بررسی تکنولوژی نساجی

بررسی تکنولوژی نساجی
دسته بندی نساجی
فرمت فایل docx
حجم فایل 98 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 120

بررسی تکنولوژی نساجی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

بررسی تکنولوژی نساجی

عنوان

صفحه

1- مقدمه

2- تاریخچه

3- خلاصه مطلب تكنولوژی و اقتصادی

– بررسی تكنولوژی بافندگی

– ماشین های بافندگی با ماكو

– ماشین های بافندگی بی ماكو

– مقایسه ماشین های با ماكو و بی ماكو و مكانیزمهای راپیری

– بررسی اقتصادی

– ویژگیهای ماشین های بی ماكوی جدید.

ماشین های با فندگی با ماكو:

1-1-1- اجزای یك دستگاه بافندگی

1-1-2- اسكلت ماشین بافندگی.

1-1-3- میل لنگ، كلاچ و الكتروموتور ماشین بافندگی.

1-1-4- ترمز

1-1-5- محور بادامكهای ضربه

1-1-6- دفتین

عنوان

صفحه

1-1-7- ماكو

1-1-8- ترمز نخ پود در داخل ماكو

1-1-9- مضراب

1-1-10- كناره گیر پارچه

1-1-11- ورد ماشین بافندگی

1-1-12- میل میلك

1-1-13- لامل و دنده شانه ای

1-1-14- غلتك نخ تار (اسنو)

1-1-15- پل نخ تار

1-1-16- میله های تقسیم كننده نخ های تار

1-1-17- غلتك كشیدن پارچه (غلتك خاردار- غلتك سمباده ای)

1-1-18- غلتك پیچیدن پارچه

1-1-19- عملیات مختلف در ماشین بافندگی (دایره زمانی)

مكانیزمهای تشكیل دهنه:

1-1- مكانیزمهای تشكیل دهنه كار

1-2- انواع دهنه

عنوان

صفحه

– نوع تشكیل دهنه

الف) دهنه رو ب) دهنه زیر ج) دهنه رو- زیر

– چگونگی تشكیل دهنه:

الف) دهنه نامنظم ب) دهنه منظم

– انواع دهنه در لحظه دفتین زدن

الف) دهنه بسته ب) دهنه باز ج) دهنه نیمه باز

– لحظه تشكیل دهنه:

الف) دهنه معمولی ب) دهنه زود ج) دهنه زیر

1-3- انواع مكانیزمهای تشكیل دهنه:

1) مكانیزم تشكیل دهنه بادامك

2) مكانیزم تشكیل دهنه دابی

3) مكانیزم تشكیل دهنه ژاكارد

1-4- طرح بادامك و انواع آن

مكانیزم پود گذاری و دفتین زدن ماشین های بافندگی با ماكو:

1-5- تئوری پود گذاری و دفین زدن

1-6- محاسبه سرعت ماكو

عنوان

صفحه

1-7- علل سریعتر كردن ماشین های بافندگی بی ماكو

1-8- دلایل دیگر برای ازدیاد سرعت ماشین های بافندگی بی ماكو

1-9- تعیین مسیر حركت ماكو

2-1- محاسبه تقعر (فرورفتگی) كف دفتین

2-2- انتخاب شانه بافندگی

2-3-شانه های بافندگی مخصوص

2-4- نگاهداری شانه

بررسی تکنولوژی RFID

بررسی تکنولوژی RFID
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل docx
حجم فایل 1478 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 82

بررسی تکنولوژی RFID

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

بررسی تکنولوژی RFID

چکیده

در شناسایی امواج رادیویی RFID از یک متد از انباره های دور افتاده و داده های بازیافتی در برچسب های کوچک و ارزان استفاده می شود. سیستم های RFID از برچسب های دارای شناسه منحصر به فرد و دستگاه های خواننده که برای مدیریت و دستیابی به اطلاعات آنها می باشند تشکیل شده اند.

شناسایی خودکار از طریق فرکانس رادیویی به دنبال ایجاد تغییرات کلی در زمینه مدیریت زنجیره تولید است و می­کوشد تا به صرفه­جویی اقتصادی در کلیه خطوط از بالا تا پایین بپردازد. RFID در ابتدای استفاده از آن، در بهبود مدیریت زنجیره تولید صنایع مختلف و مکان­هایی که مدیریت پیگیری کالاها از اهمیت ویژه­ای برخوردار بود، مورداستفاده قرار می­گرفت. اما کم کم با ظهور شبکه جهانی کدهای الکترونیکی، ارزش RFID بیش از پیش برای صاحبان صنایع مشخص شد. با استفاده از این شبکه، چالش­های دنیای واقعی از طریق انتشار خودکار اطلاعات، ارزیابی لحظه­ای و یا دقت اطلاعات برای همه بخش­های موجود در زنجیره تولید برطرف شد. لذا در دو فصل ابتدایی به بررسی نرم افزاری و سخت افزاری آن پرداخته ایم. با توجه به این که فناوریRFID با سرعت چشمگیری در حال رشد و توسعه بوده و بالطبع هر نوع تکنولوژی با این سرعت رشد گاها دچار نواقصی نیز می باشد. نکته ای که وجود دارد این است که تنها نباید نکات مثبت این تکنولوژی را مشاهده کرد و چشمانمان را بر روی نکات منفی آن ببندیم. واقعیت این است که در RFID نیز همچون سایر تکنولوژیهای موجود تهدیداتی وجود دارد که اگر با دقت نظر به آنها نگاه نشود آنچنان اثرات مخربی از خود به جای خواهد گذاشت که همه ما روزی عطای آن را به لقایش خواهیم بخشید. بنابر این بررسی تهدیدات موجود در این تکنولوژی که مهمترین آن بحث امنیت و نبود استانداردهای واحد در این زمینه می باشد، اهمیت کمتری نسبت به مباحث تحقیقاتی در زمینه رشد آن ندارد. در واقع RFID با توجه به ماهیت عملکردی آن تهدیدات امنیتی خاصی دارد که در این پروژه ابتدا این تهدیدات بصورت دسته بندی شده در آمده و در نهایت مبحث پروتکل های موجود برای افزایش امنیت و خصوصی ساری سیستم های RFID در فصل انتهایی ذکرگردیده است.

واژه‌های کلیدی

برچسب، خواننده، میان افزار، EPC ، فرکانس، استاندارد، ISO، امنیت، رمزK، محافظ، پراکسی.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

فصل اول: بررسی نرم افزاری سیستم RFID و عملکرد EPC در آن

مشخصات سامانه RFID

1-1- انواع برچسب ها

2-1- بررسی دستگاه خواننده

3-1- میان افزار

4-1- مشاهدات یک دستگاه خواننده

5-1- فیلتر کردن رویداد

6-1- معرفی EPC

7-1- سرویس نامگذاری اشیا

8-1- بررسی عملکرد زنجیره EPC

فصل دوم : بررسی سخت افزاری سیستم های RFID ، فرکانس ها و استانداردهای موجود

اصول فناوری RFID

1-2- انواع RFID از نظر محدوده فرکانس

2-2- پیوستگی قیاسی

3-2- دامنه های فرکانسی

4-2- استانداردهای RFID

فصل سوم : چالش های تکنیکی و استراتژی های پیش روی سیستم های RFID

چااش های تکنیکی و استراتژی ها

1- 3- هزینه RIFD

2- 3- استانداردهای RFID

3- 3- انتخاب برچسب و خواننده

4- 3- مدیریت داده ها

5- 3- یکپارچه سازی سیستم

6- 3- امنیت

فصل چهارم : بررسی روشهای پیاده سازی امنیت و خصوصی ساری در سیستم های RFID

روشهای امنیتی

1- 4 – برچسب مسدود کننده

2- 4- استفاده از ابزار پراکسی

3- 4- مدل حفاظتی کانال جهت مخالف

4- 4- استفاده از دیودهای سنسوری حساس در برچسب

5- 4- ماشین لباسشوئی هوشمند

6- 4- روش سخت افزاری

6- 4- روش حذفی

منابع و ماخذ

فهرست شکلها

عنوان

صفحه

شکل 1-1- برچسب ها و خواننده در سیستمRFID

شکل 2-1- اجزای سیستم RFID

شکل 3-1- اجزای میان افزار RFID

شکل 4-1- اجزای فیلتر کردن رویداد

شکل 5-1- ساختار کد الکترونیکی

شکل 1-2- نمایش چگونگی تداخل فرکانس برچسب و خواننده

شکل 2-2- تعدیل کننده بار در برچسب

شکل 3-2- اصل عملی یک فرستنده در خمش ذرا ت هسته ای

شکل 1-4- نمایش خواننده بدون حضور محافظ

شکل 2-4- نمایش خواننده در حضور محافظ

شکل 3-4- محدوده های زمان بندی محافظ

شکل 4-4- رابطه بین ACL و سرعت محافظ

شکل 5-4- رمزگذاری مجدد برچسب

شکل 6-4- قرار دادن برچسب در حالت خواب

شکل 7-4- پوشاندن پاسخ برچسب

شکل 8-4- آزاد سازی برچسب

شکل 9-4- چگونگی حل تصادم توسط خواننده

شکل 10-4- مرحله شناسایی برچسب

شکل 11-4- استفاده از دوآنتن برای حفاظت از برچسب

شکل 12-4- شناسایی برچسب بدون اعتبار سنجی

شکل 13-4- شناسایی برچسب همراه با اعتبارسنجی

فهرست جدولها

عنوان

صفحه

جدول 1- مقایسه روش های مختلف شناسایی خودکار

جدول 1-1- میانگین موجودی قفسه ها در فروشگاه

جدول 2-1- میانگین تعداد مشاهدات فروشگاه ها

جدول 3-1- مقایسه شبکه جهانی EPC و WEB

جدول 1-2- فرکانس های استاندارد به کار رفته در RFID

جدول 2-2- مقایسه دو استاندارد ISO و EPC

جدول 1-3- چالش ها و استراتژی ها

جدول 1-4- بررسی انواع روش های حفاظت ازبرچسب

بررسی تعریف مدیریت زنجیره تامین

بررسی تعریف مدیریت زنجیره تامین
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 181 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 138

بررسی تعریف مدیریت زنجیره تامین

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

بررسی تعریف مدیریت زنجیره تامین

مقدمه:‏
در رقابت‌هاى جهانى موجود‎ ‎در عصر حاضر، باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست ‏مشترى، در دسترس وى قرار‎ ‎داد. خواست مشترى بر کیفیت بالا و خدمت رسانى سریع، ‏موجب افزایش فشارهایى شده است‎ ‎که قبلاً وجود نداشته است، در نتیجه شرکت‌ها بیش ‏از این نمى‌توانند به تنهایى از‎ ‎عهده تمامى کارها برآیند. در بازار رقابتى موجود، بنگاه‌هاى ‏اقتصادى و تولیدى علاوه‎ ‎بر پرداختن به سازمان و منابع داخلى، خود را به مدیریت و ‏نظارت بر منابع و ارکان‎ ‎مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته‌اند. علت این امر در واقع ‏دستیابى به مزیت یا‎ ‎مزایاى رقابتى با هدف کسب سهم بیشترى از بازار است. بر این ‏اساس، فعالیت‌هاى نظیر‎ ‎برنامه ریزى عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه ریزى ‏محصول، خدمت نگهدارى‎ ‎کالا، کنترل موجودى، توزیع ، تحویل و خدمت به مشترى که ‏قبلا همگى در سطح شرکت انجام‎ ‎مى شده اینک به سطح زنجیره عرضه انتقال پیدا کرده ‏است. مسئله کلیدى در یک زنجیره‎ ‎تامین، مدیریت و کنترل هماهنگ تمامى این فعالیت‌ها ‏است. مدیریت زنجیره تامین‎ (SCM ) ‎پدیده‌اى است که این کار را به طریقى انجام ‏مى‌دهد که مشتریان بتوانند خدمت قابل‎ ‎اطمینان و سریع را با محصولات با کیفیت در ‏حداقل هزینه دریافت کنند‎.
در حالت‎ ‎کلى زنجیره تامین از دو یا چند سازمان تشکیل مى‌شود که رسماً از یکدیگر جدا ‏هستند و‎ ‎به وسیله جریان‌هاى مواد، اطلاعات و جریان‌هاى مالى به یکدیگر مربوط ‏مى‌شوند. این‎ ‎سازمان‌ها مى‌توانند بنگاه‌هایى باشند که مواد اولیه، قطعات، محصول نهایى و ‏یا‎ ‎خدماتى چون توزیع، انبارش، عمده فروشى و خرده فروشى تولید مى‌کنند. حتى خود ‏مصرف‎ ‎کننده نهایى را نیز مى‌توان یکى از این سازمان‌ها در نظر گرفت

فهرست مطالب
عنوان ‏ صفحه
مقدمه ‏ ‏۲‏
فصل اول ‏
تعریف مدیریت زنجیره تامین ‏ ‏۵‏
طرح کلی یک زنجیره تامین ‏ ‏۷‏
فرآیند اصلی ‏ ‏۸‏
فازهای اصلی مدیریت زنجیره ای تامین ‏ ‏۱۰‏
انقلاب زنجیره تامین ‏۱۱‏
شرکت ها نمی توانند از زنجیره تامین چشم پوشی کنند ‏ ‏۱۴‏
فصل دوم ‏
مدیریت موجودی کالا ‏۱۷‏
تدارکات ‏۱۸‏
ارسال به موقع کالا ‏ ‏۲۰‏
نکات کلیدی که باید آموخت ‏ ‏۲۳‏
فصل سوم ‏
رقابت پذیری ‏۲۵‏
موضوعات کلیدی ‏۲۵‏
اشارات ضمنی : محیط فرصت های راهبردی ‏۲۶‏
فرمان های راهبردی ‏ ‏۲۷‏
یک راهبرد جامع برای مزیت پایدار بلند مدت ‏ ‏۲۹‏
فصل چهارم
بعد الکترونیکی مدیریت زنجیره تامین ‏ ‏۳۲‏
چشم انداز مدیریت راهبردی ‏ ‏۳۵‏
مزیت رقابتی پایدار ‏ ‏۳۶‏
تمرکز راهبردی ‏ ‏۳۷‏
فرایند های اساسی کسب و کار را یکپارچه سازی کنید ‏ ‏۳۸‏
فرایند های در حال ظهور کسب و کار را یکپارچه کنید ‏ ‏۳۹‏
فرایند چند واحدی و چند شرکتی کسب و کار را ادغام نمائید ‏ ‏۳۹‏
از فناوری اطلاعات برای ارتقای روش های کاری افراد استفاده کنید ‏ ‏۴۰‏
سیستم های پشتیبانی کار تیمی ‏ ‏۴۷‏
راهبردهایی برای مزیت رقابتی ‏ ‏۴۹‏
فناوری اطلاعات برای پشتیبانی فرایند ‏ ‏۵۱‏
ساختار چند خدماتی برای نقش های متوازن افراد و فناوری ‏ ‏۵۲‏
مدیریت توسعه دانش فرایند ‏ ‏۵۳‏
مدیریت دانش راهبردی ‏ ‏۵۴‏
الگوهای اندیشه و عمل ‏ ‏۵۵‏
فناوری و الگو ها ‏۵۶‏
انفورماتیک شناختی ‏ ‏۵۷‏
پشتیبانی فناوری از الگوها ‏۵۹‏
فرصتهای راهبردی در جستجوی دستیابی به مزیت رقابتی چشمگیر ‏۶۰‏
یک راهبرد جامع برای مزیت پایدار بلند مدت ‏۶۲‏
فرست برای لجستیک ‏۶۳‏
مزیت رقابتی از طریق افراد و فناوری ‏۶۴‏
فصل پنجم
فناوری اطلاعات و مدیریت زنجیره تامین ‏ ‏۶۷‏
بررسی جایگاه مدیریت زنجیره تامین در پیاده سازی تجارت الکترونیک ‏ ‏۶۸‏
موانع پیاده سازی ‏SCM ‏۶۹‏
بررسی تکنولوژی تولید و برآورد نحوه تامین دانش فنی مورد نیاز ‏ ‏۷۰‏
ساختار شبکه تامین ‏۷۰‏
ابعاد ساختاری شبکه ‏ ‏۷۲‏
ارتباطات اطلاعات درون شبکه ‏۷۲‏
فرایند های شبکه تامین ‏۷۴‏
شبکه تامین یکپارچه چیست ؟ ‏۷۶‏
مراحل یکپارچه سازی ‏ ‏۷۷‏
تجهیزات کلیدی مدیریت زنجیره تامین ‏ ‏۷۸‏
‏۱۰ مرحله برای کارآمد ساختن زنجیره تامین ‏ ‏۸۲‏
مراحل لازم برای مدیریت تحویل در یک محیط شبکه تامین ‏۸۸‏
گذر از زنجیره تامین به شبکه تامین ‏ ‏۹۳‏
مسیر تکامل گروه های همیار ‏۹۳‏
امکان بهبود کیفیت در جبهه ‏IT ‏۹۴‏
مدل های کسب و کار اینترنتی در حال تکامل ‏ ‏۹۵‏
مبارزه با کلاهبرداری در تجارت الکترونیکی ‏ ‏۹۶‏
فصل ششم ‏
حمل و نقل الکترونیکی ‏ ‏۹۸ ‏
تدارکات الکترونیکی ‏ ‏۹۹‏
وضعیت تدارکات الکترونیکی ‏ ‏۱۰۰‏
دسترسی الکترونیکی به منابع ‏ ‏۱۰۰‏
تهیه الکترونیکی مواد اولیه ‏ ‏۱۰۱‏
بعضی از نکات مربوط به تهیه مواد اولیه به صورت الکترونیکی ‏ ‏۱۰۴‏
تاکید روی آموزش الکترونیکی ‏ ‏۱۰۵‏
افزایش تدریجی مدیریت داده ها دارای اهمیت است ‏ ‏۱۰۶‏
ترجمه مقاله ‏۱۰۸‏
نتیجه گیری ‏ ‏۱۲۸‏
منابع ‏
ضمائم :‏
مقاله ‏Demand & Supply chain management ‏۱۳۶‏

تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان

تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل docx
حجم فایل 11453 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 143

تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

2- تاریخچه تحقیقات و مطالعات انجام شده…………………………………………………………………………………… 4

2-1-شواهد تجربی ومطالعات درخصوص اثرات ساختگاه تیز گوشه و مثلثی شکل بر پاسخ زمین………4

2-2- مطالعات نظری و تحلیلهای عددی عارضه مثلثی شکل……………………………………… ……………..19

2-3- مطالعات انجام شده در رابطه با تحلیلهای پارامتریک عوارض تیزگوشه و مثلثی شکل……………. 26

3- پدیده انتشار امواج دو بعدی و حل عددی معادلات آن . …………………………………………………..37

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..37

3-2- انواع مختلف ناهمواریها ……………………………………………………………………………………….38

3-3- علل تقویت امواج لرزه ای ……………………………………………………………………………. …….04

3-3-1- اثر سطحی( Surface Effect) …………………………………………………………. ……..04

3-3-2- اثر کانونی شدن (Focusing Effect ) ………………………………………………………42

3- 3 -3- اثر گهواره ای (Rocking Effect ) …………………………………………………… …..44

3-3-4 – اثر عبور پراکنش موج (Scattering & Passage effect)……………….. ……..54

3-4- معادلات انتشار امواج الاستیک ……………………………………………………………………………..45

3-5- حل عددی معادله انتشار امواج …………………………………………………………………. …………49

3-6- روش عددی مورد استفاده و دامنه مطالعات پارامتریک …………………………………………….54

3-7- تعیین ابعاد المان در روش اجزای مرزی ………………………………………………. ……………….56

3-8- معرفی نرم افزار Hybrid …………………………………………………………………………………59

3-8-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… ………..59

3-8-2- بررسی اعتبار و دقت نرم افزار Hybrid …………………………………………………………..61

3-8- 2-1- حرکت میدان آزاد نیم فضا ……………………………………………………………………….61

3-8-2-2- دره خالی با مقطع نیم دایره …………………………………………………………………………62

3-8-2-3- دره آبرفتی با مقطع نیم دایره ……………………………………………………………………….62

3-8-2-4- تپه با مقطع نیم سینوسی ……………………………………………………………………………..62

3-8-2-5- تپه با مقطع نیم دایره …………………………………………………………………………………..63

4-ااف-رفتار لرزه ائی تپه های مثلثی شکل………………………………….. ……………………………………….64

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….64

4-2- متدلوژی مطالعات ………………………………………………………………………………. …………..65

4-3- اعتبار سنجی مدل…………………………………………….. ………………………………………………67

4-3-1- ابعاد مش بندی………………………………………………… ………… …………………………..68

4-3-2- طول گام زمانی………… ………………………………………………… ………… …………… …68

4 -4- تاریخچه زمانی دامنه مولفه‌های افقی و قائم تغییر مکان برای کل محدوده….. …… … ….69

4-5- تفرق امواج در حوزه زمان ( تفسیر نمودار های تاریخچه زمانی ) ……………………. . 69

4-6- بزرگنمایی تپه در فضای فركانسی ………………………………………………… ………… ………….71

4-6-1 تفسیر كلی نمودارهای بزرگنمایی ……………………………………………. ………… ……….71

4-6-2 بزرگنمایی راس تپه………………. ……………………………………………. ………… ……….72 4-7-تغییرات بزرگنمائی بر روی یال تپه ……………………………………………. ……….. .. . …………73

4-8-ضریب تقویت عوارض تپه ای مثلثی شکل……………………………………………. ………………75

4-ب-رفتار لرزه ائی دره های مثلثی شکل………………………………….. ………………………. …………….104

4-9- متدلوژی مطالعات ……………………………………………… …………………………………………..104

4-10- اعتبار سنجی مدل…………………………………………….. ……………………………….. ……….105

4-10-1- ابعاد مش بندی……………………………………………………………………………………105

4-10-2- طول گام زمانی………… ………………………………………………… ………………….. .106

4 -11- تاریخچه زمانی دامنه مولفه‌های افقی و قائم تغییر مکان برای کل محدوده………. . …106

4-12 تفرق امواج در حوزه زمان ( تفسیر نمودار های تاریخچه زمانی ) ……………………. 106

4-13- بزرگنمایی دره در فضای فركانسی ………………………………………………………………..108

4-13-1 تفسیر كلی نمودارهای بزرگنمایی…….. …………………………………. ………….108

4-13-2 بزرگنمایی قعردره………………………………………………………………………………110 4-14-تغییرات بزرگنمائی بر روی یال دره ………………………………………. ………. . ………111

4-15-ضریب تضعیف عوارض دره ای مثلثی شکل…………… ……………………………………112

5 – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ….. ……………………………………….. …………………………….. .. 141

5-1- نتایج مطالعه پاسخ تپه ها در حوزه زمان 141

5-2- نتایج مطالعه پاسخ تپه ها در حوزه فركانس 141

5-3- نتایج مطالعه پاسخ دره ها در حوزه زمان 141

5-4- نتایج مطالعه پاسخ دره ها در حوزه فركانس 142

5-5-زمینه های پیشنهادی برای ادامه این تحقیق 142

مراجع ………………………………………………………………………………………………………………143

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل (2-1)- کوه کاگل، توپوگرافی، زمین‌شناسی و محل ایستگاه‌ها …………………………..……..… 5

شکل (2-2)- کوه ژوزفین پیک، توپوگرافی، زمین‌شناسی در محل ایستگاه‌ها ………………………………..6

شکل (2-3)- کوه باتلر، توپوگرافی، زمین‌شناسی و محل ایستگاه‌ها …………………………………………….. 6

شکل (2-4)- کوه پاول و ایستگاههای انتخاب شده ……………………………………………………………. 8

شکل (2-5)- کوه بیز و ایستگاه‌های انتخاب شده ……………………. ………………………………………… ….. 8

شکل(2-6)-. کوه گپ و ایستگاه‌های انتخاب شده………………………………………….. ………. …… ………..8

شکل(2-7)- کوه پاول، ضریب بزرگنمایی حرکت افقی زمین، به روش بور…………………………………… 9

شکل (2-8)- کوه بیز، ضریب بزرگنمایی حرکت افقی زمین، به روش بور…………………………………….. 9

شکل (2-9)- کوه گپ، ضریب بزرگنمایی حرکت افقی زمین، به روش بور………………………………….10

شکل (2-10)- ضریب بزرگنمایی سطح زمین براساس فاصله از قله برای کوههای پاول ، بیز و گپ……11

شکل (2-11)- شتابهای ماکزیمم نرمال شده در کوه Matsuzaki ژاپن…………………… ……………. 12

شکل (2-12)- هندسه کوه Sourpi و ایستگاههای اندازه‌گیری ………………………. …………………….14

شکل (2-13)- مقایسه نسبتهای طیفی نظری (خطوط توپر) و نسبتهای طیفی مشاهده شده بعلاوه و منهای

انحراف معیار(ناحیه سایه زده شده)…………………. ……………………………… …………………… …………..14

شکل(2-14)- هندسه کوه Mt. St. Eynard و ایستگاههای اندازه‌گیری …………………………… 15

شکل(2-15)- نسبتهای طیفی نظری S2/S3 (خط‌چین‌ها) نسبتهای طیفی مشاهده شده (خطوط توپر) و

انحراف معیار نسبتهای طیفی مشاهده شده (نواحی سایه خورده) (a ) گروه T ، مولفه Z ،) (b گروه

T ، مولفه(c) , E-W گروه R، مولفه (d) , Z گروه R ، مولفهE-W ………………………………….16

شکل (2-16)- بالا) مولفه‌های E-W ثبت شده توسط ایستگاههای مستقر در Castillon ، پایین)

مقطع عرضی سایت Castillon . …………………………………………. …………. …………… …………… 17

شکل (2-17)- بالا) مولفه‌های E-W ثبت شده توسط ایستگاههای مستقر در Piene ، پائین)

مقطع عرضی سایت Piene……………. …………………………………………. …………. ……………………..17

شکل (2-18)- نتایج تحلیلهای طیفی برای مولفه E-W سایت Castillon ……………………………18

شکل (2-19)- نتایج تحلیلهای طیفی برای مولفه E-W سایتPiene …………………………………18

شکل (2-20)- حساسیت حرکت سطحی به زاویه برخورد برای امواج SV صفحه‌ای مایل الف)

شکل چپ- وابستگی حرکت سطحی به زاویه برخورد برای امواج SV مهاجم

(برای ضریب پواسون برابر25/0)و ب)شکل راست– تغییرات زاویه انعکاس و دامنه امواج

منعکس شده موضعی سطحی برای امواج SV مهاجم قائم …………………………… ……………………23

شکل (2-21)-. پاسخ یک دسته مشخص از گوه‌ها به امواج SH…………………………………………. 24

شکل (2-22)- دامنه‌های سطحی همپایه شده برحسب تابعی از مختصات بی‌بعد در راستای محور xها

در امتداد رویه خارجی یک گوه با زاویه داخلی 120 درجه در سه زاویه برخوردمختلف… ……… 26

شکل (2-23)- دامنه‌های تغییرمکان در سطح آزاد برای پشته‌های با ضرایب شکل مختلف تحت

برخورد امواج SH قائم و فرکانس بی‌بعد برابر50/0 … ……… … ……… .. ……… … ……… 26

شکل (2-24)- )- برخورد یک موج SV درون صفحه‌ای با زاویه برخورد °30 به یک پشته مثلثی

شکل با SR=1.0…………………………………. ………………………………………………… ………………33

شکل (2-25)- برخورد یک موج رایلی به یک پشته مثلثی شکل باSR=1.0………………………. 33

شکل (2-26)- برخورد یک موج P درون صفحه‌ای با زاویه برخورد °30 به یک دره مثلثی

شکل با SR= …………………………………. ………………………………………………… …………….34

شکل (2-27)- برخورد یک موج SV درون صفحه‌ای با زاویه برخورد °30 به یک دره مثلثی

شکل با SR=…………………………………. ………………………………………………… …………….34

شکل (2-28)- برخورد یک موج SV درون صفحه‌ای با زاویه برخورد °45 به یک دره مثلثی

شکل با SR=0.577……………………………… ………………………………………………… …………….34

شکل (2-29)- برخورد موج P,SH,SV درون صفحه‌ای با زاویه برخورد قائم به یک دره مثلثی

شکل با SR=0.62…………………………………………….. ………………………………….. ……………….35

شکل (2-30)- برخورد یک موج SV درون صفحه‌ای با زاویه برخورد °30 به یک دره نیم بیضی

شکل با.03SR=…………………………………………….. ………………. …………………….. ……………..36

شکل (2-31)- برخورد یک موج SV درون صفحه‌ای با زاویه برخورد °45 به یک دره نیم بیضی

شکل با.03SR= ……………………………………………………………………………………………………..36

شکل(2-32)- برخورد موج SH درون صفحه‌ای با زاویه برخورد قائم به یک دره مثلثی شکل..36

شکل (2-33)- برخورد موجSH درون صفحه‌ای با زاویه برخورد قائم و ° 35 به یک تپه……….36

شکل (2-34)- برخورد موج SH درون صفحه‌ای با زاویه برخورد قائم به یک

تپه ذوزنقه ائی شکل…………………………………………………………………………………………………..36

شکل (3-1)- نمونه‌هایی از ناهمواریهای سطحی………………… ……………………………………………39

شکل (3-2)- نمونه‌هایی از ناهمواریهای زیرسطحی …………………………………………………………..40

شکل(3- 3)- تغییرات بزرگنمایی ناشی از اثر سطحی در زوایای برخورد مختلف امواج

P ، SV وSH. …………………………………………………………………………………. ……………………. .42

شکل(3-4)-a) ،b) ،c) – اثر کانونی شدن موجهای انعکاسی……………………………………………….44

شکل (3-5)- مدل اثر گهواره ای……………………………………………………………………………………..44

شکل (3-6)- اثر عبور موج و پراکنش موج در تقویت و تغییر سرشت کلی یک نگاشت ثبت شده

بر روی توپوگرافی………………………………………………………………………………………………………..45

شکل (3-7)- تصاویر آنی میدان تغییر مکان ناشی از انتشار امواج رایلی از سمت چپ به راست

(Fuyuki & Motsumoto, 1980)………………………………………………………………………..51

شکل (3-8)- الف- تاریخچه زمانی موجک ریکر……………………………………………………………..56

شکل(3-8)- ب- طیف دامنه فوریه موجک ریکر……………………………………………………………..56

شکل (3-9)- نمای شماتیک نواحی اجزاء محدود و اجزای مرزی ………. ………………………….61

اشکال تپه های مثلثی شکل

شکل (4-1)- هندسه تپه مثلثی شکل…………………………………………………………………………….. 76

شکل(4-2)- تاریخچه زمانی موجک ریکر…………………………………………………………………….76

شکل4-3-)همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای x/bهای

0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM)جهت موج SV… ……………77

شکل (4-4)- همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای

x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM)جهت موج P……..78

شکل )4-5(همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای

x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موج SV…….. ……………79

شکل) 4-6(همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای

x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موجP………………. ……….80

شکل(4-7)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل تپه مثلثی شکل

به ازائ موج SVبا ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1….. ……………………………. ……………. ………. 81

شکل(4-8)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل تپه مثلثی شکل

به ازائ موج Pبا ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1….. ……………………………. ……………… …….. 28

شکل(4-9)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول

5برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ موج SVو ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1…… …….83

شکل(4-10)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول

5برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ موج Pو ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1………. ……..84

شکل(4-11)- نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم sv درمحدوده ا ئی به طول

5برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1……………………………. 85

شکل( 4-21)نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم p درمحدوده ا ئی به طول

5 برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1……………………… 86

شکل(4-13)تغییرات پریود مشخصه در مرکز عارضه باضریب پواسون ثابت و ضرایب شکل

مختلف برای عوارض روسطحی تیزگوشه مثلثی شکل و برخورد موج SV………………….. 87

شکل(4-14)تغییرات پریود مشخصه در مرکز عارضه باضریب پواسون ثابت و ضرایب شکل

88………. ……………..p مختلف برای عوارض روسطحی تیزگوشه مثلثی شکل و برخورد موج

شکل(4-15) تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج SVوV=0.33مر.بوط

به مولفه موافق…………………………………………………… ………………………………………………….89

شکل(4-16)- تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج SVو0.33 = V مربوط

به مولفه مخالف …………………………………………………… ………………………………… …………..90

شکل (4-17)- تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج Pو0.33V= مربوط

به مولفه موافق …………………………………………………… ………………………………… ………. …..91

شکل(4-18) تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج Pو0.33=V. مربوط

به مولفه مخالف …………………………………………………… ………………………………… …………92

شکل(4-19) تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج SVو0.33=V

اشکال مربوط به مولفه موافق میباشد……………………………………………….. ………………………93.

شکل(4-20) تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج SVو0.33=V

اشکال مربوط به مولفه مخالف میباشد………………………………………………………………………..4 9

شکل(4-21)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج PوV=0.33

اشکال مربوط به مولفه موافق میباشد…………………………………………………. ……………………95

شکل(4-22)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج Pو0.33= V

اشکال مربوط به مولفه مخالف میباشد………. ………………………………………………………………..96

شکل(4-23)- تاثیر محدوده های پریودیک بر ضریب تقویت متوسط در تپه های مثلثی شکل

با ضریب شکل مختلف دراثر بر خوردموج svنمودارهای نمودارهای سمت چپ مربوط به

مولفه موافق وسمت راست مربوط به مولفه مخالف میباشد…… …………….. ………………….. 97

شکل(4-24)- تاثیر محدوده های پریودیک بر ضریب تقویت متوسط در تپه های مثلثی شکل

با ضریب شکل مختلف دراثر بر خوردموج pنمودارهای نمودارهای سمت چپ مربوط به

مولفه موافق وسمت راست مربوط به مولفه مخالف میباشد……………………………………………..98

شکل(4-25)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

متوسط برای برخورد موج SVدر تپه های مثلث شکل مربوط به مولفه موافق…………….. ……..99

شکل(4-26)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

متوسط برای برخورد موج SVدر تپه های مثلث شکل مربوط به مولفه مخالف………………..100

شکل(4-27)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

متوسط برای برخورد موج pدر تپه های مثلثی شکل مربط به مولفه موافق.. ………………………101

شکل(4-28)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

متوسط برای برخورد موج pدر تپه های مثلثی شکل مربوطبه مولفه مخالف……….. …………102

شکل(4-29)- ضریب تقویت نسبی 2D/1D برای عوارض تپه ای مثلثی شکل برای مولفه

موافق و مخالف در اثر برخورد موجSV…………………………. ……………………………………….103

شکل(4-30)- ضریب تقویت نسبی 2D/1D برای عوارض تپه ای مثلثی شکل برای مولفه

موافق و مخالف در اثر برخورد موج P…………………………………………………….. ……………103

اشکال دره های مثلثی شکل

شکل (4-31)- هندسه دره مثلثی شکل……………………………………………………………. ………. 113

شکل(4-32)- تاریخچه زمانی و طیف فوریه موجک ریکر………………………. ……… …………113

شکل4-33)همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای

x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM)جهت موج SV. ….114

شکل (4-34)- همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای

x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM)جهت موج P.. . ..115

شکل )4-35(همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای

x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موج SV…….. …………..116

شکل) 4-36(همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای

x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موجP…………………………117

شکل(4-37)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل دره مثلثی شکل

به ازائ موج SVبا ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1….. ……………………………. …………………….. 118

شکل(4-38)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل دره مثلثی شکل

به ازائ موج Pبا ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1….. ……………………………. …………………….. 119

شکل(4-39)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول

5برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ موج SVو ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1….. …….120

شکل(4-40)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول

5برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ موج Pو ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1………… ……121

شکل(4-41)- نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم sv درمحدوده ا ئی به طول

5برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1…………………………… 122

شکل( 4-24)نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم p درمحدوده ا ئی به طول

5 برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1……………. ….. …… 123

شکل(4-43)تغییرات پریود مشخصه در مرکز عارضه باضریب پواسون ثابت و ضرایب شکل

مختلف برای عوارض روسطحی تیزگوشه مثلثی شکل و برخورد موج SV………….. ……… 124

شکل(4-44)تغییرات پریود مشخصه در مرکز عارضه باضریب پواسون ثابت و ضرایب شکل

125 …… ………. ……….p مختلف برای عوارض روسطحی تیزگوشه مثلثی شکل و برخورد موج

شکل(4-45) تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج SVوV=0.33مر.بوط

به مولفه موافق…………………………………………………… …………………………………. ……………..126

شکل(4-46)- تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج SVو0.33 = V مربوط

به مولفه مخالف …………………………………………………… ………………………………… …………..127

شکل (4-47)- تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج Pو0.33V= مربوط

به مولفه موافق …………………………………………………… ………………………………… ………. …..281

شکل(4-48) تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج Pو0.33=V. مربوط

به مولفه مخالف …………………………………………………… ……………………………….. …………912

شکل(4-49) تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج SVو0.33=V

اشکال مربوط به مولفه موافق میباشد……………………………………………….. ………………. ……..130

شکل(4-50) تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج SVو0.33=V

اشکال مربوط به مولفه مخالف میباشد……………………………………………….. …………………. …131

شکل(4-51)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج PوV=0.33

اشکال مربوط به مولفه موافق میباشد…………………………………………………. ………………. …..132

شکل(4-52)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج Pو0.33= V

اشکال مربوط به مولفه مخالف میباشد………. ………………………………………………………………..133

شکل(4-53)- تاثیر محدوده های پریودیک بر ضریب تقویت متوسط در دره های مثلثی شکل

با ضریب شکل مختلف دراثر بر خوردموج svنمودارهای نمودارهای سمت چپ مربوط به

مولفه موافق وسمت راست مربوط به مولفه مخالف میباشد…… ……………. . ………………….. 134

شکل(4-54)- تاثیر محدوده های پریودیک بر ضریب تقویت متوسط دردره های مثلثی شکل

با ضریب شکل مختلف دراثر بر خوردموج pنمودارهای نمودارهای سمت چپ مربوط به

مولفه موافق وسمت راست مربوط به مولفه مخالف میباشد……………… ……………………………..135

شکل(4-55)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

متوسط برای برخورد موج SVدر دره های مثلث شکل مربوط به مولفه موافق…………….. ……..136

شکل(4-56)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

متوسط برای برخورد موج SVدر دره های مثلث شکل مربوط به مولفه مخالف………. ……….137

شکل(4-57)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

متوسط برای برخورد موج pدردره های مثلثی شکل مربط به مولفه موافق.. …………… …………138

شکل(4-58)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

متوسط برای برخورد موج pدر دره های مثلثی شکل مربوطبه مولفه مخالف……….. …………139

شکل(4-59)- ضریب تضعیف نسبی 2D/1D برای عوارض دره ای مثلثی شکل برای مولفه

موافق و مخالف در اثر برخورد موجSV…………………………. ………………… …………………….140

شکل(4-60)- ضریب تضعیف نسبی 2D/1D برای عوارض دره ای مثلثی شکل برای مولفه

موافق و مخالف در اثر برخورد موج P…………………………………………………….. …………..140

بررسی تصفیه دیافیلتریشن

بررسی تصفیه دیافیلتریشن
دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل docx
حجم فایل 3154 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 135

بررسی تصفیه دیافیلتریشن

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

بررسی تصفیه دیافیلتریشن

دیافیلتریشن روشی است كه غشاهای فراپالایش (پالایش از لا به لای صافی ای كه قادر به گذراندن ذرات بسیار و ریز میكروسكوپی باشد) را برای تغییر، جابجایی یا كم كردن غلظت نمك یا مواد حل شده در محلول كه شامل پروتئین ها، پپتیدها، نوكلئیك اسید و مولكولهای دیگر می باشد، مورد استفاده قرار می دهد. كه در این حال با انتخاب صافی‌های غشاء نفوذپذیر (تراوا) برای جداسازی اجزا محلول بسته به اندازه مولكول به كار می رود. یك غشا فراپالایش مولكول هایی را كه بزرگتر از منافذ غشا هستند را در خود نگه می دارد، در حالی كه مولكولهای كوچكتر مثل نمك و مواد محلول در آب كه قابلیت نفوذپذیری %100 دارند، به راحتی از غشا عبور می دهد. در اینجا ما مفاهیم مربوط به غلظت پروتئینی و دیافیلتریشن را شرح داده و روش های مختلف اجرای دیافیلتریشن و تاثیر آنها روی مراحل زمان، حجم، ثبات و بازیافت را مقایسه می كنیم.

غلظت:

مواد محلول از طریق غشایی كه به عنوان تغلیظ یا ابقا (حفظ كردن) شناخته شده در محلول حفظ می شود. مواد محلول از درون غشایی می گذرند كه صافی یا تراوش نامیده می شود. یك غشاء، براساس خصوصیت دفعش برای نمونه ای كه غلیظ می‌ شود، انتخاب می شود. طبق یك قاعده كلی، وزن مولكول برای غشاء (MWCO) باید rd3/1 تا th6/1 وزن، مولكولی باشد كه از غشا عبور نمی كند. این یك ابقا كامل است. هر چند MWCO به آن نمونه (محلول) نزدیك تر باشد، تشكیل ضایعات كوچك هم در طول مراحل غلظت بیشتر می شود. میزان جریان غشا (میزان جریان صافی در هر واحد غشا) به اندازه منفذ ارتباط دارد. هر چه اندازه منفذ ها كوچكتر باشد، میزان سرعت جریان غشاء برای همان فشار به كار رفته، كمتر می شود. بنابراین وقتی غشایی برای غلظت/ تصفیه انتخاب می شود باید به عامل زمان در مقابل بازیافت توجه داشت. در بسیاری از كاربردهای بیولوژیكی، عامل بازیابی مهمتر از عامل زمان است. مرحله زمان همیشه می تواند با افزایش میزان سطح غشا به كار برده، كاهش یابد. شكل 1 نمونه

یك محلول غلیظ را نشان می دهد.

غلظت نمونه با تصفیه (دفیلتریشن)

در این نمونه غشا تصفیه‌ای مناسبی قرار داده شده كه مولكول های بزرگ را در خودنگه می دارد. فشار تا زمانی وارد می شود كه نصف حجم محلول از غشا عبور كند. مولكولهای بزرگ در نصف حجم اصلی (محلول غلیظ) باقی می مانند كه در این بخش نصف مولكول های نمك هم قرار دارند. تصفیه، نصف دیگر مولكول های نمك را در بر می گیرد و شامل هیچكدام از مولكولهای بزرگ نمی شود. بنابراین، مولكول های بزرگ به عنوان مایع غلیظ می شوند و نمك خارج می شود

تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن

تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل docx
حجم فایل 294 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 64

تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن

چکیده

این پروژه ، تحقیقی برروی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (hvp) با هدف تولید و كوشش برای فصل آن می باشد .

در فصل اول كه به تعریف ساختار و ویژگیهای hvp اختصاص دارد چگونگی فرآیند ایجاد رنگ و طعم بیان شده است .

فصل دوم اشاره ای دارد به محصولات و صنایعی كه در آن از HVP بعنوان یك طعم دهنده یا تقویت كننده طعم استفاده شده است .

در فصل سوم كه بخش اصلی پروژه می باشد چگونگی ساخت HVP در ازمایشگاه بیان شده است در این فصل دو روش مجزا برای تولید آزمایشگاهی HVP ارائه و تفسیر شده است .

در فصل چهارم با نظر به اهمیت فرآیند رنگبری در تولید HVP به بررسی اصول كلی این فرایند پرداخته ایم .

در فصل پنجم ابتدا به بیان چگونگی تولید و بررسی فرآیند صنعتی تولید HVP پرداخته و سپس كاربرد و وضعیت HVP در ایران را ارزیابی كرده ایم

فصل ششم شامل تعدادی Patent كه با موضوع بحث مرتبط بوده می باشد و برای استفاده علاقمندان در آخر آورده شده است .

بررسی تاریخچه بیمه در ایران

بررسی تاریخچه بیمه در ایران
دسته بندی بیمه
فرمت فایل docx
حجم فایل 112 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 90

بررسی تاریخچه بیمه در ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

بررسی تاریخچه بیمه در ایران

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

تاریخچه بیمه آسیا 2

قصل دوم

تقسیم بندی انواع بیمه 5

قرارداد بیمه 8

بیمه نامه 11

تعهدات بیمه گذار 14

حدود تعهدات بیمه گذار در اعلام خطر موضوع بیمه 16

پرداخت حق بیمه 17

بیمه آتش سوزی 21

شکست شیشه 24

بیمه تمام خطر مقاطعه کاران 28

اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی ریسک 32

بیمه های مسئولیت مدنی 34

انواع بیمه مسئولیت مدنی 36

بیمه حمایت و پس انداز 57

بیمه نامه های مختلط عمر و پس انداز 58

فصل سوم

نمودار سازمانی بیمه آسیا 62

اهم وظایف و اختیارات و مسئولیتها در بخش اداره خسارت جانی 63

ارتباط بین روژه مزبور با درس پروژه مالی 64

فصل چهارم

ثبت اسناد هزینه 68

ثبت اسناد مطالبات 68

وارد کردن اطلاعت پرونده ها 68

گرفتن استعلام از پرونده ها 69

صدور چک و تاییدیه پرداخت چک 69

پرفراژ چک و تاییدیه پرداخت چک 69

تهیه صورت مغایرت بانکی 70

تکمیل کردن دفتر حواله خسارت 70

فصل پنجم

خلاصه و نتیجه 72

فصل ششم

فرمهای دوره کارآموزی 73

منابع

مقدمه

تاریخچه بیمه در ایران

در سال 1310 خورشیدی ، فعالیت جدی ایران در زمینه بیمه آغاز شد . در این سال بود كه قانون و نظامنامه ثبت شركتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شركتها بیمه خارجی از جمله گستراخ ، آلیانس ، ایگل استار ، یوركشایر ، رویال ، ویكتوریا ، ناسیونال ، سویس ، فنیكس ، اتحادالوطنی و … به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند .

گسترش فعالیت شركتهای بیمه خارجی ، مسؤولان كشور را متوجه ضرورت تأسیس یك شركت بیمه ایرانی كرد و دولت در شانزدهم شهریور 1314 شركت سهامی بیمه ایران را با سرمایه 20 میلیون ریال تأسیس نمود . فعالیت رسمی شركت سهامی بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد . تأسیس شركت سهامی بیمه ایران ، نقطه عطفی درتاریخ فعالیت بیمه ای كشور به شمار می رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشكیلات اجرایی مناسب ، قادر به كنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجی شد . دو سال پس از تأسیس شركت سهامی بیمه ایران یعنی در سال 1316 ، « قانون بیمه » در 36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید . پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت كنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری 25 درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتكایی اجباری به شركت سهامی بیمه ایران وضع شد ؛ در این رهگذر ، الزام به بیمه كردن كالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از كشور نزدیكی از مؤسسات بیمه كه در ایران به ثبت رسیده اند ، بر استحكام شركتهای بیمه افزود .

شركت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شركت در بازار بیمه كشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شركتهای بیمه خارجی شد . این روند كماكان ادامه یافت تا آنكه در سال 1331 براساس مصوبه هیأت دولت كلیه شركتهای بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 250 هزار دلار ودیعه نزد بانك ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی كه این مبلغ به 500 هزار دلار برسد بر آن بیفزایند . این تصمیم موجب تعطیل شدن كلیه نمایندگیها و شعب شركتهای بیمه خارجی در ایران به استثنای دو شركت بیمه « یوركشایر » و

« اینگستراخ » گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شركتهای بیمه ایران فراهم ساخت . نخستین شركت بیمه خصوصی در ایران به نام « بیمه شرق » در سال 1329 خورشیدی تأسیس شد . پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شركت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا ، پارس ، ملی ، آسیا ، دالبرز ، امید و ساختمان و كار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند .

پژوهش تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

پژوهش تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی
دسته بندی معارف اسلامی
فرمت فایل docx
حجم فایل 3367 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 148

پژوهش تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پژوهش تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

فهرست مطالب

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………………..ا-ب

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..ب-ج

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………ج-د

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………1

1-2 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………2

1-3 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………..2

1-4 اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………….2

1-5 سئوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………3-2

1-6 فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………….3

1-7 كلید واژه ها……………………………………………………………………………………………..4-3

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………5

2-2 تاریخچه موضوع…………………………………………………………………………………. 7-6

2-3 پیشینه نظری…………………………………………………………………………………..8-7

2-4 پیشینه عملی(نقد کتاب)………………………………………………………………………………………………9

2-5 ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….9

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………10

3-2 روش های مورد استفاده در تحقیق…………………………………………………………………………..11

3-3 فنون گردآوری اطلاعات و توضیح آن ها…………………………………………………………………..12

3-4 جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………….12

3-5 تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………..13

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….14

4-2 قرآن کتاب آسمانی ما……………………………………………………………………………………………….15

4-3 تعریف ادبیات……………………………………………………………………………………………………………. 15

فرضیه 1: ادبیات فارسی از کلام قرآن بهره های فراوانی گرفته است…………………………….17-16

4-4 تاثیرات دین اسلام در عرصه ی ادبیات………………………………………………………………19-17

5-4 صبر و شکیبایی قرآن در نظم شاعران………………………………………………………………..20-19

6-4 حدیث چیست………………………………………………………………………………………………………21-10

4- 6-1-حدیث محبت در ادب فارسی………………………………………………………………………..25-21

فرضیه 2: برخی از شعرای متقدم در آیات و احادیث در شعر خود بهره گرفته اند…………. 35-27

فرضیه 3: میزان استفاده حافظ از احادیث و قرآن در اشعارش زیاد بوده است…………..42-36

فرضیه 4: مولوی داستان یوسف را در اشعار خود بررسی کرده است………………………..59-43

فرضیه 5: سنایی در اشعار خود به تصویر پردازی قرآنی پرداخته است…………………….66-60

فرضیه 6: شهریار دراشعار خود از نهچ البلاغه بهره برده است………………………………….98-67

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5- 1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….128

5-2 بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………. 130-129

5-3 مشکلات تحقیق………………………………………………………………………………………………………130

5-4- پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………131

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………133-132

پیوست

فهرست جداول…………………………………………………………………………..127-99

جدول 1-4- توزیع فراوانی افراد شركت كننده در تحقیق بر حسب سن

جدول 2-4- شاخص های تمایل مركزی و شاخص های پراكندگی سن افراد شركت كننده در تحقیق

جدول 3-4- توزیع فراوانی سن افراد شركت كننده در تحقیق به تفكیك پایه تحصیلی

جدول 4-4- توزیع فراوانی افراد شركت كننده در تحقیق بر حسب پایه تحصیلی

جدول 5-4- توزیع فراوانی شغل پدر افراد شركت كننده در تحقیق

جدول 6-4- توزیع فراوانی شغل پدر افراد شركت كننده در تحقیق به تفكیك پایه تحصیلی

جدول 7-4- توزیع فراوانی تحصیلات پدر افراد شركت كننده در تحقیق

جدول 8-4- توزیع فراوانی تحصیلات پدر افراد شركت كننده در تحقیق به تفكیك پایه تحصیلی

جدول 9-4- توزیع فراوانی آشنایی افراد شركت كننده در تحقیق با تاثیر قرآن در ادب پارسی

جدول 10-4- توزیع فراوانی آشنایی افراد شركت كننده در تحقیق با تاثیر قرآن در ادب پارسی به تفكیك پایه تحصیلی

جدول 11-4- توزیع فراوانی آشنایی افراد شركت كننده در تحقیق با تاثیر حدیث در ادب پارسی

جدول 12-4- توزیع فراوانی آشنایی افراد شركت كننده در تحقیق با تاثیر حدیث در ادب پارسی به تفكیك پایه تحصیلی

جدول 13-4- توزیع فراوانی علاقه افراد شركت كننده در تحقیق نسبت به شعرهای استفاده كننده از قران و احادیث

جدول 14-4- توزیع فراوانی علاقه افراد شركت كننده در تحقیق نسبت به شعرهای استفاده كننده از قران و احادیث به تفكیك پایه تحصیلی

جدول 15-4- توزیع فراوانی نظر افراد شركت كننده در تحقیق در مورد ماندگاری اشعار شعرای پارسی استفاده كننده از قرآن و حدیث

جدول 16-4- توزیع فراوانی نظر افراد شركت كننده در تحقیق در مورد ماندگاری اشعار شعرای پارسی استفاده كننده از قرآن و حدیث به تفكیك پایه تحصیلی

جدول 17-4- توزیع فراوانی نظر افراد شركت كننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث در ادبیات پارسی

جدول 18-4- توزیع فراوانی نظر افراد شركت كننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث در ادبیات پارسی به تفكیك پایه تحصیلی

جدول 19-4- توزیع فراوانی دیدگاه افراد شركت كننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث در فراگیر شدن ادبیات پارسی در سطح جهان

جدول 20-4- توزیع فراوانی دیدگاه افراد شركت كننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث در فراگیر شدن ادبیات پارسی در سطح جهان به تفكیك پایه تحصیلی

جدول 21-4- توزیع فراوانی آشنایی افراد شركت كننده با شعرای استفاده كننده از قرآن و حدیث در اشعار خود

جدول22-4- توزیع فراوانی آشنایی افراد شركت كننده با شعرای استفاده كننده از قرآن و حدیث در اشعار خود به تفكیك پایه تحصیلی

جدول23-4- توزیع فراوانی موافق بودن افراد شركت كننده در مورد تاثیر استفاده از قرآن و حدیث در كسب عبرت برای سایرین

جدول 24-4- توزیع فراوانی موافق بودن افراد شركت كننده در مورد تاثیر استفاده از قرآن و حدیث در كسب عبرت برای سایرین به تفكیك پایه تحصیلی

جدول 25-4- توزیع فراوانی نظر افراد شركت كننده در تحقیق در مورد نقش قرآن و حدیث استفاده شده در ادبیات پارسی در زندگی بشری

جدول 26-4- توزیع فراوانی نظر افراد شركت كننده در تحقیق در مورد نقش قرآن و حدیث استفاده شده در ادبیات پارسی در زندگی بشری به تفكیك پایه تحصیلی

جدول 27-4- توزیع فراوانی آشنایی افراد شركت كننده در تحقیق در مورد اشعار استفاده كننده از قرآن و حدیث استفاده شده از طریق رسانه ها

جدول 28-4- توزیع فراوانی آشنایی افراد شركت كننده در تحقیق در مورد اشعار استفاده كننده از قرآن و حدیث استفاده شده از طریق رسانه ها به تفكیك پایه تحصیلی

جدول 29-4- تجزیه و تحلیل آماری بین پاسخ های داده شده توسط دو گروه شركت كننده در تحقیق ( پایه تحصیلی پیش دانشگاهی ، پایه تحصیلی سوم دبیرستان )

فهرست منحنی ها………………………………………………………………..126-100

منحنی 1-4- درصد فراوانی سن افراد شركت كننده در تحقیق

منحنی 2-4- توزیع فراوانی سن افراد شركت كننده در تحقیق بر حسب پایه تحصیلی

منحنی 3-4- درصد فراوانی پایه تحصیلی افراد شركت كننده در تحقیق

منحنی 4-4- درصد فراوانی شغل پدر افراد شركت كننده در تحقیق

منحنی 5-4- توزیع فراوانی شغل پدر افراد شركت كننده در تحقیق به تفكیك پایه تحصیلی

منحنی 6-4- درصد فراوانی تحصیلات پدر افراد شركت كننده در تحقیق

منحنی 7-4- توزیع فراوانی تحصیلات پدر افراد شركت كننده در تحقیق به تفكیك پایه تحصیلی

منحنی 8-4- درصد فراوانی آشنایی افراد شركت كننده در تحقیق با تاثیر قرآن در ادب پارسی

منحنی 9-4- توزیع فراوانی آشنایی افراد شركت كننده در تحقیق با تاثیر قرآن در ادب پارسی به تفكیك پایه تحصیلی

منحنی 10-4- درصد فراوانی آشنایی افراد شركت كننده در تحقیق با تاثیر حدیث در ادب پارسی

منحنی 11-4- توزیع فراوانی آشنایی افراد شركت كننده در تحقیق با تاثیر حدیث در ادب پارسی به تفكیك پایه تحصیلی

منحنی 12-4- درصد فراوانی علاقه افراد شركت كننده در تحقیق نسبت به شعرهای استفاده كننده از قران و احادیث

منحنی13-4- توزیع فراوانی علاقه افراد شركت كننده در تحقیق نسبت به شعرهای استفاده كننده از قران و احادیث به تفكیك پایه تحصیلی

منحنی 14-4- درصد فراوانی نظر افراد شركت كننده در تحقیق در مورد ماندگاری اشعار شعرای پارسی استفاده كننده از قرآن و حدیث

منحنی 15-4- توزیع فراوانی نظر افراد شركت كننده در تحقیق در مورد ماندگاری اشعار شعرای پارسی استفاده كننده از قرآن و حدیث به تفكیك پایه تحصیلی

منحنی 16-4- درصد فراوانی نظر افراد شركت كننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث در ادبیات پارسی

منحنی 17-4- توزیع فراوانی نظر افراد شركت كننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث در ادبیات پارسی به تفكیك پایه تحصیلی

منحنی 18-4- درصد فراوانی دیدگاه افراد شركت كننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث در فراگیر شدن ادبیات پارسی در سطح جهان

منحنی 19-4- توزیع فراوانی دیدگاه افراد شركت كننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث در فراگیر شدن ادبیات پارسی در سطح جهان به تفكیك پایه تحصیلی

منحنی 20-4- درصد فراوانی آشنایی افراد شركت كننده با شعرای استفاده كننده از قرآن و حدیث در اشعار خود

منحنی21-4- توزیع فراوانی آشنایی افراد شركت كننده با شعرای استفاده كننده از قرآن و حدیث در اشعار خود به تفكیك پایه تحصیلی

منحنی22-4- درصد فراوانی موافق بودن افراد شركت كننده در مورد تاثیر استفاده از قرآن و حدیث در كسب عبرت برای سایرین

منحنی 23-4- توزیع فراوانی موافق بودن افراد شركت كننده در مورد تاثیر استفاده از قرآن و حدیث در كسب عبرت برای سایرین به تفكیك پایه تحصیلی

منحنی 24-4- درصد فراوانی نظر افراد شركت كننده در تحقیق در مورد نقش قرآن و حدیث استفاده شده در ادبیات پارسی در زندگی بشری

منحنی 25-4- توزیع فراوانی نظر افراد شركت كننده در تحقیق در مورد نقش قرآن و حدیث استفاده شده در ادبیات پارسی در زندگی بشری به تفكیك پایه تحصیلی

منحنی 26-4- درصد فراوانی آشنایی افراد شركت كننده در تحقیق در مورد اشعار استفاده كننده از قرآن و حدیث استفاده شده از طریق رسانه ها

منحنی 27-4- توزیع فراوانی آشنایی افراد شركت كننده در تحقیق در مورد اشعار استفاده كننده از قرآن و حدیث استفاده شده از طریق رسانه ها به تفكیك پایه تحصیلی

برسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی

برسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 319 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 98

برسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

برسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی

فهرست مطالب

عنوان فصل اول : کلیات صفحه

1-1 مقدمه————————————

2-1 بیان مسئله ——————————-

3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق ———————-

4-1 اهداف تحقیق ——————————

5-1 تعریف مفاهیم و اصطلاحات ——————-

1-5-1 اوقات فراغت —————————-

1-5-2 اوقات فراغت در لغت ———————

1-5-3 اوقات در لغت —————————

1-5-4 فراغت در لغت —————————

1-5-5 موفقیت در لغت ————————–

1-5-6 موفقیت تحصیلی ————————–

فصل دوم پیشینه تحقیق

1-2 پژوهش های انجام شده در داخل کشور ——–

1-1-2چگونگی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه اصفهان با تاکید برفعالیتهای ورزشی —————————

2-1-2 نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه کشوربا تاکید بر فعالیتهای ورزشی—————————— 3-1-2 بررسی مشکلات گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران

4-1-2اوقات فراغت و شکل گیری شخصیت فرهنگی در دبیرستان تهران

5-1-2بررسی میزان علاقه مندی و تعیین اولویت های مورد علاقه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی ———————-

6-1-2بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی ———————————————

7-1-2بررسی اوقات فراغت شهروندان شهر مشهد —–

جنسیت و اوقات فراغت در عرصه های زندگی شهری —

2-2پژوهش های انجام در خارج از کشور ———–

1- 2-2فراغت در شهر ————————–

2- 2-2اوقات فراغت جوانان ——————-

3- 2-2تئوری فراغت ————————–

فصل سوم : چهار چوب نظری

1-3بررسی آراء و اندیشه های صاحب نظران——

1-1-3نظریات رایزرمن ———————–

2-1-3نظریات رایت میلز ———————

3-1-3نظریات فلوئید هاوس——————–

4-1-3نظریات اسپنسر————————-

1-2-3تئوری رفتار واتسن ——————–

2-2-3تئوری انگیزه جورج هومز—————-

3-2-3تئوری طبقات گرازیا ——————-

4-2-3تئوری مربوط به رابطه فراغت بازی ——

3-3فرضیات تحقیق —————————

4-3مدل تحلیلی تحقیق ———————–

فصل چهارم : مبانی روش تحقیق

1-4روش تحقیق ——————————

2-4جامعه آماری —————————-

3-4واحد تحلیل —————————–

4-4شیوه ی نمونه گیری ———————-

5-4حجم نمونه ——————————

6-4تعریف عملیاتی تحقیق ——————–

فصل پنجم : یافته های تحقیق

فهرست جداول ——————————-

1-5تحلیل های تک متغیره ——————–

1-1-5 دوره تحصیلی ————————-

2-1-5 معدل کل——————————

3-1-5 وضعیت تاهل ————————–

4-1-5 رشته تحصیلی ————————-

5-1-5 شغل پدر —————————–

6-1-5 میزان تحصیلات پدر ——————–

7-1-5 درآمد ماهیانه خانوار—————–

8-1-5 آیا در طول سال تحصیلی به فعالیت ورزشی می پردازید؟

9-1-5 نوع فعالیت ورزشی شما چیست؟ ———-

10-1-5 انگیزه شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟

11-1-5 میزان رضایت شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟

12-1-5 آیا در کلاس های فرهنگی ورزشی شرکت می کنید؟

13-1-5 در چه کلاسهای فرهنگی و آموزشی شرکت می کنید ؟

14-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست ؟

15-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟

16-1-5 آیا به فعالیت مذهبی هم می پردازید؟ —

17-1-5 نوع فعالیت مذهبی شما چیست ؟ ———

18-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟

19-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست؟

20-1-5 آیا در انجمن ها و تشکل های مذهبی شرکت می کنید؟

21-1-5 نوع انجمنی که در آن فعالیت می کنید چیست ؟

22-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟

23-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟

24-1-5 در اوقات فراغت به چه تفریحاتی می پردازید؟

2-5تحلیل های دو متغیره ——————–

1- 2-5رابطه بین دوره ی تحصیلی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه ———————————-

2- 2-5رابطه وضعیت تاهل با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه —————————————–

3- 2-5رابطه بین نوع فعالیت های فوق برنامه با موفقیت تحصیلی

4- 2-5رابطه پایگاه اجتماعی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه ———————————-

5- 2-5رابطه بین انگیزه شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در

این فعالیتها —————————–

6- 2-5رابطه بین میزان رضایت از شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در این فعالیت ها————–

7- 2-5رابطه بین میزان رضایت از شرکت در برنامه های فوق برنامه با موفقیت

در تحصیل ———————————-

فصل ششم : نتیجه گیری

1-6 نتیجه گیری —————————-

2-6فهرست منابع و ماخذ ———————

3-6ضمائم ———————————-

1-1مقدمه

یکی از عرصه‌هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می‌کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان‌ها به نمایش می‌گذارد عرصه‌ی فراغت است.

فراغت عرصه‌ای است که اختیار و آزادی انسان‌ها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می‌کند، فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه‌های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال‌ها و کردارهای جدید است. از این روست که گفته‌اند فراغت می‌تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را اشکار سازد.

برخی از پژوهشگران بر این باورند که پدیده فراغت در سرتاسر تاریخ زندگی بشر وجود داشته و خاص زمان مشخصی نیست . اما برخی دیگر فراغت را پدیده‌ای می‌دانند که با تمدن صنعتی پیود دارد و معتقدند که دارای دو ویژگی و شرایط خاص است که عبارتند از: 1ـ تحت ‌تأثیر مراسم اجباری و الزامات فرهنگی و اجتماعی نیست، بلکه با اراده و اختیار فرد سپری می‌شود. (براون ،1996 صفحه92)

بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال

بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 1670 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 113

بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بسم الله…………………………………….. الف

عنوان……………………………………… ب

سپاسگزاری………………………………….. ج

تقدیم به ………………………………….. د

فرم ب……………………………………… ز

فهرست مطالب………………………………… ه

فهرست جدول ها ……………………………… و

فهرست شکل ها……………………………….. و

فهرست نمودارها……………………………… ی

فهرست پیوست ها …………………………….. ی

فصل اول : طرح پژوهش

مقدمه …………………………………….. 2

بیان مسأله…………………………………. 3

ضرورت و اهمیت پژوهش…………………………. 5

اهداف پژوهش………………………………… 6

ه

پیش فرض های پژوهش…………………………… 7

فرضیه های پژوهش…………………………….. 7

محدودیتهای پژوهش……………………………. 8

تعریف اصطلاح ها و واژه ها…………………….. 9

فصل دوم : پیشینه پژوهش

مقدمه……………………………………… 13

سیستم ایمنی………………………………… 13

چگونه بوجود آمدن پاسخ ایمنی………………….. 14

ایمنی ذاتی…………………………………. 15

ایمنی اکتسابی………………………………. 16

آنتی ژن……………………………………. 17

آنتی بادی………………………………….. 17

کمپلمان……………………………………. 18

گلبولهای سفید………………………………. 18

لنفوسیت ها ………………………………… 19

لنفوسیت T…………………………………. 21

لنفوسیت B ………………………………… 22

چگونگی تولید ایمونوگلوبولین………………….. 22

ل

ایمونوگلوبولین……………………………… 25

ایمونوگلوبولین G ………………………….. 27

ایمونوگلوبولین A ………………………….. 28

ایمونوگلوبولین M ………………………….. 30

فعالیت بدنی و سیستم ایمنی …………………… 31

پاسخهای ایمنی ورزشکاران……………………… 32

تغییرات BMI ………………………………. 34

تغییرات هورمون کورتیزول……………………… 35

تغییرات کاتکولامین ها………………………… 37

تغییرات گلوتامین پلاسما………………………. 39

فعالیت بدنی و ایمونوگلوبولین های سرم………….. 40

نتایج برخی از تحقیقات قبل از سال 1990………… 58

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه……………………………………… 62

جامعه آماری………………………………… 62

نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………. 62

متغیرهای پژوهش……………………………… 63

ابزار و وسایل اندازه گیری…………………… 64

ط

روشهای اندازه گیری و نحوة انجام کار………….. 65

روشهای آماری………………………………. 66

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………….. 68

ویژگیهای آزمودنیها………………………….. 69

فرضیه ها…………………………………… 70

فصل پنجم : بحث و بررسی

مقدمه……………………………………… 79

خلاصه پژوهش…………………………………. 79

یافته های پژوهش…………………………….. 80

بحث و بررسی………………………………… 80

نتیجه گیری کلی…………………………….. 86

پیشنهادها ………………………………… 87

ک


فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 4-1 : توصیف مشخصات جسمانی و عوامل مورد نظر آزمودنیها 69

جدول 4-2 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات BMI مردان چاق قبل و پس از تمرین ……………………………… 71

جدول 4-3 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgA مردان چاق قبل و پس از تمرین ……………………………….. 72

جدول 4-4 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgG مردان چاق قبل و پس از تمرین ……………………………….. 73

جدول 4-5 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgM مردان چاق قبل و پس از تمرین ……………………………… 74

جدول 4-6 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتBMI مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ………………………….. 75

جدول 4-7 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgA مردان غیرچاق قبل و پس از تمرین ………………………….. 76

جدول 4-8 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتIgG مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ………………………….. 77

جدول 4-9 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتIgM مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ………………………….. 78

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 2-1 : ساختمان کلی ایمونوگلوبولین ها……….. 25

شکل 5-1 : تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و سطوح ایمونوگلوبولین های A ، G ، M ……………………………….. 86

و


فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1 : میانگین BMI مردان چاق قبل و پس از تمرین 71

نمودار 4-2 : میانگین IgA مردان چاق قبل و پس از تمرین 72

نمودار 4-3 : میانگین IgG مردان چاق قبل و پس از تمرین 73

نمودار 4-4 : میانگین IgM مردان چاق قبل و پس از تمرین 74

نمودار 4-5 : میانگین BMI مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین 75

نمودار 4-6 : میانگین IgA مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین 76

نمودار 4-7 : میانگین IgG مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین 77

نمودار 4-8 : میانگین IgM مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین 78

فهرست پیوست ها

عنوان صفحه

پیوست شماره (1) ……………………………. 91

پیوست شماره (2)…………………………….. 92

پیوست شماره (3) : ………………………….. 93

ی

منابع …………………………………….. 94

منابع

مقدمه

جهان و پدیده های موجود در آن همواره در حال تأثیر مقابل بر یكدیگر و تغییر می باشند، در اثر این تحولات كه منجر به پیشرفت تمدن و زندگی ماشینی در عصر حاضر شده است، بیماریها ومشكلات فراوانی نیز برای انسان بوجود آورده است. برای مبارزه با چنین مشكلاتی، تلاشهای زیادی صورت گرفته كه یكی از مهمترین آنها ورزش و فعالیت بدنی است.

در میان رشته های متنوع علمی، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز به مروز زمان دچار دگرگونی شده و با كشف مسایل جدید روز به روز، دامنه آن گسترده تر وپیچیده تر شده است، با این وجود باید اذعان نمود كه هنوز بشر در ابتدای راه است و مسایل زیادی باید مورد بررسی قرار گیرد.

تلاش محققین امروزی در فكر حل بسیاری از مسایل تربیت بدنی و ارتباط آن با رشته های دیگر علمی است، از آنجایی كه كسب و حفظ سلامتی از جمله اهداف مهم تربیت بدنی می باشد، به همین دلیل ارتباط تنگاتنگی با علم پزشكی دارد كه تداخل این دو علم با یكدیگر باعث بوجود آمدن شاخة جدیدی به نام طب ورزشی گشته است كه رسالت بررسی كیفیت و كمیت ورزشهای مختلف را، از نقطه نظر تأمین سلامت جسمانی افراد برعهده دارد. تعداد زیادی از پژوهشگران تلاش كرده اند تا تأثیر ورزش و فعالیت بدنی بر عملكرد اعضای مختلف بدن، مثل قلب، ریه، كلیه، عضلات و غیره را به اثبات برسانند.

امروزه پدیده تربیت بدنی و ورزش به عنوان یك ضرورت انكار ناپذیر و یك نیاز اساسی مورد توجه همگان قرار گرفته است. از آثار مفید این پدیده، تأمین سلامت روانی و جسمانی و كاهش هزینه های درمانی برای تمام افراد جامعه است. همة افراد در هر مقطع سنی كه باشند چه مرد و چه زن، چه پیر و چه جوان می باید به فعالیتهای ورزشی بپردازند تا ازاثرات مفید آن بهره مند شوند. در جهان ورزش علاوه بر جنبه های قهرمانی و افتخارات، مسایل دیگری مانند افزایش قدرت بدنی، كاهش اختلالات، تقویت سیستم دفاعی بدن، كاهش اثرات سوء بعضی از تمرینات و به طور كلی بالا بردن كارائی جسمی و روانی نیز مد نظر می باشد و به همین دلیل مطالعات فراوانی انجام گرفته است تا ارتباط وتأثیرات تمرینات ورزشی و فعالیت های جسمانی بر سیستمهای مختلف بدن مشخص شود و اثرات هریك در كوتاه مدت و یا دراز مدت ارزیابی شود تا با ارائه طرحهای نوین در حیطة فعالیتهای ورزشی علاوه بر اینكه پایه علمی و تحقیقی ورزش محكم تر گردد، زمینة انجام بهتر این فعالیتها و تندرستی و شادابی حاصل آید.

در همین راستا پژوهش حاضر درصدد بررسی اثر فعالیت بدنی بر برخی از اجزاء سیستم ایمنی و شاخص تودة بدنی می باشد.