانشگاهها اولین مساله ای كه مهم به نظر می رسد رضایت دانشجو از استاد است. بر همین اساس در بررسیهای اولیه ای كه از طریق مصاحبه اكتشافی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان به عمل آمد، این نتیجه بدست آمد که دانشجویان از اساتید خود رضایت كمی دارند، در ضمن هیچگونه كار تحقیقاتی در این زمینه در این مركز انجام نشده بود، در بررسی كارهای تحقیقی خارج از این مركز هم شاهد نارضایتی دانشجویان از اساتید و بخشهای مختلف از جمله كادر اداری، كتابخانه، خدمات رفاهی و ………..) بودیم.

ج- اهمیت و ضرورت پژوهش

بر طبق دیدگاههای جدید تكنولوژی آموزشی، معلم مهمترین عامل موفقیت در اهداف آموزش است و از آنجایی كه دانشجویان چشم بیدار جامعه هستند و در هر كشوری از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار می باشند و دانشگاهها یكی از مراكز یا مجامع تبادل افكار، اطلاعات و مفاهیم هستند، پرداختن به موضوع رضایت نقش چشمگیری در تحقق توسعه همه جانبه و ارتقاء بهره وری به عهده دارد. باید در این مجامع فضایی فراهم شود كه با ایجاد روابط انسانی بین استاد و دانشجو، آنها را افرادی متعهد و ملزم به رعایت قوانین و مقررات و از طرفی كار آمد برای فردای جامعه پرورش داد، كه در این صورت موجبات افزایش كارایی و بهره وری فراهم آمده و این امر هم از جمله اهداف عمده نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت دستیابی به توسعه انسانی و اسلامی است و با توجه به تجربه كشور های موفق جهان به این مطلب كه در مقایسه بین عوامل موثر در رشد و توسعه اجتماعی، اقتصادی، صنعتی آنچه از عوامل دیگر مهمتر می باشد، توجه به ارزشها ی انسانی و ابعاد معنوی یك كار است و رضایت افراد در محیط كار و تحصیل میل و رغبت درونی افراد را برای انجام كار توام با كیفیت مطلوب فراهم می آورد.

اهمیت و ضرروت این تحقیق از آنجایی مشخص می شود كه در دانشگاهها با قشر جوانی كه آینده ساز مملكت هستند روبه رو هستیم و چون آنها جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند بنابراین رضایت یا عدم رضایت آنان در سازمان آموزشی نقش بسزایی دارد. پس ضرورت آشنا شدن با دیدگاه دانشجویان نسبت به یك استاد خوب كمك می كند تا استاد از دریچه چشم دانشجو دیده شود و مسائل و مشكلات نمایان گردد و با ارائه برنامه های مناسب در تنظیم فعالیتهای تدریس، ارزیابی، تصمیمات آگاهانه ای گرفته شود.

در بررسیهای اولیه مساله بودن رضایت دانشجویان به چشم می خورد و نشانه هایی از نارضایتی در گفت و شنودها با دانشجویان مشهود بود، تحقیق علمی كمكی خواهد بود تا به طور دقیق با ابعاد این امر آشنا و بتوانیم با تكیه بر نتایج علمی در جهت بالا بردن و تقویت سطح رضایت دانشجویان راهكارهایی اتخاذ نمائیم.

د– اهداف پژوهش

محقق دراین تحقیق به دنبال دستیابی به پاسخی روشن برای سوال اساسی تحقیق(سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی – واحد قوچان در سال تحصیلی 85-1384 ) یعنی تعیین و اندازه گیری میزان رضایت دانشجویان از اساتید در هر یك از حیطه های مختلف با استفاده از مقیاس های اندازه گیری كه در قالب پرسشنامه برای رضایت طراحی شده است و مشخص كردن سهم هر یك از عوامل و تعیین اهمیت هر كدام از آنها است.

با توجه به اهداف تحقیق رسیدن به نتایج علمی دارای ارزش می باشد. اما زمانی این نتایج به واقعیت نزدیك می شود كه از این نتایج در راه بهبود اوضاع و تصمیم گیریهای مسئولین استفاده شود وامیدوارم كه نتیجه این تحقیق بتواند یك منبع مفیدی برای دست اندركاران امور اجرایی این مركز آموزشی باشد و از طرفی ما به عنوان قشری كه با علوم اجتماعی سر و كار داریم هدف اصلی این است كه تاثیر روابط انسانی را بر رفتار انسانها اعم از احساس و فكر و عمل آنها را بشناسیم.

اهداف فرعی تحقیق شامل :

1- بررسی و مقایسه میزان رضایت دانشجو از اساتید در ابعاد مختلف.

2- بررسی و مقایسه رضایت دانشجو از اساتید با توجه به ویژگیهای فردی دانشجویان.

3- بررسی و مقایسه رضایت دانشجو از اساتید در بین رشته های مختلف.

4- بررسی وجوه تشابه و تمایز میزان رضایت با متغیرهای مستقل تحقیق.

5- بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق.

الف- مقدمه

این فصل از تحقیق شامل سه بخش فرعی است که عبارتند از: پیشینه تحقیق و پس از آن به نقد و بررسی تحقیقات مزبور پرداخته است. در نهایت تعریفی از رضایت به عنوان چارچوب مفهومی کار ارائه گردیده است.

ب- پیشینه تحقیق

هر پدیده دارای سابقه یا پیشینه ای است كه مطالعه سابقه آن محقق را در شناسایی و درك دقیق ماهیت آن پدیده یاری می كند

(ساروخانی 1372: 147)

یك تحقیق علمی فرایندی مداوم و پویا است كه در آن، گذشته، حال و آینده موضوع پیوند می یابد. واقعیتهای مورد تحقیق دارای چنین خصلتی می باشند. یعنی ریشه ای در گذشته ، وضع و حال در زمان موجود و دور نمایی در آینده دارد. وقتی یك محقق در خصوص موضوع مورد نظرش به منابع مختلف مراجعه می كند:

اولا از محتوای منابع در رابطه با موضوع آگاه می شود و براساس آن می تواند حد و مرز شناخت علمی را در رابطه با موضوع مشخص كند و آماده شود تا قدم به جلو بر دارد.

دوما با آگاهی از نكات قوت و ضعف منابع در برخورد با موضوع می تواند چهار چوب نظری جامع تر و واقع بینانه تری را شكل دهد و خطاهای قبل را مرتكب نشود در این تحقیق سعی شده در حد امكان با مطالعه منابع متعدد مرتبط شامل: كتاب، مقالات و مراجعه به مراكز علمی و پژوهشكده های آستان قدس و كتابخانه ها و بررسی تحقیقات انجام شده شامل طرحهای پژوهشی و پایان نامه ها، آنها را ارزیابی كرده و با مصاحبه اكتشافی نزدیكی بیشتری به موضوع حاصل گردد.

ب- 1- تحقیقات انجام شده در داخل كشور :

با جستجو در پایگاه اطلاعات جامع پایان نامه های تحصیلی و طرحهای تحقیقاتی كشور ((iran .doc و سایر پایگاه های اطلاعاتی موجود در اینترنت، بررسی طرحهای پژوهشی در موسسات پژوهشی و آموزشی مختلف، در ارتباط با موضوع مورد نظر تعداد 13 اثر تحقیقی در داخل ایران جمع آوری شده که به صورت مقاله، طرح پژوهشی و یا رساله کارشناسی ارشد و دکترا ارائه شده است. ترتیب ارائه مقاله با توجه به نزدیکی موضوع اثر به عنوان تحقیق حاضر است كه در ذیل بدان اشاره شده است :

1فتحی، یدالله، میزان رضامندی دانشجویان از ارائه مشاوره و راهنمایی در دانشگاه علوم پزشکی همدان”.

هدف این مطالعه بررسی وضعیت رضامندی دانشجویان از ارایه خدمات مشاوره و راهنمایی تحصیلی از طریق دانشگاه ها بوده است. تعداد 445 نفر دانشجوی (230 نفر مرد، 215 نفر زن) سال آخر تحصیلی کلیه رشته های مختلف باضافه دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی و نشانه شناسی پزشكی و علوم پایه دندانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی در مانی استان همدان به صورت داوطلبانه در این مطالعه شركت نمودند. میزان رضامندی دانشجویان در خصوص ارایه راهنمایی و مشاوره توسط پرسشنامه ای تهیه و پس از پایایی و روایی آنها مورد استفاده قرار گرفت. نمره رضامندی دانشجویان (82/10 SD. 52/25M) از ارایه مشاوره و راهنمایی اساتید غیر قابل قبول (نمره كمتر از 30) بوده است. نمره رضامندی دانشجویان مرد دانشكده های پرستاری و مامایی به میزان 3512 (SD11/74) و بهداشت به میزان 3098 (SD9/07) قابل قبول بوده است. هم چنین تفاوت زیادی بین نمره رضامندی دانشجویان مرد 2607، (SD11/74) و زن 2409 (SD9/72) دانشگاه وجود نداشت. این مطالعه نشان داد ارایه مشاوره و راهنمایی دانشگاه نتوانسته است جایگاه رضایت بخشی برای دانشجویان داشته باشد همچنین دانشجویان منبع مطمئن و مشخصی برای رفع نیازهای مشاوره ای و راهنمایی در طی دوران تحصیل خود نمی شناسند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *